NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Experter med bred kompetens i Läroplansutredningen

Läroplanerna behöver vara tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper och bättre anpassade efter barns kognitiva utveckling. Därför tillsatte regeringen Läroplansutredningen i december 2023, som leds av den särskilde utredaren Thomas Persson. Nu är det klart vilka...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Flexibel skolstart i Huddinge – för att motverka smitta

Flexibel skolstart i Huddinge – för att motverka smitta

Patrik Forshage, Huddinge kommun.
Huddinge kommun har beslutat att införa flexibel skolstart till höstterminen. Detta innebär att skolorna startar olika tider för att minska trängsel i kollektivtrafiken och på så sätt hindra smittspridning.

Region Stockholm har bestämt sig för att satsa på flexibel skolstart i år för att minska trycket i kollektivtrafiken och motverka spridning av coronaviruset. Huddinge är en kommun där in- och utpendling sker i hög utsträckning, och kommunen ska därför delta i satsningen. Läs mer här

Och i Sveriges Television. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/flexibel-skolstart-ska-minska-trangsel

Och i Mitti. https://mitti.se/nyheter/flexibel-skolstart-huddinge/?view=app

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This