NY

Skolenkäten 2024 visar god trygghet men bristande studiero

Skolinspektionen granskar all skolverksamhet i hela landet. Målet är att bidra till en god och likvärdig utbildning i en trygg miljö för alla barn och elever. Skolenkäten, som är en del av denna granskning, hjälper oss att få en bild av hur skolan upplevs av elever,...

Sänd in högskolepedagogiska tips till Resursbanken

I resursbanken kan du både hitta och dela med dig av länkar till resurser inom området högskolepedagogisk utveckling Lägg in dina högskolepedagogiska  pedagogiska tips här, https://hpu.uhr.se/resursbanken/ Frågor om resursbanken kan skickas till redaktör Mats Brenner...

Mobiler allt tydligare förklaring bakom kunskapsraset

Ungas användning av mobiler påverkar deras inlärning på ett negativt sätt. Det visar en ny OECD-rapport, som pekar ut skärmar som en förklaring bakom det senaste Pisaraset. – Vi blev ganska överraskade över det starka sambandet, säger Pisachefen Andreas Schleicher. I...

Många skolor är dåligt förberedda för digitala NP

Många skolor är dåligt förberedda för digitala NP Många skolor har ännu inte tekniska förutsättningar att genomföra digitala nationella prov. Under en övergångstid får de i stället ge proven i pappersform. ”Det är hög tid för alla skol­huvudmän att börja förbereda...

Ny ordförande för Sveriges Lärare – Anna Olskog Umeå

Sveriges Lärare har fått en ny förbundsledning och kongressen har valt Anna Olskog till ny ordförande. Anna Olskog, som kommer från Sävar utanför Umeå, har arbetat som grundskollärare sedan 1994. Hon har tidigare varit lokalfackligt aktiv i Umeå och sedan 2018 arbetat...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

EU mångmiljonsatsar på edtech – Sverige får nyckelroll

Den europeiska paraplyorganisationen European Edtech Alliance (EEA) har beviljats 33 miljoner kronor i EU-medel för att stärka innovation och utveckling för små- och medelstora edtechföretag. Tanken är att Sverige ska leda kvalitetsarbetet i projektet.

Jannie Jeppesen från Swedish Edtech Industry är styrelseledamot i EEA och är en av personerna som planerat arbetet och skrivit ansökan. Hon är nöjd över att EU-kommissionen hjälper till med att stärka edtechföretagen.

– Vi ska självklart ha livskraftiga och skickliga edtechentreprenörer, både i Europa och i Sverige. Vi ska vara bäst både på att använda och utveckla edtech för att möta behoven av det livslånga lärandet. Att vi nu är med och bidrar med vår expertis i just det gränssnittet är inte så konstigt, med vår 30-åriga erfarenhet av digitalisering och lärande.

VÄLJA LÄRRESURSER PÅ VETENSKAPLIG GRUND

Projektet kommer löpa under tre år med start nu i januari 2023. Syftet är att nå målen i EU:s handlingsplan för digital utbildning 2027. Finansieringen är på 33 miljoner kronor och arbetets fokus kommer ligga på kvalitet, forskning, professionsutveckling, export, tillväxt, upphandling och investeringar för både bolag och utbildningssektorn.

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This