NY

Det europeiska kompetensåret – European year of skills – handlar om vuxnas lärande

Den 9 maj har det europeiska kompetensåret - European year of skills (EYS) lanserats. I ett öppningsmeddelande riktat till publiken upprepade president Ursula von der Leyen att "att investera i utbildning är inte bara det rätta att göra, utan det är det smarta att...

Abonnemangstjänst ska förse äldre med mat och gemenskap

Ensamhet och näringsfattig mat är förödande för åldrande människor. Därför hoppas sjuksköterskan Jamila Boccaccio att hennes koncept, som både förser äldre med trygga smaker och med digitalt umgänge, inom sju år i princip ska kunna ordineras på recept. Hennes idé...

SVERD Webbinarium: E-assessment – Digital examination med internationell utblick

Den 26 maj 2023 genomfördes ett SVERD/UHR webinar med Klaus Dieter Rossade, Open University, UK, tillika reperesentant i EADTU  Special Interest Group (SIG) on Online Assessment (2020 - 2022). Klaus Dieter Rossade gav oss internationell utblick kring både...

Mer om mikromeriter och kompetenspasset

Detta material från projektet Kompetenspasset som drivs av RISE, MYH, AF och Vinnova vänder sig till dig som är intresserad av vad mikromeriter är och kan vara för just din organisation. Materialet vänder sig till dig som är beslutsfattare eller utbildningsanordnare...

Ny temahelhet på Lärorikt ­– socioemotionella färdigheter

”Läraren kan hjälpa sina elever att utvecklas i känsloreglering genom att samtala mycket om känslor i klassrummet. Eleverna behöver lära sig att identifiera sina känslor och namnge dem”, säger forskaren Katariina Salmela-Aro i en av de artiklar som vi i dag publicerar...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Fler vägar till vårdyrken

Den 7 februari bjuder UKÄ, MYH och Skolverket in till frukostseminarium. Seminariet har sin utgångspunkt i rapporten Fler vägar till vårdyrken. SVERDs V ordförande Ebba Ossiannilsson, var en av aktörerna de haft dialog med.

Läs rapporten som seminariet bygger på: Fler vägar till vårdyrken.

Anmälan här

I januari 2021 fick vi tre myndigheter i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera hur olika utbildningsformer kan bidra till vårdens kompetensförsörjning. Uppdraget är nu slutfört och vi presenterar på det här seminariet våra slutsatser och våra förslag för att underlätta för yrkesverksamma inom vården att läsa en högskoleutbildning om de saknar en sådan.

Redan i dag finns en flexibilitet i utbildningssystemet som erbjuder flera olika vägar, men det finns också hinder som försvårar för individen. De främsta hinder som försvårar studier är tillträdessystemet för högre utbildning, utbildningarnas upplägg och tillgången till studievägledning och information. Några utvalda förslag är i korthet att:

  • Information om vägar till vårdyrken bör ingå i en sammanhållen nationell information som inkluderar förutsättningar för omställning och utbildningsmöjligheter inom olika ämnesområden och på olika utbildningsnivåer.

  • Tillträdesutredningens förslag att avskaffa systemet med meritpoäng bör tas vidare. Lärosätena bör också oftare använda alternativa urval.

  • Universitets- och högskolerådet bör få uppdraget att skapa en nationell digital organisation för validering av reell kompetens. Utöver det bör arbetet med validering både för behörighet och tillgodoräknade samordnas.

  • Några lärosäten bör få i uppdrag att utveckla utbildningsupplägg som är anpassade för yrkesverksamma, inklusive att utveckla möjligheten att genomföra VFU nära hemorten för distansstudenter.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This