NY

FN:s CDO: Detta krävs för att lyckas med digital transformation

Robert Opp, CDO på UNDP, driver FN:s utvecklingsprogram som syftar till att accelerera digital transformation i utvecklingsländer. För Voister berättar han vad som krävs i samspelet mellan stat och näringsliv, hur olika länder kan hjälpa varandra att bli mer effektiva...

Lärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse

Nio av tio svensklärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse. Det visar en undersökning som Utbildningsradion låtit Demoskop göra. Utbildningsradion, UR, och Demoskop lät göra undersökningen bland 500 svensklärare i samband...

Historiskt kunskapstapp i senaste PISA

Svenska elevers kunskaper har kraftigt försämrats i matematik och läsförståelse. Dessutom syns en ökad skillnad i resultat mellan grupper av elever med olika socioekonomisk bakgrund, det visar den internationella studien PISA som mäter 15-åringars kunskaper....

Grön omställning och digitalisering i fokus när MYH gör sig redo för ny expansion

Yrkeshögskolan står inför en ny expansion. Tack vare den aviserade satsningen på utbildningsformen gör myndigheten sig nu redo att bevilja fler YH-utbildningar. Enligt Jenny Sörby, tf chef på enheten för analys och ansökan, kommer myndigheten bevilja ansökningar...

NY GD på UKÄ: Martin Norsell

Martin Norsell, ny generaldirektör på UKÄ från 1 december 2023 "Universitetskanslersämbetet har en extremt viktig roll. Själva affärsidén med det akademiska systemet – det är att hålla kvaliteten och vara trovärdiga. Alla ska kunna lita på det akademiska systemet."...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Digitaliseringsministern: Vänta inte med att implementera AI

Digitaliseringsminister Erik Slottner tror att AI har stor potential att stärka välfärden och minska kompetensbristen. I en intervju med Voister uppmanar han offentlig sektor att sätta igång med sina AI-satsningar direkt och samarbeta mer med näringslivet. Här får inte AI Act bli en bromskloss i innovationsarbetet.

Den 16 maj anordnade Atea, Microsoft och AI Sweden ett AI-hackathon för offentlig sektor. Under dagen uppkom över 500 idéer inom olika områden som utbildning, vård och omsorg. På plats på hackathonet var digitaliseringsminister Erik Slottner (KD). Voister fick en exklusiv intervju med ministern. 

Vilka ser du är de största digitaliseringsutmaningarna för kommuner?  

– Några stora utmaningar är kompetensbristen samt förmågan och möjligheten att prioritera. Ska man komma igång med digitaliseringsarbetet, och exempelvis implementera olika AI-modeller, krävs att man har tid, vilja och tålamod. Detta måste man ha beredskap för. Samtidigt finns en brist på kompetens överallt inom det här området, och det är en jätteutmaning. 

Läs mer här 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This