NY

Lärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse

Nio av tio svensklärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse. Det visar en undersökning som Utbildningsradion låtit Demoskop göra. Utbildningsradion, UR, och Demoskop lät göra undersökningen bland 500 svensklärare i samband...

Historiskt kunskapstapp i senaste PISA

Svenska elevers kunskaper har kraftigt försämrats i matematik och läsförståelse. Dessutom syns en ökad skillnad i resultat mellan grupper av elever med olika socioekonomisk bakgrund, det visar den internationella studien PISA som mäter 15-åringars kunskaper....

Grön omställning och digitalisering i fokus när MYH gör sig redo för ny expansion

Yrkeshögskolan står inför en ny expansion. Tack vare den aviserade satsningen på utbildningsformen gör myndigheten sig nu redo att bevilja fler YH-utbildningar. Enligt Jenny Sörby, tf chef på enheten för analys och ansökan, kommer myndigheten bevilja ansökningar...

NY GD på UKÄ: Martin Norsell

Martin Norsell, ny generaldirektör på UKÄ från 1 december 2023 "Universitetskanslersämbetet har en extremt viktig roll. Själva affärsidén med det akademiska systemet – det är att hålla kvaliteten och vara trovärdiga. Alla ska kunna lita på det akademiska systemet."...

Skolminister Lotta Edholm kommenterar resultaten i den internationella studien ICCS

Svenska 14-åringar är näst bäst i den internationella studien ICCS som Skolverket presenterade i dag. ICCS mäter kunskaper, attityder och engagemang i medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor.– Det är glädjande att svenska åttondeklassare står sig starka när det...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Fler vägar till vårdyrken

Den 7 februari bjuder UKÄ, MYH och Skolverket in till frukostseminarium. Seminariet har sin utgångspunkt i rapporten Fler vägar till vårdyrken. SVERDs V ordförande Ebba Ossiannilsson, var en av aktörerna de haft dialog med.

Läs rapporten som seminariet bygger på: Fler vägar till vårdyrken.

Anmälan här

I januari 2021 fick vi tre myndigheter i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera hur olika utbildningsformer kan bidra till vårdens kompetensförsörjning. Uppdraget är nu slutfört och vi presenterar på det här seminariet våra slutsatser och våra förslag för att underlätta för yrkesverksamma inom vården att läsa en högskoleutbildning om de saknar en sådan.

Redan i dag finns en flexibilitet i utbildningssystemet som erbjuder flera olika vägar, men det finns också hinder som försvårar för individen. De främsta hinder som försvårar studier är tillträdessystemet för högre utbildning, utbildningarnas upplägg och tillgången till studievägledning och information. Några utvalda förslag är i korthet att:

  • Information om vägar till vårdyrken bör ingå i en sammanhållen nationell information som inkluderar förutsättningar för omställning och utbildningsmöjligheter inom olika ämnesområden och på olika utbildningsnivåer.

  • Tillträdesutredningens förslag att avskaffa systemet med meritpoäng bör tas vidare. Lärosätena bör också oftare använda alternativa urval.

  • Universitets- och högskolerådet bör få uppdraget att skapa en nationell digital organisation för validering av reell kompetens. Utöver det bör arbetet med validering både för behörighet och tillgodoräknade samordnas.

  • Några lärosäten bör få i uppdrag att utveckla utbildningsupplägg som är anpassade för yrkesverksamma, inklusive att utveckla möjligheten att genomföra VFU nära hemorten för distansstudenter.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This