NY

SVERD med på Agile2Vet avslutning i Reggio Emilia Italien

SVERD representerades av Ulf Sandström och Mats Brenner på projektredovisning av ERASMUS+ projektet Abilitating Digital Learning to innovate VET sector                      Se länk till projektet här i Reggio Emhttp://www.agile2vet.euilia Italien den 20-21 maj....

Så bidrog skolan till att vända utvecklingen

Lagersbergsskolans arbete lyfts av polisen som en av faktor till att Lagersberg i Eskilstuna har kunnat tas bort från listan över utsatta områden. – Vi blev väldigt glada och firade det, säger skolans rektor Gabriella Rosell. Lagersberg har, sedan polisen började med...

Skolverket har lagt fram nytt förslag på professionsutveckling inom skolan

Skolverket har på uppdrag av regeringen arbetat fram förslag på ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna och att öka attraktionen till yrkena. Skolverket föreslår...

Hur påverkas studieförbunden av nedskärningarna?

Regeringens har beslut att minska anslagen till studieförbunden med 500 miljoner kronor fram till år 2026. Vad får det beslutet för konsekvenser? Andreas Fejas Professor Linköpings Universitet ger sina svar i en artikel på Skolporten. Det kommer att leda till en...

Var tredje chef vill sluta på grund av krav på kontorsnärvaro 

Var tredje chef som fått krav på att genomföra en återgång till kontoret planerar att säga upp sig på grund av det. 19 procent av anställda som inte är i en chefsposition planerar att sluta av samma anledning. Det visar en undersökning från Gartner. Allt fler företag...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

ViS konferensen 2-3 maj i Linköping – När har vuxenutbildningen lyckats?

När har vuxenutbildningen lyckats? 

Organisationen Vuxenutbildning i samverkan VIS anordnar vårkonferens i LInköping

Datum 2-3 maj 2023

Plats Konsert & Kongress, Linköping
Första dagen kan också följas digitalt

Information och anmälan

 

Årets tema

Vid årets konferens ställer ViS en väldigt enkel fråga till alla de intressenter som vill ha en vuxenutbildning med hög kvalitet: När har vi lyckats?

Temat för årets konferens är kvalitet inom vuxenutbildningen och vi kommer, tillsammans med föreläsare, politiker och forskare att vrida och vända på frågeställningen “När har vuxenutbildningen lyckats?”

Konferensen består som helhet av två dagar där den första, tisdagen den 2 maj, också sänds digitalt ( 625 SEK inkl moms ) för de som inte har möjlighet att närvara på plats i Linköping.

Under tisdagen den 2 maj erbjuds bland annat föreläsningar från olika myndigheter.  Tisdagen kommer också att bjuda på en genomgång av den då nypublicerade vårändringsbudgeten och dess betydelse för Komvux.

Under konferensens andra dag 3 maj erbjuds deltagarna en stor bredd av valbara seminarier på förmiddagen, med bland annat forskare, myndigheter och föreläsare knutna till våra olika nätverk. På eftermiddagen planeras en paneldialog med olika intressenter runt Komvux kring frågan “Kvalitet – för vem?

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This