NY

Högre utbildning i hela landet – genom satsning på kvalitet i decentraliserade miljöer

Den 11 april arrangerade Högskolan Väst och Campus Västervik ett riksdagsseminarium om decentraliserade utbildningsmiljöer. Det inom ramen för initiativet Nya Vägar (https://nyavagar.se/). Diskussionerna handlade om att utveckla kvalitet och hur staten kan ta ett...

Staten måste in i matchen mot kompetensbristen

Nya Vägar är en plattform för samverkan där man arbetar för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet. Se länkhttps://nyavagar.se/ Företrädare för Nya vägar initiativet från Västerviks kommun och Högskolan Väst skriver i en debattartikel på Dagens Samhälle att...

Regeringen tillför 500 miljoner kronor till skolväsendet

Den höga inflationen har medfört ett högt kostnadstryck på landets kommuner. För att upprätthålla kvaliteten i undervisningen föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2024 att skolväsendet ska förstärkas med 500 miljoner kronor. – Den höga inflationen har...

Skolverkets styrning gör undervisningen lidande

Skolverket bör fokusera på att ge stöd och inspiration till skolorna, snarare än att styra och kontrollera dem. Skolverket bör vara en resurs för skolorna, inte en samverkanspart som spär på den administrativa inflationen och utformar projekt för att sysselsätta sina...

På tre år ska de statliga anslagen till studieförbunden minska med en halv miljard kronor, men anslagen till folkhögskolorna ökar.

Ministern om studieförbunden: ”Förstår att de som nedprioriteras är missnöjda” På tre år ska de statliga anslagen till studieförbunden minska med en halv miljard kronor, men anslagen till folkhögskolorna ökar. ”Utbildningar som leder till jobb prioriteras”, säger...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Distansutbildningar är ett smidigt sätt att studera

En redovisning av regeringsuppdraget att kartlägga och analysera lärosätenas arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande (UHR 2101-04-01)

”Geografiskt avstånd till högskola, näringsstruktur och social sammansättning i kommunerna visar tydligt hur troligt det är att en ung människa går vidare till högskolan. Att högskoleutbildningen ”distribueras” i olika former bidrar därför till breddad rekrytering. Det handlar om distansutbildningar, decentraliserade eller utlokaliserade utbildningar och högskoleutbildningar som bedrivs via kommunala lärcentra.

Distansutbildningar är ett smidigt sätt att studera, eftersom det ofta är oberoende av tid och rum. Sverige satsade tidigt på att utveckla distansutbildning kvalitativt och kvantitativt. Ett uttalat mål var att bredda rekryteringen till högre utbildning. En kartläggning som gjordes av Högskoleverket 2010 visade att det är många äldre studenter i distansutbildning (Högskoleverket 2010). Även lärcentra är ett sätt att nå sådana kategorier av studenter som man sannolikt aldrig skulle nått annars, framför allt lite äldre från studieovana hem och ovilliga att flytta från hemorten. Utbildningar som utlokaliseras till andra orter än lärosätets skapar en geografisk närhet till högskolan, vilket gör det lättare att studera.”

Så skriver UHR i sin rapport till Regeringen

Hela rapporten finns på https://www.uhr.se/…/uhr-2016-04-01-kan-excellens-uppnas-i-…

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This