NY

Det europeiska kompetensåret – European year of skills – handlar om vuxnas lärande

Den 9 maj har det europeiska kompetensåret - European year of skills (EYS) lanserats. I ett öppningsmeddelande riktat till publiken upprepade president Ursula von der Leyen att "att investera i utbildning är inte bara det rätta att göra, utan det är det smarta att...

Abonnemangstjänst ska förse äldre med mat och gemenskap

Ensamhet och näringsfattig mat är förödande för åldrande människor. Därför hoppas sjuksköterskan Jamila Boccaccio att hennes koncept, som både förser äldre med trygga smaker och med digitalt umgänge, inom sju år i princip ska kunna ordineras på recept. Hennes idé...

SVERD Webbinarium: E-assessment – Digital examination med internationell utblick

Den 26 maj 2023 genomfördes ett SVERD/UHR webinar med Klaus Dieter Rossade, Open University, UK, tillika reperesentant i EADTU  Special Interest Group (SIG) on Online Assessment (2020 - 2022). Klaus Dieter Rossade gav oss internationell utblick kring både...

Mer om mikromeriter och kompetenspasset

Detta material från projektet Kompetenspasset som drivs av RISE, MYH, AF och Vinnova vänder sig till dig som är intresserad av vad mikromeriter är och kan vara för just din organisation. Materialet vänder sig till dig som är beslutsfattare eller utbildningsanordnare...

Ny temahelhet på Lärorikt ­– socioemotionella färdigheter

”Läraren kan hjälpa sina elever att utvecklas i känsloreglering genom att samtala mycket om känslor i klassrummet. Eleverna behöver lära sig att identifiera sina känslor och namnge dem”, säger forskaren Katariina Salmela-Aro i en av de artiklar som vi i dag publicerar...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

ViS konferensen 2-3 maj i Linköping – När har vuxenutbildningen lyckats?

När har vuxenutbildningen lyckats? 

Organisationen Vuxenutbildning i samverkan VIS anordnar vårkonferens i LInköping

Datum 2-3 maj 2023

Plats Konsert & Kongress, Linköping
Första dagen kan också följas digitalt

Information och anmälan

 

Årets tema

Vid årets konferens ställer ViS en väldigt enkel fråga till alla de intressenter som vill ha en vuxenutbildning med hög kvalitet: När har vi lyckats?

Temat för årets konferens är kvalitet inom vuxenutbildningen och vi kommer, tillsammans med föreläsare, politiker och forskare att vrida och vända på frågeställningen “När har vuxenutbildningen lyckats?”

Konferensen består som helhet av två dagar där den första, tisdagen den 2 maj, också sänds digitalt ( 625 SEK inkl moms ) för de som inte har möjlighet att närvara på plats i Linköping.

Under tisdagen den 2 maj erbjuds bland annat föreläsningar från olika myndigheter.  Tisdagen kommer också att bjuda på en genomgång av den då nypublicerade vårändringsbudgeten och dess betydelse för Komvux.

Under konferensens andra dag 3 maj erbjuds deltagarna en stor bredd av valbara seminarier på förmiddagen, med bland annat forskare, myndigheter och föreläsare knutna till våra olika nätverk. På eftermiddagen planeras en paneldialog med olika intressenter runt Komvux kring frågan “Kvalitet – för vem?

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This