NY

Endast varannan svensk vet vad GDPR är

Bara varannan svensk känner till GDPR och var femte svensk skyddar sina personuppgifter. Detta visar en ny rapport från IMY. – Det är oroande eftersom en förutsättning för att kunna skydda sina personuppgifter i olika sammanhang är dels att känna till att...

Skolinspektionen: Skolor gör för lite för högpresterande kursdeltagare

Ny rapport: Stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av 29 grundskolors arbete med att säkerställa att de elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling, med fokus...

Mötesplats OER- OER konferensen 25 november 2022

Efter OER konferensen 25 november 2022  Treårsdagen av UNESCO OER Recommendation I fredags 25 november 2022 hölls  årets konferens Mötesplats OER, på årsdagen av Unescos OER-rekommendation. Vi tackar alla medverkande så hjärtligt, både talare och åhörare! Nu finns...

Äldre begränsas av tekniken, yngre av att skydda sin integritet

De flesta internetanvändare begränsar sin egen användning av internet på olika sätt, främst för att skydda sin integritet. Många känner också oro över att bli lurade på nätet, och andra begränsas av att de inte förstår tekniken. De flesta begränsar sin...

Ökad enhetlighet ska förbättra möjligheterna till validering

Som en del i arbetet för att skapa ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering har regeringen beslutat om en helt ny valideringsförordning. Syftet är att skapa en grund för gemensam förståelse och enhetlighet när det gäller validering inom hela...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Distansutbildningar är ett smidigt sätt att studera

En redovisning av regeringsuppdraget att kartlägga och analysera lärosätenas arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande (UHR 2101-04-01)

”Geografiskt avstånd till högskola, näringsstruktur och social sammansättning i kommunerna visar tydligt hur troligt det är att en ung människa går vidare till högskolan. Att högskoleutbildningen ”distribueras” i olika former bidrar därför till breddad rekrytering. Det handlar om distansutbildningar, decentraliserade eller utlokaliserade utbildningar och högskoleutbildningar som bedrivs via kommunala lärcentra.

Distansutbildningar är ett smidigt sätt att studera, eftersom det ofta är oberoende av tid och rum. Sverige satsade tidigt på att utveckla distansutbildning kvalitativt och kvantitativt. Ett uttalat mål var att bredda rekryteringen till högre utbildning. En kartläggning som gjordes av Högskoleverket 2010 visade att det är många äldre studenter i distansutbildning (Högskoleverket 2010). Även lärcentra är ett sätt att nå sådana kategorier av studenter som man sannolikt aldrig skulle nått annars, framför allt lite äldre från studieovana hem och ovilliga att flytta från hemorten. Utbildningar som utlokaliseras till andra orter än lärosätets skapar en geografisk närhet till högskolan, vilket gör det lättare att studera.”

Så skriver UHR i sin rapport till Regeringen

Hela rapporten finns på https://www.uhr.se/…/uhr-2016-04-01-kan-excellens-uppnas-i-…

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This