NY

FN:s CDO: Detta krävs för att lyckas med digital transformation

Robert Opp, CDO på UNDP, driver FN:s utvecklingsprogram som syftar till att accelerera digital transformation i utvecklingsländer. För Voister berättar han vad som krävs i samspelet mellan stat och näringsliv, hur olika länder kan hjälpa varandra att bli mer effektiva...

Lärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse

Nio av tio svensklärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse. Det visar en undersökning som Utbildningsradion låtit Demoskop göra. Utbildningsradion, UR, och Demoskop lät göra undersökningen bland 500 svensklärare i samband...

Historiskt kunskapstapp i senaste PISA

Svenska elevers kunskaper har kraftigt försämrats i matematik och läsförståelse. Dessutom syns en ökad skillnad i resultat mellan grupper av elever med olika socioekonomisk bakgrund, det visar den internationella studien PISA som mäter 15-åringars kunskaper....

Grön omställning och digitalisering i fokus när MYH gör sig redo för ny expansion

Yrkeshögskolan står inför en ny expansion. Tack vare den aviserade satsningen på utbildningsformen gör myndigheten sig nu redo att bevilja fler YH-utbildningar. Enligt Jenny Sörby, tf chef på enheten för analys och ansökan, kommer myndigheten bevilja ansökningar...

NY GD på UKÄ: Martin Norsell

Martin Norsell, ny generaldirektör på UKÄ från 1 december 2023 "Universitetskanslersämbetet har en extremt viktig roll. Själva affärsidén med det akademiska systemet – det är att hålla kvaliteten och vara trovärdiga. Alla ska kunna lita på det akademiska systemet."...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Kritik mot att behöriga lärare inte får jobb trots lärarbrist

I en artikel  i Dagens nyheter (1/7-2022) framgår det att det råder stor brist på behöriga lärare men trots det prioriterar ett stort antal skolor att anställa obehöriga lärare.
Under läsåret var 72 respektive 86,9 procent av lärarna i kommunala grundskolor och gymnasier behöriga .
Motsvarande siffror för friskolor var 64,2 respektive 75,4 procent, enligt Skolverket.

I en undersökning med nära 200 lärarombud från Lärarnas riksförbund i fjol angav nästan var tredje att skolan förnyade tidsbegränsade anställningar av obehöriga för att det ansågs billigare.
Obehöriga får enligt skollagen inte tillsvidareanställas som lärare utan bara anställas ett år i taget.– Vi har stor lärarbrist och många lärare har lämnat skolan. Hur löser vi det? Jo, genom att ha obehöriga lärare. Hur kan vi ens ha det begreppet? Vi skulle aldrig exempelvis gå till en vårdcentral för att träffa en obehörig läkare, säger Pernilla Wallgren, 37, lärare, vänsterpolitiker och medgrundare till Facebookgruppen Skolupproret, som vill förbättra lärarnas villkor. Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This