NY

Friskolor höjer oftare än kommunala skolor elever som får underkänt på de nationella proven till godkänt i slutbetyg.

Dagens Nyheter skriver idag att friskolor är i genomsnitt mer generösa i sin betygssättning i förhållande till de nationella proven än kommunala skolor. Men data från Skolverket visar samtidigt att det finns en stor variation i betygssättning mellan olika skolor i...

Tisdag den 21 mars uppmärksammas bildning globalt, med talare som går att följa online i evenemang runt hela världen

Tisdag den 21 mars uppmärksammas bildning globalt, med talare som går att följa online i evenemang runt hela världen. Läs mer här How can we live with a sense of place and a cultural identity while global interaction and need for collaboration keep growing? How can we...

Speculative Futures on ChatGPT and Generative Artificial Intelligence (AI): A Collective Reflection from the Educational Landscape

Sedan november 2022 har det varit mycket tal om och spekulationer om CHAT GPT och nu senast i dagarna ockps om GPT4. GPT4 kan GPT-4: can solve difficult problems with greater accuracy, thanks to its broader general knowledge and problem solving abilities. Flera inlägg...

Sök projektmedel för högskolepedagogisk utveckling

Under 2022–2023 främjar UHR på regeringens uppdrag gemensamt högskolepedagogiskt utvecklingsarbete mellan universitet och högskolor. Nu går det att söka upp till 1,5 miljon kronor för högskolepedagogiska projekt som handlar om digitalisering, examination, akademisk...

Artificiell intelligens visar sig klara av intellektuella uppgifter som nyss framstod som unika för människan.

Dagens Nyheters journalist Linus Larsson skriver idag att den nya versionen av GPT, systemet bakom chatt-roboten på allas läppar, ger en glimt av en framtid där artificiell intelligens är en förlängning av vårt medvetande. Artikeln belyser att artificiell intelligens...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Distansutbildningar är ett smidigt sätt att studera

En redovisning av regeringsuppdraget att kartlägga och analysera lärosätenas arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande (UHR 2101-04-01)

”Geografiskt avstånd till högskola, näringsstruktur och social sammansättning i kommunerna visar tydligt hur troligt det är att en ung människa går vidare till högskolan. Att högskoleutbildningen ”distribueras” i olika former bidrar därför till breddad rekrytering. Det handlar om distansutbildningar, decentraliserade eller utlokaliserade utbildningar och högskoleutbildningar som bedrivs via kommunala lärcentra.

Distansutbildningar är ett smidigt sätt att studera, eftersom det ofta är oberoende av tid och rum. Sverige satsade tidigt på att utveckla distansutbildning kvalitativt och kvantitativt. Ett uttalat mål var att bredda rekryteringen till högre utbildning. En kartläggning som gjordes av Högskoleverket 2010 visade att det är många äldre studenter i distansutbildning (Högskoleverket 2010). Även lärcentra är ett sätt att nå sådana kategorier av studenter som man sannolikt aldrig skulle nått annars, framför allt lite äldre från studieovana hem och ovilliga att flytta från hemorten. Utbildningar som utlokaliseras till andra orter än lärosätets skapar en geografisk närhet till högskolan, vilket gör det lättare att studera.”

Så skriver UHR i sin rapport till Regeringen

Hela rapporten finns på https://www.uhr.se/…/uhr-2016-04-01-kan-excellens-uppnas-i-…

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This