NY

SVERD/SADE Online Höstkonferens/Autumn Conference: Futures of Education 18 September 2020

Välkomna till Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD) online höstkonferens "Futures of Education" den 18 september 2020 / Welcome to the Swedish Association for Distance Education (SADE) online autumn conference "Futures of Education" on 18 September...

Lärare kan få jobba hemifrån och eleverna vara i skolan

Till hösten kommer gymnasieundervisningen i Sollefteå att bedrivas på plats igen. Men undervisningen det kommer inte se ut precis som förut. Sollefteå kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som innebär att det ska gå bedriva skolverksamhet på plats som...

Offentliga skolor i Chicago läser på distans till november

Studenter i Chicago Public Schools kommer att starta det nya skolåret hemma nästa månad berättar tidningen Chicago Sun-Times. Beslutet att hålla barnen hemma kommer från Chicagos tjänstemän som under sommaren har utsatts för hårt tryck från lärare och föräldrar för...

SKOLA HEMMA

Nu finns SKOLA HEMMAs scenarie planering även tillgänglig på engelska och med CC BY Läs mer här Carl Heath från RISE är en av talarna på SVERDs  höstkonferens den 18 september 2020  (online och ingen avgift): se mer på SVERDs hemsida med uppdaterad info As part of the...

Bäst i klassen? Digitaliseringens möjligheter inom högre utbildning

I en ny rapport till ESO, Uppkopplad utbildning, undersöker Kjell Nyman hur långt svenska lärosäten kommit i arbetet med att digitalisera den högre utbildningen och hur problem och fallgropar kan hanteras för att underlätta arbetet med att ta tillvara...

LifeComp Referensram från Joint Research Center (Europeiska Kommissionen)

En ny Framework från Joint Research Cent4r (Europeiska Kommissionen) om LifeComp Referensram Personal, Social and Learning to Learn” was set as a key competence in 2018 by the Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning. The LifeComp framework...

Flexibel skolstart i Huddinge – för att motverka smitta

Flexibel skolstart i Huddinge – för att motverka smitta PUBLICERAD 22 JULI 2020, KL. 05:30UPPDATERAD 22 JULI 2020, KL. 08:38 Huddinge kommun har beslutat att införa flexibel skolstart till höstterminen. Detta innebär att skolorna startar olika tider för att minska...

Mer studier på distans ska minska smittrisken för pandemin

Regeringen ökar möjligheterna för gymnasieskolorna att bedriva distansundervisning. Målet enligt skolminister Anna Ekström är att minska smittrisken för Covid 19 pandemin . Under våren har lärare talat om problem med att planera och genomföra distansundervisning...

Dugga is awarded the Microsoft Education Partner of the year 2020!

Dugga Assessment recognized as the winner of Microsoft Education Partner of the Year 2020 DUGGA är en av SVDERDs medlemmar och vi gratulerar till utmärkelsen. STORT GRATTIS och SÅ VÄLFÖRTJÄNT DUGGA har också gjort stora insatser under COVID-19 pandemin. Grattis till...

MYH Inspelning från webbinarium om distansundervisning

Den 25 juni genomförde Myndigheten för yrkeshögskolan ett webbinarium om distansundervisning. Nu finns en textad inspelning tillgänglig på Youtube. På webbinariet medverkade bland andra Thomas Persson, generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan, och Jannie...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Jan Gulliksen blir vicerektor för digitalisering vid KTH

Den 1 oktober får KTH en ny ledningsfunktion. Jan Gulliksen blir vicerektor för digitalisering, en helt nyinrättad tjänst. Uppdraget handlar om både KTH:s interna arbete och roll i samhällets digitaliseringsprocess.

Jan Gulliksen, professor i människa–datorinteraktion, gillar ordet digitalisering. Just för att det är sådant brett begrepp. Det är precis så brett som den digitala teknikens påverkan är, säger han.

– Vare sig vi pratar i telefon, använder en dator eller en läsplatta, köper en biobiljett eller åker tunnelbana så påverkas vi av den digitala tekniken.

