NY

Högre utbildning i hela landet – genom satsning på kvalitet i decentraliserade miljöer

Den 11 april arrangerade Högskolan Väst och Campus Västervik ett riksdagsseminarium om decentraliserade utbildningsmiljöer. Det inom ramen för initiativet Nya Vägar (https://nyavagar.se/). Diskussionerna handlade om att utveckla kvalitet och hur staten kan ta ett...

Staten måste in i matchen mot kompetensbristen

Nya Vägar är en plattform för samverkan där man arbetar för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet. Se länkhttps://nyavagar.se/ Företrädare för Nya vägar initiativet från Västerviks kommun och Högskolan Väst skriver i en debattartikel på Dagens Samhälle att...

Regeringen tillför 500 miljoner kronor till skolväsendet

Den höga inflationen har medfört ett högt kostnadstryck på landets kommuner. För att upprätthålla kvaliteten i undervisningen föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2024 att skolväsendet ska förstärkas med 500 miljoner kronor. – Den höga inflationen har...

Skolverkets styrning gör undervisningen lidande

Skolverket bör fokusera på att ge stöd och inspiration till skolorna, snarare än att styra och kontrollera dem. Skolverket bör vara en resurs för skolorna, inte en samverkanspart som spär på den administrativa inflationen och utformar projekt för att sysselsätta sina...

På tre år ska de statliga anslagen till studieförbunden minska med en halv miljard kronor, men anslagen till folkhögskolorna ökar.

Ministern om studieförbunden: ”Förstår att de som nedprioriteras är missnöjda” På tre år ska de statliga anslagen till studieförbunden minska med en halv miljard kronor, men anslagen till folkhögskolorna ökar. ”Utbildningar som leder till jobb prioriteras”, säger...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

European Digital Education Hub

European Digital Education Hub samlar samhället som arbetar med digital utbildning och tillhandahåller ett särskilt utrymme för dess behov av informationsdelning och samarbete. Här kan du prenumerera på deras nyhetsbrev 

EDEN Digital Learning Europe  (EDEN DLE) is responsible for organization of Knowledge building activities (KBA) in the European Digital Education Hub, which we hope you are members of. Usually KBAs take place in the form of a webinar.

The Community of the European Digital Education Hub offers:

  • a cross-sectorial space – a community that shares its expertise, best practices and solutions for digital education across education and training sectors; promotes discourse, co-creation and action
  • knowledge-sharing and mapping – encourage exchange and cooperation, information-sharing and mapping
  • the acceleration of digital education practices and solutions – accelerate the uptake of digital innovation in education 

The Digital Education Action Plan, the European Digital Education Hub will

  • support European Union (EU) Member States by setting up a network of national advisory services on digital education to exchange experience and good practice on the enabling factors for digital education
  • link national and regional digital education initiatives and strategies, and connect national authorities, the private sector, experts, education and training providers and civil society through various activities
  • monitor the implementation of the Action Plan and the development of digital education in Europe, including through results from EU-supported projects
  • share best practices by contributing to research experimentation and the systematic collection and analysis of empirical evidence, in part through peer learning 
  • support cross-sector collaboration and new models for the seamless exchange of digital learning content addressing issues, such as interoperability, quality assurance, environmental sustainability, accessibility and inclusion and EU common standards for digital education
  • support the agile development of policy and practice by acting as a ‘think-and-do-tank’ for digital education and engaging stakeholders in user-driven innovation through the Digital Education Hackathon

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This