NY

Omsorgsforskaren: ”Mer ömsesidighet i tekniken för äldre och deras anhöriga behövs”

Anhöriga är oumbärliga för att den äldre generationen ska lyckas ställa om till digitala verktyg och hjälpmedel. Samtidigt finns det en förlegad syn på äldre att de bara ska bli hjälpta och inte själva kan bidra. Därför måste kommande omsorgsstrategier bli mer...

SVERDs höstkonferens 22 september 2023

SVERDs höstkonferens 22 september 2023 samlade drygt 35 deltgere online och drygt ett femtitl var anmälda till konferensen. Temat var European Year of Skils. Se info o program här Här kan du se presentationerna från dagen och fler kommer under hand Anders Ljungberg;...

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Ny rapport om skolan- kunskap eller kundservice ?

I rapporten belyser fackföreningen Sveriges Lärare hur lärare upplever orimliga krav och påverkan på undervisning och betyg. Rapporten beskriver vilka konsekvenser detta får. Rapporten består av svar från både lärare och vårdnadshavare i skolformerna förskoleklass, grundskolan årskurs 1–9 och gymnasieskolan. Sveriges lärare driver frågorna om att vinst- och marknads-skolan ska fasas ut, skollag och läroplaner måste skrivas om så det blir tydligt att det är professionen som avgör hur samarbetet med vårdnadshavarna ska se ut, huvudmännen måste ta sitt ansvar när det kommer till att minska kundorienteringen i skolorna och elever som är i behov av stöd måste få det.
(Bild från pexels.com)

Se länk:
https://www.sverigeslarare.se/om-oss/nyheter/rapport-skolan–kunskap-eller-kundservice/

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This