Att vi numera talar mer om digitalisering än om ny teknik tycker han speglar en sund fokusförskjutning. Från fokus på teknikutvecklingen till hur samhället utvecklas på grund av de möjligheter den digitala tekniken ger oss.

Som exempel pekar Jan Gulliksen på effekterna av olika former av e-lärande och ökat utrymme för distansstudier.

– Det förändrar utbildningen och öppnar också för andra grupper av studenter än de som vanligen söker till KTH. Studenter som befinner sig långt från KTH rent geografiskt, kommer från andra socio-ekonomiska grupper eller befinner sig i andra stadier i livet. Folk som redan jobbar men behöver påfyllning av sin kompetens, till exempel.

Uppenbart behov

Det formella beslutet om att tillsätta en vicerektor för digitalisering togs i september, men planerna på att inrätta tjänsten har funnits länge förklarar Jan Gulliksen. Själv tycker han också att behovet av en digitaliseringsansvarig i KTH:s ledning är uppenbart.

Digitalisering är en nyckel till ökad kvalitet, enligt Jan Gulliksen.

– Digitaliseringen är ju central. Vi står i ett skede där det görs stora satsningar, det digitala dyker upp inom väldigt många forskningsfält och vi måste se till att ha kompetens inom alla dessa. Samtidigt används digital teknik alltmer inom utbildningen, och näringslivet har ett skriande behov av ingenjörer med kompetens inom området.

Som vicerektor ska han bland annat utreda KTH:s läge avseende digitalisering av utbildning, forskning och samverkan, ta fram rekomendationer rörande digitalisering för positionering av KTH samt en strategi och policy för digitalisering vid KTH.

Jan Gulliksen är tveklöst väl meriterad för uppdraget. Ända sedan han skrev sin doktorsavhandling om digitaliseringen av Skatteverket har arbeten och uppdrag inom området avlöst varandra.

Han var ordförande i Digitaliseringskommisssionen som utredde vilken digitaliseringspolitik Sverige borde driva, ingår i Digitaliseringsrådet och är också Digital Champion of Sweden, ett EU-uppdrag som går ut på att verka för digitalisering på bred front.

Uppmuntra förändringar

Han tillträder som vicerektor 1 oktober och har alltså dubbla uppdrag fram till årsskiftet när mandatperioden som skolchef på Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) löper ut. Det verkar inte bekymra honom nämvärt.

– Jag är nog ganska duktig på att stadigt hålla på med flera saker parallellt. Och det här är något som ingen gjort tidigare så det känns spännande, säger han.

Uppgiften som vicerektor är övergripande, påpekar han, det handlar om att få ett helhetsgrepp om digitaliseringsfrågorna på KTH, både externt och internt.

– Jag tror till exempel att digitalisering är en nyckel till ökad kvalitet i KTH:s administration. Men mitt ansvar är snarare att uppmuntra och entusiasmera de som ska genomföra förändringarna än att själv fokusera på någon viss del eller peka ut precis vad som ska göras.

Den första tiden som vicerektor räknar han med att ägna mycket tid åt kontakter med KTH:s skolor för att lära känna organisationen på bredden, analysera styrkor och svagheter.

– Jag ska också träffa representanter för andra universitet och högskolor för att höra vad de har gjort, samla exempel och visa på samarbetsmöjligheter. KTH ligger långt fram men behöver bli ännu synligare, vi vill ju ta täten på den här resan.

Text: Ursula Stigzelius

Personligt

  • Namn: Jan Gulliksen, på KTH mest känd som Gulan
  • Aktuell: Som KTH:s första vicerektor för digitalisering
  • Ålder: 52 år
  • Familj: Gift, tre barn, 17, 23 och 25 år
  • Bor: I en äldre villa i Uppsala
  • Intressen: Teater, både att se på, spela själv, skriva och producera. Resor. Sköta om hus och trädgård

Bonusfakta: Född och uppvuxen i Sverige men är norsk medborgare och helt tvåspråkig.

 

Förra

Nästa

Trackbacks/Pingbacks

  1. Jan Gulliksen blir vicerektor för digitalisering vid KTH | Namn på webbplatsen - […] Jan Gulliksen blir vicerektor för digitalisering vid KTH […]

Skicka kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Share This