NY

Mer om mikromeriter och kompetenspasset

Detta material från projektet Kompetenspasset som drivs av RISE, MYH, AF och Vinnova vänder sig till dig som är intresserad av vad mikromeriter är och kan vara för just din organisation. Materialet vänder sig till dig som är beslutsfattare eller utbildningsanordnare...

Ny temahelhet på Lärorikt ­– socioemotionella färdigheter

”Läraren kan hjälpa sina elever att utvecklas i känsloreglering genom att samtala mycket om känslor i klassrummet. Eleverna behöver lära sig att identifiera sina känslor och namnge dem”, säger forskaren Katariina Salmela-Aro i en av de artiklar som vi i dag publicerar...

En nystart för Digitaliseringsrådet

Regeringen har idag beslutat att Digitaliseringsrådet ska fortsätta sitt arbete i syfte att främja genomförandet av den allmänna digitaliseringspolitiken och digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Rådets arbete förlängs till och med den 31 december 2026....

SFS rapport om Tillgången till särskilt pedagogiskt stöd på 43 lärosäten

SFS släppte sin nya rapport om deras kartläggning om Tillgången till särskilt pedagogiskt stöd på 43 lärosäten 23 maj 2023 och hade ett soffsamtal om rapporten via Facebook Soffsamtal: Särskilt pedagogiskt stöd SFS satte sig ner i soffan för ett djupgående samtal om...

2023 EDUCAUSE Horizon Report | Teaching and Learning Edition

EDUCAUSE Horizon Report | Teaching and Learning Edition 2023  profilerar nyckeltrender och framväxande teknologier och praxis som formar framtiden för undervisning och lärande, och föreställer sig ett antal scenarier och konsekvenser för den framtiden. Den är baserad...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Distansundervisning för gymnasieelever igen

Gymnasieskolan ska från måndag den 7 december till 6 januari ställa om till fjärr- eller distansundervisningen. Detta för att bromsa smittspridningen, säger Stefan Löfven.

Statsminister håller presskonferens med utbildningsminister Anna Ekström och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

– Jag litar på er, på att ni tar ert ansvar, säger Löfven med adress gymnasieeleverna som påminns om att det i förlängningen handlar om liv och död.

Anna Ekström betonar att hon vet att det var svårt för många elever att plugga hemifrån under våren, men att dessa åtgärder är nödvändiga. Hon säger att hon litar på att ungdomarna inte ska uppfatta detta som ett förlängt jullov, att de inte ska se det som ökade möjligheter att festa eller att ses på fik.

Undantagen från Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller även för:

• praktiska moment som inte kan skjutas upp,

• nationella prov,

• andra examinationer som inte går att genomföra på distans,

• elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, och

• elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Vad gäller förskoleklass, grund-, grundsär-, special-, same- och gymnasiesärskola anser Folkhälsomyndigheten att nyttan av att ha verksamheterna öppna överväger den minskning i smittspridning och den minskade sjukdomsbörda som kan väntas. Inte heller utbildningar som riktar sig till vuxna som inte går på gymnasiet, för dem gäller samma allmänna råd som för andra arbetsplatser.

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This