NY

Ny ordförande för Sveriges Lärare – Anna Olskog Umeå

Sveriges Lärare har fått en ny förbundsledning och kongressen har valt Anna Olskog till ny ordförande. Anna Olskog, som kommer från Sävar utanför Umeå, har arbetat som grundskollärare sedan 1994. Hon har tidigare varit lokalfackligt aktiv i Umeå och sedan 2018 arbetat...

SVERD med på Agile2Vet avslutning i Reggio Emilia Italien

SVERD representerades av Ulf Sandström och Mats Brenner på projektredovisning av ERASMUS+ projektet Abilitating Digital Learning to innovate VET sector                      Se länk till projektet här i Reggio Emhttp://www.agile2vet.euilia Italien den 20-21 maj....

Så bidrog skolan till att vända utvecklingen

Lagersbergsskolans arbete lyfts av polisen som en av faktor till att Lagersberg i Eskilstuna har kunnat tas bort från listan över utsatta områden. – Vi blev väldigt glada och firade det, säger skolans rektor Gabriella Rosell. Lagersberg har, sedan polisen började med...

Skolverket har lagt fram nytt förslag på professionsutveckling inom skolan

Skolverket har på uppdrag av regeringen arbetat fram förslag på ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna och att öka attraktionen till yrkena. Skolverket föreslår...

Hur påverkas studieförbunden av nedskärningarna?

Regeringens har beslut att minska anslagen till studieförbunden med 500 miljoner kronor fram till år 2026. Vad får det beslutet för konsekvenser? Andreas Fejas Professor Linköpings Universitet ger sina svar i en artikel på Skolporten. Det kommer att leda till en...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Vårbudgeten medför 2 000 fler platser på yrkesvux

För att motverka arbetslöshet och kompetensbrist föreslår regeringen i vårändringsbudgeten att 130 miljoner kronor tillförs och 20 miljoner kronor omfördelas för att möjliggöra upp till 15 000 sommarjobb för ungdomar och att 167 miljoner kronor tillförs för 2 000 fler utbildningsplatser på regionalt yrkesvux.

Den senaste tiden har präglats av hög inflation, lågkonjunktur och stigande arbetslöshet samtidigt som det råder kompetensbrist inom många branscher. Inte minst drabbar den stigande arbetslösheten ungdomars chanser att få ett arbete. Möjligheten att skapa sommarjobb för ungdomar som växer upp i kommuner med högre arbetslöshet bör därför stärkas. Regeringen föreslår därför medel till Arbetsförmedlingen i Vårändringsbudgeten för 2024 för att möjliggöra att Arbetsförmedlingen fördelar upp till 150 miljoner kronor till kommuner med hög arbetslöshet, vilket beräknas möjliggöra ca 15 000 sommarjobb. Jobben ska vara tillgängliga att söka för alla ungdomar i relevant åldersgrupp i dessa kommuner

Lågkonjunkturen innebär en ändrad arbetsmarknad. Vuxna som saknar rätt utbildning behöver därför ökad tillgång till yrkesutbildning för att snabbt komma i arbete. Behovet av personer med en yrkesutbildning på gymnasial nivå är mycket stort och många branscher har svårt att hitta arbetskraft med rätt utbildning och kompetens. Regeringen föreslår därför att 167 miljoner kronor tillförs, inklusive kostnader för studiemedel, för att förstärka den regionala yrkesinriktade utbildningen på gymnasial nivå inom kommunal vuxenutbildning. Förslaget innebär motsvarande 2 000 fler helårsplatser inom regionalt yrkesvux för 2024.

– Det råder brist på utbildade personer inom många yrken, bland annat industritekniker, elektriker, undersköterska, kock och yrkesförare. Samtidigt har antalet sökande till kommunernas yrkesutbildningar ökat under senare år. Därför ser vi nu till att öka antalet platser, säger utbildningsminister Mats Persson.

Läs mer här: 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This