NY

Det europeiska kompetensåret – European year of skills – handlar om vuxnas lärande

Den 9 maj har det europeiska kompetensåret - European year of skills (EYS) lanserats. I ett öppningsmeddelande riktat till publiken upprepade president Ursula von der Leyen att "att investera i utbildning är inte bara det rätta att göra, utan det är det smarta att...

Abonnemangstjänst ska förse äldre med mat och gemenskap

Ensamhet och näringsfattig mat är förödande för åldrande människor. Därför hoppas sjuksköterskan Jamila Boccaccio att hennes koncept, som både förser äldre med trygga smaker och med digitalt umgänge, inom sju år i princip ska kunna ordineras på recept. Hennes idé...

SVERD Webbinarium: E-assessment – Digital examination med internationell utblick

Den 26 maj 2023 genomfördes ett SVERD/UHR webinar med Klaus Dieter Rossade, Open University, UK, tillika reperesentant i EADTU  Special Interest Group (SIG) on Online Assessment (2020 - 2022). Klaus Dieter Rossade gav oss internationell utblick kring både...

Mer om mikromeriter och kompetenspasset

Detta material från projektet Kompetenspasset som drivs av RISE, MYH, AF och Vinnova vänder sig till dig som är intresserad av vad mikromeriter är och kan vara för just din organisation. Materialet vänder sig till dig som är beslutsfattare eller utbildningsanordnare...

Ny temahelhet på Lärorikt ­– socioemotionella färdigheter

”Läraren kan hjälpa sina elever att utvecklas i känsloreglering genom att samtala mycket om känslor i klassrummet. Eleverna behöver lära sig att identifiera sina känslor och namnge dem”, säger forskaren Katariina Salmela-Aro i en av de artiklar som vi i dag publicerar...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Jan Gulliksen blir vicerektor för digitalisering vid KTH

Den 1 oktober får KTH en ny ledningsfunktion. Jan Gulliksen blir vicerektor för digitalisering, en helt nyinrättad tjänst. Uppdraget handlar om både KTH:s interna arbete och roll i samhällets digitaliseringsprocess.

Jan Gulliksen, professor i människa–datorinteraktion, gillar ordet digitalisering. Just för att det är sådant brett begrepp. Det är precis så brett som den digitala teknikens påverkan är, säger han.

– Vare sig vi pratar i telefon, använder en dator eller en läsplatta, köper en biobiljett eller åker tunnelbana så påverkas vi av den digitala tekniken.

Att vi numera talar mer om digitalisering än om ny teknik tycker han speglar en sund fokusförskjutning. Från fokus på teknikutvecklingen till hur samhället utvecklas på grund av de möjligheter den digitala tekniken ger oss.

Som exempel pekar Jan Gulliksen på effekterna av olika former av e-lärande och ökat utrymme för distansstudier.

– Det förändrar utbildningen och öppnar också för andra grupper av studenter än de som vanligen söker till KTH. Studenter som befinner sig långt från KTH rent geografiskt, kommer från andra socio-ekonomiska grupper eller befinner sig i andra stadier i livet. Folk som redan jobbar men behöver påfyllning av sin kompetens, till exempel.

Uppenbart behov

Det formella beslutet om att tillsätta en vicerektor för digitalisering togs i september, men planerna på att inrätta tjänsten har funnits länge förklarar Jan Gulliksen. Själv tycker han också att behovet av en digitaliseringsansvarig i KTH:s ledning är uppenbart.

Digitalisering är en nyckel till ökad kvalitet, enligt Jan Gulliksen.

– Digitaliseringen är ju central. Vi står i ett skede där det görs stora satsningar, det digitala dyker upp inom väldigt många forskningsfält och vi måste se till att ha kompetens inom alla dessa. Samtidigt används digital teknik alltmer inom utbildningen, och näringslivet har ett skriande behov av ingenjörer med kompetens inom området.

Som vicerektor ska han bland annat utreda KTH:s läge avseende digitalisering av utbildning, forskning och samverkan, ta fram rekomendationer rörande digitalisering för positionering av KTH samt en strategi och policy för digitalisering vid KTH.

Jan Gulliksen är tveklöst väl meriterad för uppdraget. Ända sedan han skrev sin doktorsavhandling om digitaliseringen av Skatteverket har arbeten och uppdrag inom området avlöst varandra.

Han var ordförande i Digitaliseringskommisssionen som utredde vilken digitaliseringspolitik Sverige borde driva, ingår i Digitaliseringsrådet och är också Digital Champion of Sweden, ett EU-uppdrag som går ut på att verka för digitalisering på bred front.

Uppmuntra förändringar

Han tillträder som vicerektor 1 oktober och har alltså dubbla uppdrag fram till årsskiftet när mandatperioden som skolchef på Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) löper ut. Det verkar inte bekymra honom nämvärt.

– Jag är nog ganska duktig på att stadigt hålla på med flera saker parallellt. Och det här är något som ingen gjort tidigare så det känns spännande, säger han.

Uppgiften som vicerektor är övergripande, påpekar han, det handlar om att få ett helhetsgrepp om digitaliseringsfrågorna på KTH, både externt och internt.

– Jag tror till exempel att digitalisering är en nyckel till ökad kvalitet i KTH:s administration. Men mitt ansvar är snarare att uppmuntra och entusiasmera de som ska genomföra förändringarna än att själv fokusera på någon viss del eller peka ut precis vad som ska göras.

Den första tiden som vicerektor räknar han med att ägna mycket tid åt kontakter med KTH:s skolor för att lära känna organisationen på bredden, analysera styrkor och svagheter.

– Jag ska också träffa representanter för andra universitet och högskolor för att höra vad de har gjort, samla exempel och visa på samarbetsmöjligheter. KTH ligger långt fram men behöver bli ännu synligare, vi vill ju ta täten på den här resan.

Text: Ursula Stigzelius

Personligt

  • Namn: Jan Gulliksen, på KTH mest känd som Gulan
  • Aktuell: Som KTH:s första vicerektor för digitalisering
  • Ålder: 52 år
  • Familj: Gift, tre barn, 17, 23 och 25 år
  • Bor: I en äldre villa i Uppsala
  • Intressen: Teater, både att se på, spela själv, skriva och producera. Resor. Sköta om hus och trädgård

Bonusfakta: Född och uppvuxen i Sverige men är norsk medborgare och helt tvåspråkig.

 

Förra

Nästa

Trackbacks/Pingbacks

  1. Jan Gulliksen blir vicerektor för digitalisering vid KTH | Namn på webbplatsen - […] Jan Gulliksen blir vicerektor för digitalisering vid KTH […]

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This