NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Experter med bred kompetens i Läroplansutredningen

Läroplanerna behöver vara tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper och bättre anpassade efter barns kognitiva utveckling. Därför tillsatte regeringen Läroplansutredningen i december 2023, som leds av den särskilde utredaren Thomas Persson. Nu är det klart vilka...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Edtechtempen: Läromedelsinköpen minskar och innovation riskeras slås ut

Swedish EdTech Industry släpper nu resultatet från en snabbenkät: Edtechtempen juni 2023: Minskad tillgång till läromedel och digitala hjälpmedel i svenska klassrum. En enkät gjord bland våra medlemmar för att få en indikation och temperaturmätning på hur det ekonomiska läget i Sverige påverkat branschen under första delen av året.

Edtechtempen visar att årets fem första månader i stor utsträckning präglas av lågkonjunkturen som ger direkta effekter på de inköp som framförallt görs av undervisningsnära tjänster och produkter som läromedel och digitala hjälpmedel. Detta från redan låga nivåer jämfört med våra nordiska grannländer.

– Vi riskerar att, istället för kvalitativa läromedel, få fler stenciler och reklamfinansierade gratistjänster i våra klassrum, kommenterar Jannie Jeppesen, vd på Swedish Edtech Industry, rapporten. Det är bekymmersamt, eftersom vi sedan länge har en läromedelsskuld i Sverige. Om inte kurvan för läromedelsinköp vänder kraftigt uppåt riskerar delar av det villkorade statsbidraget på dryga 600 miljoner för läromedel under 2023 att frysa inne, eftersom ett villkor för att söka medel är att skolorna ska kunna visa att de under året investerar lika mycket som de gjort de senaste tre åren.

Hon betonar att det är extra allvarligt att de företag som specialiserar sig på digitala hjälpmedel för elever i behov av stöd också rapporterar en minskning i inköpen.

– Den stora nedgången i inköp på undervisningssidan drabbar särskilt de små och relativt nystartade företagen. Innovation som utvecklats under flera år för att möta problem som bristande läs- och skrivförmåga, flerspråkighet i klassrum och stimulerande matematikövningar riskerar att slås ut och inte nå svenska klassrum.

Jannie menar att utvecklingen är oroväckande och på sikt kan investeringar i att utveckla högkvalitativa och datadrivna tjänster för undervisning hämmas och möjligheten att tillvarata den nya teknikens möjligheter, som t.ex. AI, minskar.

– Men redan på kort sikt är det tydligt att eleverna och lärarna hamnar i kläm. Som branschorganisation efterlyser vi nu ett ökat fokus på skolornas trängda ekonomiska läge och önskar att debatten växlar spår från odefinierad skärmtid till hur vi löser skolans utmaningar, med eller utan teknik.

Läs hela rapporten Edtechtempen: Minskad tillgång till läromedel och digitala hjälpmedel i svenska klassrum här.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This