NY

Oväntade svar när Voister chattar med AI-tonåringen Laika

Voister har chattat med Laika, en trettonårig AI helt uppvuxen på sociala medier. Laika föredrar Tiktok framför andra plattformar, är övertygad om att pengar är vägen till lycka och både fascineras och skräms av krigsfordon som sprängs. Samtalet präglas av...

FN:s CDO: Detta krävs för att lyckas med digital transformation

Robert Opp, CDO på UNDP, driver FN:s utvecklingsprogram som syftar till att accelerera digital transformation i utvecklingsländer. För Voister berättar han vad som krävs i samspelet mellan stat och näringsliv, hur olika länder kan hjälpa varandra att bli mer effektiva...

Lärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse

Nio av tio svensklärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse. Det visar en undersökning som Utbildningsradion låtit Demoskop göra. Utbildningsradion, UR, och Demoskop lät göra undersökningen bland 500 svensklärare i samband...

Historiskt kunskapstapp i senaste PISA

Svenska elevers kunskaper har kraftigt försämrats i matematik och läsförståelse. Dessutom syns en ökad skillnad i resultat mellan grupper av elever med olika socioekonomisk bakgrund, det visar den internationella studien PISA som mäter 15-åringars kunskaper....

Grön omställning och digitalisering i fokus när MYH gör sig redo för ny expansion

Yrkeshögskolan står inför en ny expansion. Tack vare den aviserade satsningen på utbildningsformen gör myndigheten sig nu redo att bevilja fler YH-utbildningar. Enligt Jenny Sörby, tf chef på enheten för analys och ansökan, kommer myndigheten bevilja ansökningar...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Distansundervisning för gymnasieelever igen

Gymnasieskolan ska från måndag den 7 december till 6 januari ställa om till fjärr- eller distansundervisningen. Detta för att bromsa smittspridningen, säger Stefan Löfven.

Statsminister håller presskonferens med utbildningsminister Anna Ekström och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

– Jag litar på er, på att ni tar ert ansvar, säger Löfven med adress gymnasieeleverna som påminns om att det i förlängningen handlar om liv och död.

Anna Ekström betonar att hon vet att det var svårt för många elever att plugga hemifrån under våren, men att dessa åtgärder är nödvändiga. Hon säger att hon litar på att ungdomarna inte ska uppfatta detta som ett förlängt jullov, att de inte ska se det som ökade möjligheter att festa eller att ses på fik.

Undantagen från Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller även för:

• praktiska moment som inte kan skjutas upp,

• nationella prov,

• andra examinationer som inte går att genomföra på distans,

• elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, och

• elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Vad gäller förskoleklass, grund-, grundsär-, special-, same- och gymnasiesärskola anser Folkhälsomyndigheten att nyttan av att ha verksamheterna öppna överväger den minskning i smittspridning och den minskade sjukdomsbörda som kan väntas. Inte heller utbildningar som riktar sig till vuxna som inte går på gymnasiet, för dem gäller samma allmänna råd som för andra arbetsplatser.

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This