NY

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023. Professor Neil Fassina, President ICDE är också keynote på ICDE och Innland Norges biannual koncerns om Livslångt lärande Lillehammer Lifelong Learning 2023 Professor Neil Fassina,...

Guldäpplet-vinnaren: Så maxar ni era digitala verktyg i vardagen

Lärarpriset Guldäpplet delas årligen ut till en eller flera lärare som förnyar lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerar elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält 2022 var Martin Howe i Borlänge kommun...

Bibli­o­te­ken kan göra allmän­he­ten delak­tig i forsk­ning­en

Svenska bibliotek ska bidra till kunskapsförmedling och främja vetenskaplig bildning. Internationellt finns många goda exempel på hur bibliotek kan göra allmänheten delaktig i forskningsprocessen. De visar hur även svenska bibliotek skulle kunna bli en arena där...

Martin Linder Unionen är med på SVERDs Online Vårkonferens den 10/3 och talar om livslångt lärande på arbetsplatsen

Martin Linder förbundsordförande UNIONEN har skrivit en artikel den 16 januari om arbetsgivarens ansvar för att kompetensutveckla sina medarbetare. Unionen har under många år haft kompetensfrågor allra högst på agendan. Det har vi eftersom arbetslivet ställer höga...

UKÄ ska göra fallstudier om akademisk frihet

Regeringen ger Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att göra fallstudier om akademisk frihet. Syftet är att ge en fördjupad förståelse för universitets och högskolors arbete med att främja och värna akademisk frihet och en kultur som tillåter fritt...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Innovating Pedagogy 2022

Ett efterlängtade 10-årsjubileumsrapport för Innovating Pedagogy 2022 är ute!! Läs om edu-influencers, hempedagogik, titta på fester, hybridmodeller, dual learning, microcredentials, autonomi, obehag, walk-and-talk & välbefinnande! Skrivet i samarbete med våra kollegor på UOC

Innehåll

 • Hybrid models
 • Maximising learning flexibility and opportunities
 • Dual learning scenarios
 • Connecting learning in classrooms and industry workplaces
 • Pedagogies of microcredentials
 • Accredited short courses to develop workplace skills
 • Pedagogy of autonomy
 • Building capacity for freedom and independent learning
 • Watch parties
 • Watching videos together, whatever the time or place
 • Influencer-led education
 • Learning from education influencers on social media platforms
 • Pedagogies of the home
 • Understanding the home as a place for cultural learning
 • Pedagogy of discomfort
 • Emotions as powerful tools for learning and for promoting social justice
 • Wellbeing education
 • Promoting wellbeing across all aspects of teaching and learning
 • Walk-and-talk
 • Combining movement and conversation to enhance learning

Denna tionde rapport, framtagen av forskare vid Open Universitys Institute of Educational Technology i samarbete med kollegor från Open University of Catalonia, ser tillbaka på de senaste 10 åren och föreslår ytterligare en uppsättning lovande innovationer som ännu inte har haft ett betydande inflytande på utbildningen. men förtjänar uppmärksamhet.

Ladda ner rapporten: Innovating Pedagogy 2022

Innovating Pedagogy 2022 report

Vi välkomnar din feedback! Hur använder du våra rapporter? Vänligen lägg till dina kommentarer på den här bloggen, eller kommentera på sociala medier med hashtaggen #IP2022report

Rekommenderat citat: Kukulska-Hulme, A., Bossu, C., Charitonos, K., Coughlan, T., Maina, M., Ferguson, R., FitzGerald, E., Gaved, M., Guitert, M., Herodotou, C. ., Prieto-Blázquez, J., Rienties, B., Sangrà, A., Sargent, J., Scanlon, E., Whitelock, D. (2022). Innovating Pedagogy 2022: Open University Innovation Report 10. Milton Keynes: The Open University.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This