NY

Skolenkäten 2024 visar god trygghet men bristande studiero

Skolinspektionen granskar all skolverksamhet i hela landet. Målet är att bidra till en god och likvärdig utbildning i en trygg miljö för alla barn och elever. Skolenkäten, som är en del av denna granskning, hjälper oss att få en bild av hur skolan upplevs av elever,...

Sänd in högskolepedagogiska tips till Resursbanken

I resursbanken kan du både hitta och dela med dig av länkar till resurser inom området högskolepedagogisk utveckling Lägg in dina högskolepedagogiska  pedagogiska tips här, https://hpu.uhr.se/resursbanken/ Frågor om resursbanken kan skickas till redaktör Mats Brenner...

Mobiler allt tydligare förklaring bakom kunskapsraset

Ungas användning av mobiler påverkar deras inlärning på ett negativt sätt. Det visar en ny OECD-rapport, som pekar ut skärmar som en förklaring bakom det senaste Pisaraset. – Vi blev ganska överraskade över det starka sambandet, säger Pisachefen Andreas Schleicher. I...

Många skolor är dåligt förberedda för digitala NP

Många skolor är dåligt förberedda för digitala NP Många skolor har ännu inte tekniska förutsättningar att genomföra digitala nationella prov. Under en övergångstid får de i stället ge proven i pappersform. ”Det är hög tid för alla skol­huvudmän att börja förbereda...

Ny ordförande för Sveriges Lärare – Anna Olskog Umeå

Sveriges Lärare har fått en ny förbundsledning och kongressen har valt Anna Olskog till ny ordförande. Anna Olskog, som kommer från Sävar utanför Umeå, har arbetat som grundskollärare sedan 1994. Hon har tidigare varit lokalfackligt aktiv i Umeå och sedan 2018 arbetat...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Dessa är it-branschens mest eftertraktade yrken och kompetenser

Vilka it-yrken och -kompetenser är mest i ropet just ut nu och vilka prognoser kan göras för de kommande 1-2 åren? Tillsammans med Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har Tillväxtverket skapat sajten och verktyget Digitalskills.se som med hjälp av data från Arbetsförmedlingen svarar på dessa frågor. Förhoppningen är att verktyget ska hjälpa både arbetssökande och utbildningssektorn att minska gapet mellan tillgång och efterfrågan i it-branschen.

– Vi har ett regeringsuppdrag om att främja kompetensförsörjning och digital spetskompetens i Sverige, och ville tillsammans med UKÄ skapa ett verktyg som på ett enkelt sätt kan presenterar vilka trender vi ser när det kommer till den nuvarande efterfrågan på kompetens och yrken inom it-branschen. Det är det som nu har blivit digitalskills.se, säger Josef Lannemyr, projektledare, Tillväxtverket.

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This