NY

Högre utbildning i hela landet – genom satsning på kvalitet i decentraliserade miljöer

Den 11 april arrangerade Högskolan Väst och Campus Västervik ett riksdagsseminarium om decentraliserade utbildningsmiljöer. Det inom ramen för initiativet Nya Vägar (https://nyavagar.se/). Diskussionerna handlade om att utveckla kvalitet och hur staten kan ta ett...

Staten måste in i matchen mot kompetensbristen

Nya Vägar är en plattform för samverkan där man arbetar för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet. Se länkhttps://nyavagar.se/ Företrädare för Nya vägar initiativet från Västerviks kommun och Högskolan Väst skriver i en debattartikel på Dagens Samhälle att...

Regeringen tillför 500 miljoner kronor till skolväsendet

Den höga inflationen har medfört ett högt kostnadstryck på landets kommuner. För att upprätthålla kvaliteten i undervisningen föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2024 att skolväsendet ska förstärkas med 500 miljoner kronor. – Den höga inflationen har...

Skolverkets styrning gör undervisningen lidande

Skolverket bör fokusera på att ge stöd och inspiration till skolorna, snarare än att styra och kontrollera dem. Skolverket bör vara en resurs för skolorna, inte en samverkanspart som spär på den administrativa inflationen och utformar projekt för att sysselsätta sina...

På tre år ska de statliga anslagen till studieförbunden minska med en halv miljard kronor, men anslagen till folkhögskolorna ökar.

Ministern om studieförbunden: ”Förstår att de som nedprioriteras är missnöjda” På tre år ska de statliga anslagen till studieförbunden minska med en halv miljard kronor, men anslagen till folkhögskolorna ökar. ”Utbildningar som leder till jobb prioriteras”, säger...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Edtech-entreprenören: Så kan digitalisering och AI utveckla skolan

Den 21-åriga techentreprenören och Tiktok-kreatören Rasmus Häggkvist har tilldelats stipendiet Kompassrosen av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. För Voister berättar han om sina företag, varför vår syn på utbildning behöver förändras och hur AI samt digitalisering kan utveckla skolan.

Rasmus Häggkvist tog tidigare i somras examen från sina universitetsstudier i neurovetenskap och psykologi i London. Parallellt med detta driver han de tre företagen Socrate, Skoolie och AI Gen.

Socrate är en marknadsföringsbyrå som hjälper skolkoncerner med sociala medier, ett bolag som dock är vilande i dagsläget.

Fokuset ligger istället på Skoolie och AI Gen. Där Skoolie ska hjälpa elever med att hitta och komma in på deras drömuniversitet, ska AI Gen öka ungdomars kunskaper inom AI och på så sätt göra dem mer förberedda för framtidens arbetsmarknad. Samtliga bolag lanserades under 2022.

– På Skoolie håller vi nu på att utveckla en AI-syv, det vill säga en artificiell studie- och yrkesvägledare. Den kan hjälpa personer som inte vågar ställa vissa frågor till sin vanliga SYV, eller som har drömmar som inte är könsnormativa, eller som kanske inte passar om man kommer från exempelvis landsbygden.

AI Gen är i sin tur en internationell organisation som syftar till att unga över hela världen ska ha möjlighet att lära sig AI. Här är arbetet i startgroparna och man har precis fått finansiering för att bygga ut sitt nätverk av mentorer.

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This