NY

Nu får AI djupare förståelse för mänskligt beteende

På Örebro universitet pågår forskning om hur AI ska få en bättre förståelse för människor och på så sätt kunna förutse våra behov. Detta sker genom en ny tvärvetenskaplig metod som översätter mänskligt beteende och integrerar det i AI-teknologi tidigt i...

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Experter med bred kompetens i Läroplansutredningen

Läroplanerna behöver vara tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper och bättre anpassade efter barns kognitiva utveckling. Därför tillsatte regeringen Läroplansutredningen i december 2023, som leds av den särskilde utredaren Thomas Persson. Nu är det klart vilka...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

COL launches OER4COVID support initiative

ICDE som SVERD är medlem i och driver OER Advocacy Committee medverkar i detta initiativ från Commonwealth of Learning (COL).

Responding to the COVID-19 pandemic, COL and the OER Foundation (OERF), New Zealand have joined forces to establish an Open Educational Resources for COVID (OER4COVID) community. The goal is to assist education institutions around the world, especially in the Commonwealth, to transition to online learning.

Currently, over 80% of the world’s students are impacted by school closures, and many countries are in lockdown to reduce transmission. Online learning is a key strategy for governments and educational institutions to ensure continuity of learning during the crisis.

”OER is a renewable and sustainable resource which can save valuable time in transitioning to online learning,” said Dr Wayne Mackintosh, Managing Director of the OERF and UNESCO / ICDE Chair in OER. “Working together, we can respond to this crisis more effectively than if we each work alone.”

The UNESCO Institute for Information Technologies in Education (IITE) and the International Council for Open and Distance Education (ICDE) will join the initiative as supporting partners to widen global access to relevant expertise.

 

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This