NY

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023. Professor Neil Fassina, President ICDE är också keynote på ICDE och Innland Norges biannual koncerns om Livslångt lärande Lillehammer Lifelong Learning 2023 Professor Neil Fassina,...

Guldäpplet-vinnaren: Så maxar ni era digitala verktyg i vardagen

Lärarpriset Guldäpplet delas årligen ut till en eller flera lärare som förnyar lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerar elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält 2022 var Martin Howe i Borlänge kommun...

Bibli­o­te­ken kan göra allmän­he­ten delak­tig i forsk­ning­en

Svenska bibliotek ska bidra till kunskapsförmedling och främja vetenskaplig bildning. Internationellt finns många goda exempel på hur bibliotek kan göra allmänheten delaktig i forskningsprocessen. De visar hur även svenska bibliotek skulle kunna bli en arena där...

Martin Linder Unionen är med på SVERDs Online Vårkonferens den 10/3 och talar om livslångt lärande på arbetsplatsen

Martin Linder förbundsordförande UNIONEN har skrivit en artikel den 16 januari om arbetsgivarens ansvar för att kompetensutveckla sina medarbetare. Unionen har under många år haft kompetensfrågor allra högst på agendan. Det har vi eftersom arbetslivet ställer höga...

UKÄ ska göra fallstudier om akademisk frihet

Regeringen ger Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att göra fallstudier om akademisk frihet. Syftet är att ge en fördjupad förståelse för universitets och högskolors arbete med att främja och värna akademisk frihet och en kultur som tillåter fritt...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Kritik mot att behöriga lärare inte får jobb trots lärarbrist

I en artikel  i Dagens nyheter (1/7-2022) framgår det att det råder stor brist på behöriga lärare men trots det prioriterar ett stort antal skolor att anställa obehöriga lärare.
Under läsåret var 72 respektive 86,9 procent av lärarna i kommunala grundskolor och gymnasier behöriga .
Motsvarande siffror för friskolor var 64,2 respektive 75,4 procent, enligt Skolverket.

I en undersökning med nära 200 lärarombud från Lärarnas riksförbund i fjol angav nästan var tredje att skolan förnyade tidsbegränsade anställningar av obehöriga för att det ansågs billigare.
Obehöriga får enligt skollagen inte tillsvidareanställas som lärare utan bara anställas ett år i taget.– Vi har stor lärarbrist och många lärare har lämnat skolan. Hur löser vi det? Jo, genom att ha obehöriga lärare. Hur kan vi ens ha det begreppet? Vi skulle aldrig exempelvis gå till en vårdcentral för att träffa en obehörig läkare, säger Pernilla Wallgren, 37, lärare, vänsterpolitiker och medgrundare till Facebookgruppen Skolupproret, som vill förbättra lärarnas villkor. Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This