NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Förståelse och tydliga gränsdragningar – så skapar du en hållbar AI för din organisation

En stor majoritet av en organisations data är ofta ostrukturerad, men med hjälp av AI kan kan både CIO:er och CISO:er få hjälp att skapa struktur och bättre förutsättningar för användarnytta och säkerhet. För det krävs kunskap om vilken information som är integritetskänslig och att man har en tydlig plan för sina modeller. Det menar Patricia Thaine, grundare och vd, Private AI.

– Målet med Private AI är att bli ”integritetslagret” (eng. privacy layer) i en mjukvara. För att bli det bryter vi ned vad ’integritet’ innebär i sammanhanget. Det börjar med att förstå vad för typ av data som samlas in och att veta vilken typ av information som inte behövs eller bör samlas in. Vi har det bästa systemet i världen för att identifiera och ta bort personlig och identifierbar information på över 50 olika språk, säger Patricia Thaine, grundare och vd, Private AI.

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This