NY

Omsorgsforskaren: ”Mer ömsesidighet i tekniken för äldre och deras anhöriga behövs”

Anhöriga är oumbärliga för att den äldre generationen ska lyckas ställa om till digitala verktyg och hjälpmedel. Samtidigt finns det en förlegad syn på äldre att de bara ska bli hjälpta och inte själva kan bidra. Därför måste kommande omsorgsstrategier bli mer...

SVERDs höstkonferens 22 september 2023

SVERDs höstkonferens 22 september 2023 samlade drygt 35 deltgere online och drygt ett femtitl var anmälda till konferensen. Temat var European Year of Skils. Se info o program här Här kan du se presentationerna från dagen och fler kommer under hand Anders Ljungberg;...

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Edtech-entreprenören: Så kan digitalisering och AI utveckla skolan

Den 21-åriga techentreprenören och Tiktok-kreatören Rasmus Häggkvist har tilldelats stipendiet Kompassrosen av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. För Voister berättar han om sina företag, varför vår syn på utbildning behöver förändras och hur AI samt digitalisering kan utveckla skolan.

Rasmus Häggkvist tog tidigare i somras examen från sina universitetsstudier i neurovetenskap och psykologi i London. Parallellt med detta driver han de tre företagen Socrate, Skoolie och AI Gen.

Socrate är en marknadsföringsbyrå som hjälper skolkoncerner med sociala medier, ett bolag som dock är vilande i dagsläget.

Fokuset ligger istället på Skoolie och AI Gen. Där Skoolie ska hjälpa elever med att hitta och komma in på deras drömuniversitet, ska AI Gen öka ungdomars kunskaper inom AI och på så sätt göra dem mer förberedda för framtidens arbetsmarknad. Samtliga bolag lanserades under 2022.

– På Skoolie håller vi nu på att utveckla en AI-syv, det vill säga en artificiell studie- och yrkesvägledare. Den kan hjälpa personer som inte vågar ställa vissa frågor till sin vanliga SYV, eller som har drömmar som inte är könsnormativa, eller som kanske inte passar om man kommer från exempelvis landsbygden.

AI Gen är i sin tur en internationell organisation som syftar till att unga över hela världen ska ha möjlighet att lära sig AI. Här är arbetet i startgroparna och man har precis fått finansiering för att bygga ut sitt nätverk av mentorer.

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This