NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Rekordmånga läser SFI i Skellefteå – ökar med industriboomen

Antalet elever som läser SFI har minskat i landet de senaste åren. Men med de stora industrietableringarna är eleverna i Skellefteå fler än någonsin.

– Nu är de stora volymerna akademiker och personer som har studievana, säger rektor Ulf Olofsson.

Eleverna om lär sig svenska på SFI i Skellefteå är nu fler än under den stora flyktingvågen 2015.

Förklaringen är inflyttning från andra länder när Northvolt har startat sin gigantiska batterifabrik och anställt 2 500 personer från hela världen.

Anställda som dessutom ofta kommer med fruar, sambor och familjer som vill lära sig svenska.

– Jag kom med min familj och mina två söner. Han har jobb och jag vill också ha jobb, säger Sylwia Konarska som flyttat till Skellefteå från Polen.

Drygt hälften av eleverna läser nu på distans på kvällstid för att samtidigt hinna med sina nya jobb.

Se video här: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/rekordmanga-laser-sfi-i-skelleftea-okar-med-industriboomen–hxdfmr

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This