NY

Martin Linder Unionen är med på SVERDs Online Vårkonferens den 10/3 och talar om livslångt lärande på arbetsplatsen

Martin Linder förbundsordförande UNIONEN har skrivit en artikel den 16 januari om arbetsgivarens ansvar för att kompetensutveckla sina medarbetare. Unionen har under många år haft kompetensfrågor allra högst på agendan. Det har vi eftersom arbetslivet ställer höga...

UKÄ ska göra fallstudier om akademisk frihet

Regeringen ger Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att göra fallstudier om akademisk frihet. Syftet är att ge en fördjupad förståelse för universitets och högskolors arbete med att främja och värna akademisk frihet och en kultur som tillåter fritt...

SFS, bjuder in till digitalt panelsamtal för att presentera vår nya rapport Särskilt pedagogiskt stöd 

Meddelande från Sveriges förenade studentkårer: Sveriges förenade studentkårer, SFS, bjuder in till digitalt panelsamtal för att presentera vår nya rapport Särskilt pedagogiskt stöd den 31 januari. SFS har genom en enkät undersökt hur det särskilda pedagogiska stödet...

Pressträff med Mats Persson och Lotta Edholm om skolområdet under regeringens 100 första dagar

I morgon, fredag den 20 januari, håller utbildningsminister Mats Persson och skolminister Lotta Edholm pressträff för att presentera satsningar inom skolområdet. Tid: 20 januari 2023 kl. 10:00 Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i...

Professor Ebba Ossiannilsson kommer att vara GO-GNs första talare 2023!

Professor Dr. Ebba Ossiannilsson, SVERDs V Ordförande, kommer att vara GO-GNs första talare 2023! Gå med tisdag 24 januari 2023 kl. 16.00 GMT för att ta reda på mer om Open Leadership for the ecosystem of Open Educational Implementation. Läs mer här Abstract The...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Fler vägar till vårdyrken

Den 7 februari bjuder UKÄ, MYH och Skolverket in till frukostseminarium. Seminariet har sin utgångspunkt i rapporten Fler vägar till vårdyrken. SVERDs V ordförande Ebba Ossiannilsson, var en av aktörerna de haft dialog med.

Läs rapporten som seminariet bygger på: Fler vägar till vårdyrken.

Anmälan här

I januari 2021 fick vi tre myndigheter i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera hur olika utbildningsformer kan bidra till vårdens kompetensförsörjning. Uppdraget är nu slutfört och vi presenterar på det här seminariet våra slutsatser och våra förslag för att underlätta för yrkesverksamma inom vården att läsa en högskoleutbildning om de saknar en sådan.

Redan i dag finns en flexibilitet i utbildningssystemet som erbjuder flera olika vägar, men det finns också hinder som försvårar för individen. De främsta hinder som försvårar studier är tillträdessystemet för högre utbildning, utbildningarnas upplägg och tillgången till studievägledning och information. Några utvalda förslag är i korthet att:

  • Information om vägar till vårdyrken bör ingå i en sammanhållen nationell information som inkluderar förutsättningar för omställning och utbildningsmöjligheter inom olika ämnesområden och på olika utbildningsnivåer.

  • Tillträdesutredningens förslag att avskaffa systemet med meritpoäng bör tas vidare. Lärosätena bör också oftare använda alternativa urval.

  • Universitets- och högskolerådet bör få uppdraget att skapa en nationell digital organisation för validering av reell kompetens. Utöver det bör arbetet med validering både för behörighet och tillgodoräknade samordnas.

  • Några lärosäten bör få i uppdrag att utveckla utbildningsupplägg som är anpassade för yrkesverksamma, inklusive att utveckla möjligheten att genomföra VFU nära hemorten för distansstudenter.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This