NY

Martin Linder Unionen är med på SVERDs Online Vårkonferens den 10/3 och talar om livslångt lärande på arbetsplatsen

Martin Linder förbundsordförande UNIONEN har skrivit en artikel den 16 januari om arbetsgivarens ansvar för att kompetensutveckla sina medarbetare. Unionen har under många år haft kompetensfrågor allra högst på agendan. Det har vi eftersom arbetslivet ställer höga...

UKÄ ska göra fallstudier om akademisk frihet

Regeringen ger Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att göra fallstudier om akademisk frihet. Syftet är att ge en fördjupad förståelse för universitets och högskolors arbete med att främja och värna akademisk frihet och en kultur som tillåter fritt...

SFS, bjuder in till digitalt panelsamtal för att presentera vår nya rapport Särskilt pedagogiskt stöd 

Meddelande från Sveriges förenade studentkårer: Sveriges förenade studentkårer, SFS, bjuder in till digitalt panelsamtal för att presentera vår nya rapport Särskilt pedagogiskt stöd den 31 januari. SFS har genom en enkät undersökt hur det särskilda pedagogiska stödet...

Pressträff med Mats Persson och Lotta Edholm om skolområdet under regeringens 100 första dagar

I morgon, fredag den 20 januari, håller utbildningsminister Mats Persson och skolminister Lotta Edholm pressträff för att presentera satsningar inom skolområdet. Tid: 20 januari 2023 kl. 10:00 Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i...

Fler vägar till vårdyrken

Den 7 februari bjuder UKÄ, MYH och Skolverket in till frukostseminarium. Seminariet har sin utgångspunkt i rapporten Fler vägar till vårdyrken. SVERDs V ordförande Ebba Ossiannilsson, var en av aktörerna de haft dialog med. Läs rapporten som seminariet bygger på: Fler...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

EU mångmiljonsatsar på edtech – Sverige får nyckelroll

Den europeiska paraplyorganisationen European Edtech Alliance (EEA) har beviljats 33 miljoner kronor i EU-medel för att stärka innovation och utveckling för små- och medelstora edtechföretag. Tanken är att Sverige ska leda kvalitetsarbetet i projektet.

Jannie Jeppesen från Swedish Edtech Industry är styrelseledamot i EEA och är en av personerna som planerat arbetet och skrivit ansökan. Hon är nöjd över att EU-kommissionen hjälper till med att stärka edtechföretagen.

– Vi ska självklart ha livskraftiga och skickliga edtechentreprenörer, både i Europa och i Sverige. Vi ska vara bäst både på att använda och utveckla edtech för att möta behoven av det livslånga lärandet. Att vi nu är med och bidrar med vår expertis i just det gränssnittet är inte så konstigt, med vår 30-åriga erfarenhet av digitalisering och lärande.

VÄLJA LÄRRESURSER PÅ VETENSKAPLIG GRUND

Projektet kommer löpa under tre år med start nu i januari 2023. Syftet är att nå målen i EU:s handlingsplan för digital utbildning 2027. Finansieringen är på 33 miljoner kronor och arbetets fokus kommer ligga på kvalitet, forskning, professionsutveckling, export, tillväxt, upphandling och investeringar för både bolag och utbildningssektorn.

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This