NY

FN:s CDO: Detta krävs för att lyckas med digital transformation

Robert Opp, CDO på UNDP, driver FN:s utvecklingsprogram som syftar till att accelerera digital transformation i utvecklingsländer. För Voister berättar han vad som krävs i samspelet mellan stat och näringsliv, hur olika länder kan hjälpa varandra att bli mer effektiva...

Lärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse

Nio av tio svensklärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse. Det visar en undersökning som Utbildningsradion låtit Demoskop göra. Utbildningsradion, UR, och Demoskop lät göra undersökningen bland 500 svensklärare i samband...

Historiskt kunskapstapp i senaste PISA

Svenska elevers kunskaper har kraftigt försämrats i matematik och läsförståelse. Dessutom syns en ökad skillnad i resultat mellan grupper av elever med olika socioekonomisk bakgrund, det visar den internationella studien PISA som mäter 15-åringars kunskaper....

Grön omställning och digitalisering i fokus när MYH gör sig redo för ny expansion

Yrkeshögskolan står inför en ny expansion. Tack vare den aviserade satsningen på utbildningsformen gör myndigheten sig nu redo att bevilja fler YH-utbildningar. Enligt Jenny Sörby, tf chef på enheten för analys och ansökan, kommer myndigheten bevilja ansökningar...

NY GD på UKÄ: Martin Norsell

Martin Norsell, ny generaldirektör på UKÄ från 1 december 2023 "Universitetskanslersämbetet har en extremt viktig roll. Själva affärsidén med det akademiska systemet – det är att hålla kvaliteten och vara trovärdiga. Alla ska kunna lita på det akademiska systemet."...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Jan Gulliksen blir vicerektor för digitalisering vid KTH

Den 1 oktober får KTH en ny ledningsfunktion. Jan Gulliksen blir vicerektor för digitalisering, en helt nyinrättad tjänst. Uppdraget handlar om både KTH:s interna arbete och roll i samhällets digitaliseringsprocess.

Jan Gulliksen, professor i människa–datorinteraktion, gillar ordet digitalisering. Just för att det är sådant brett begrepp. Det är precis så brett som den digitala teknikens påverkan är, säger han.

– Vare sig vi pratar i telefon, använder en dator eller en läsplatta, köper en biobiljett eller åker tunnelbana så påverkas vi av den digitala tekniken.

Att vi numera talar mer om digitalisering än om ny teknik tycker han speglar en sund fokusförskjutning. Från fokus på teknikutvecklingen till hur samhället utvecklas på grund av de möjligheter den digitala tekniken ger oss.

Som exempel pekar Jan Gulliksen på effekterna av olika former av e-lärande och ökat utrymme för distansstudier.

– Det förändrar utbildningen och öppnar också för andra grupper av studenter än de som vanligen söker till KTH. Studenter som befinner sig långt från KTH rent geografiskt, kommer från andra socio-ekonomiska grupper eller befinner sig i andra stadier i livet. Folk som redan jobbar men behöver påfyllning av sin kompetens, till exempel.

Uppenbart behov

Det formella beslutet om att tillsätta en vicerektor för digitalisering togs i september, men planerna på att inrätta tjänsten har funnits länge förklarar Jan Gulliksen. Själv tycker han också att behovet av en digitaliseringsansvarig i KTH:s ledning är uppenbart.

Digitalisering är en nyckel till ökad kvalitet, enligt Jan Gulliksen.

– Digitaliseringen är ju central. Vi står i ett skede där det görs stora satsningar, det digitala dyker upp inom väldigt många forskningsfält och vi måste se till att ha kompetens inom alla dessa. Samtidigt används digital teknik alltmer inom utbildningen, och näringslivet har ett skriande behov av ingenjörer med kompetens inom området.

Som vicerektor ska han bland annat utreda KTH:s läge avseende digitalisering av utbildning, forskning och samverkan, ta fram rekomendationer rörande digitalisering för positionering av KTH samt en strategi och policy för digitalisering vid KTH.

Jan Gulliksen är tveklöst väl meriterad för uppdraget. Ända sedan han skrev sin doktorsavhandling om digitaliseringen av Skatteverket har arbeten och uppdrag inom området avlöst varandra.

Han var ordförande i Digitaliseringskommisssionen som utredde vilken digitaliseringspolitik Sverige borde driva, ingår i Digitaliseringsrådet och är också Digital Champion of Sweden, ett EU-uppdrag som går ut på att verka för digitalisering på bred front.

Uppmuntra förändringar

Han tillträder som vicerektor 1 oktober och har alltså dubbla uppdrag fram till årsskiftet när mandatperioden som skolchef på Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) löper ut. Det verkar inte bekymra honom nämvärt.

– Jag är nog ganska duktig på att stadigt hålla på med flera saker parallellt. Och det här är något som ingen gjort tidigare så det känns spännande, säger han.

Uppgiften som vicerektor är övergripande, påpekar han, det handlar om att få ett helhetsgrepp om digitaliseringsfrågorna på KTH, både externt och internt.

– Jag tror till exempel att digitalisering är en nyckel till ökad kvalitet i KTH:s administration. Men mitt ansvar är snarare att uppmuntra och entusiasmera de som ska genomföra förändringarna än att själv fokusera på någon viss del eller peka ut precis vad som ska göras.

Den första tiden som vicerektor räknar han med att ägna mycket tid åt kontakter med KTH:s skolor för att lära känna organisationen på bredden, analysera styrkor och svagheter.

– Jag ska också träffa representanter för andra universitet och högskolor för att höra vad de har gjort, samla exempel och visa på samarbetsmöjligheter. KTH ligger långt fram men behöver bli ännu synligare, vi vill ju ta täten på den här resan.

Text: Ursula Stigzelius

Personligt

  • Namn: Jan Gulliksen, på KTH mest känd som Gulan
  • Aktuell: Som KTH:s första vicerektor för digitalisering
  • Ålder: 52 år
  • Familj: Gift, tre barn, 17, 23 och 25 år
  • Bor: I en äldre villa i Uppsala
  • Intressen: Teater, både att se på, spela själv, skriva och producera. Resor. Sköta om hus och trädgård

Bonusfakta: Född och uppvuxen i Sverige men är norsk medborgare och helt tvåspråkig.

 

Förra

Nästa

Trackbacks/Pingbacks

  1. Jan Gulliksen blir vicerektor för digitalisering vid KTH | Namn på webbplatsen - […] Jan Gulliksen blir vicerektor för digitalisering vid KTH […]

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This