NY

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Videos från SVERD Höstkonferens 22/9 om AI och Chat GPT

Här kommer videofilmer om AI och Chat GPT ca 10 min vardera från SVERDs Höstkonferens den 22 sep 2023. Internetstiftelsen Kristina Alexandersson https://sverd.se/temp/sverd20230922_internetstiftelsen.mp4 Mittuniversitetet Jimmy Jaldemark...

Laika 13: Världens första AI-tonåring formad av 100 procent skärmtid

Var femte tonåring lägger idag all sin lediga tid på sociala plattformar. Samtidigt visar forskning på tydliga kopplingar mellan sociala medier och psykiska besvär bland barn och ungdomar. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har därför ihop med specialister inom AI...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

COL launches OER4COVID support initiative

ICDE som SVERD är medlem i och driver OER Advocacy Committee medverkar i detta initiativ från Commonwealth of Learning (COL).

Responding to the COVID-19 pandemic, COL and the OER Foundation (OERF), New Zealand have joined forces to establish an Open Educational Resources for COVID (OER4COVID) community. The goal is to assist education institutions around the world, especially in the Commonwealth, to transition to online learning.

Currently, over 80% of the world’s students are impacted by school closures, and many countries are in lockdown to reduce transmission. Online learning is a key strategy for governments and educational institutions to ensure continuity of learning during the crisis.

”OER is a renewable and sustainable resource which can save valuable time in transitioning to online learning,” said Dr Wayne Mackintosh, Managing Director of the OERF and UNESCO / ICDE Chair in OER. “Working together, we can respond to this crisis more effectively than if we each work alone.”

The UNESCO Institute for Information Technologies in Education (IITE) and the International Council for Open and Distance Education (ICDE) will join the initiative as supporting partners to widen global access to relevant expertise.

 

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This