NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Internetstiftelsen utbildar i digitaliseringens klimatpåverkan

Hälften av Sveriges internetanvändare har inte återvunnit en enda digital enhet de senaste fem åren. Nu vill Internetstiftelsen göra svenskar mer medvetna om internets och digitaliseringens klimatpåverkan, och lanserar därför en kunskapssatsning på området.

– Samtidigt som digitaliseringen är en nyckel för att samhället ska lyckas med den gröna omställningen, är baksidan att våra digitala liv har en betydande miljö- och klimatpåverkan. Vi breddar därför vår folkbildningssatsning för att öka kunskapen om hur vårt internetanvändande och digitaliseringen i stort påverkar klimatavtrycket, säger Carl Piva, vd på Internetstiftelsen.

Nu vill Internetstiftelsen utbilda svenskar i digitaliseringens klimatpåverkan och hur man kan minska sina digitala miljö- och klimatavtryck. I kunskapssatsningen erbjuder stiftelsen information om hur digitaliseringen påverkar jordens naturresurser, kunskap om vilka effekter som e-handel och nya konsumtionsbeteenden har på miljön, och insikter om hur digitala tjänster kan minska vår energianvändning.

– Allt vi gör på nätet påverkar miljö och klimat. I den här kunskapssatsningen har vi pratat med experter för att höja medvetenheten om digitaliseringens avtryck i stort, men också lyfta det man kan göra själv för att minska sitt avtryck.

– Det som har mest effekt är att köpa färre prylar, behålla dem länge och se till att återvinna dem på ett korrekt sätt, säger Björn Appelgren, folkbildningsansvarig, Internetstiftelsen.

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This