NY

FN:s CDO: Detta krävs för att lyckas med digital transformation

Robert Opp, CDO på UNDP, driver FN:s utvecklingsprogram som syftar till att accelerera digital transformation i utvecklingsländer. För Voister berättar han vad som krävs i samspelet mellan stat och näringsliv, hur olika länder kan hjälpa varandra att bli mer effektiva...

Lärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse

Nio av tio svensklärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse. Det visar en undersökning som Utbildningsradion låtit Demoskop göra. Utbildningsradion, UR, och Demoskop lät göra undersökningen bland 500 svensklärare i samband...

Historiskt kunskapstapp i senaste PISA

Svenska elevers kunskaper har kraftigt försämrats i matematik och läsförståelse. Dessutom syns en ökad skillnad i resultat mellan grupper av elever med olika socioekonomisk bakgrund, det visar den internationella studien PISA som mäter 15-åringars kunskaper....

Grön omställning och digitalisering i fokus när MYH gör sig redo för ny expansion

Yrkeshögskolan står inför en ny expansion. Tack vare den aviserade satsningen på utbildningsformen gör myndigheten sig nu redo att bevilja fler YH-utbildningar. Enligt Jenny Sörby, tf chef på enheten för analys och ansökan, kommer myndigheten bevilja ansökningar...

NY GD på UKÄ: Martin Norsell

Martin Norsell, ny generaldirektör på UKÄ från 1 december 2023 "Universitetskanslersämbetet har en extremt viktig roll. Själva affärsidén med det akademiska systemet – det är att hålla kvaliteten och vara trovärdiga. Alla ska kunna lita på det akademiska systemet."...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

EU mångmiljonsatsar på edtech – Sverige får nyckelroll

Den europeiska paraplyorganisationen European Edtech Alliance (EEA) har beviljats 33 miljoner kronor i EU-medel för att stärka innovation och utveckling för små- och medelstora edtechföretag. Tanken är att Sverige ska leda kvalitetsarbetet i projektet.

Jannie Jeppesen från Swedish Edtech Industry är styrelseledamot i EEA och är en av personerna som planerat arbetet och skrivit ansökan. Hon är nöjd över att EU-kommissionen hjälper till med att stärka edtechföretagen.

– Vi ska självklart ha livskraftiga och skickliga edtechentreprenörer, både i Europa och i Sverige. Vi ska vara bäst både på att använda och utveckla edtech för att möta behoven av det livslånga lärandet. Att vi nu är med och bidrar med vår expertis i just det gränssnittet är inte så konstigt, med vår 30-åriga erfarenhet av digitalisering och lärande.

VÄLJA LÄRRESURSER PÅ VETENSKAPLIG GRUND

Projektet kommer löpa under tre år med start nu i januari 2023. Syftet är att nå målen i EU:s handlingsplan för digital utbildning 2027. Finansieringen är på 33 miljoner kronor och arbetets fokus kommer ligga på kvalitet, forskning, professionsutveckling, export, tillväxt, upphandling och investeringar för både bolag och utbildningssektorn.

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This