NY

Omsorgsforskaren: ”Mer ömsesidighet i tekniken för äldre och deras anhöriga behövs”

Anhöriga är oumbärliga för att den äldre generationen ska lyckas ställa om till digitala verktyg och hjälpmedel. Samtidigt finns det en förlegad syn på äldre att de bara ska bli hjälpta och inte själva kan bidra. Därför måste kommande omsorgsstrategier bli mer...

SVERDs höstkonferens 22 september 2023

SVERDs höstkonferens 22 september 2023 samlade drygt 35 deltgere online och drygt ett femtitl var anmälda till konferensen. Temat var European Year of Skils. Se info o program här Här kan du se presentationerna från dagen och fler kommer under hand Anders Ljungberg;...

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Edtechtempen: Läromedelsinköpen minskar och innovation riskeras slås ut

Swedish EdTech Industry släpper nu resultatet från en snabbenkät: Edtechtempen juni 2023: Minskad tillgång till läromedel och digitala hjälpmedel i svenska klassrum. En enkät gjord bland våra medlemmar för att få en indikation och temperaturmätning på hur det ekonomiska läget i Sverige påverkat branschen under första delen av året.

Edtechtempen visar att årets fem första månader i stor utsträckning präglas av lågkonjunkturen som ger direkta effekter på de inköp som framförallt görs av undervisningsnära tjänster och produkter som läromedel och digitala hjälpmedel. Detta från redan låga nivåer jämfört med våra nordiska grannländer.

– Vi riskerar att, istället för kvalitativa läromedel, få fler stenciler och reklamfinansierade gratistjänster i våra klassrum, kommenterar Jannie Jeppesen, vd på Swedish Edtech Industry, rapporten. Det är bekymmersamt, eftersom vi sedan länge har en läromedelsskuld i Sverige. Om inte kurvan för läromedelsinköp vänder kraftigt uppåt riskerar delar av det villkorade statsbidraget på dryga 600 miljoner för läromedel under 2023 att frysa inne, eftersom ett villkor för att söka medel är att skolorna ska kunna visa att de under året investerar lika mycket som de gjort de senaste tre åren.

Hon betonar att det är extra allvarligt att de företag som specialiserar sig på digitala hjälpmedel för elever i behov av stöd också rapporterar en minskning i inköpen.

– Den stora nedgången i inköp på undervisningssidan drabbar särskilt de små och relativt nystartade företagen. Innovation som utvecklats under flera år för att möta problem som bristande läs- och skrivförmåga, flerspråkighet i klassrum och stimulerande matematikövningar riskerar att slås ut och inte nå svenska klassrum.

Jannie menar att utvecklingen är oroväckande och på sikt kan investeringar i att utveckla högkvalitativa och datadrivna tjänster för undervisning hämmas och möjligheten att tillvarata den nya teknikens möjligheter, som t.ex. AI, minskar.

– Men redan på kort sikt är det tydligt att eleverna och lärarna hamnar i kläm. Som branschorganisation efterlyser vi nu ett ökat fokus på skolornas trängda ekonomiska läge och önskar att debatten växlar spår från odefinierad skärmtid till hur vi löser skolans utmaningar, med eller utan teknik.

Läs hela rapporten Edtechtempen: Minskad tillgång till läromedel och digitala hjälpmedel i svenska klassrum här.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This