NY

FN:s CDO: Detta krävs för att lyckas med digital transformation

Robert Opp, CDO på UNDP, driver FN:s utvecklingsprogram som syftar till att accelerera digital transformation i utvecklingsländer. För Voister berättar han vad som krävs i samspelet mellan stat och näringsliv, hur olika länder kan hjälpa varandra att bli mer effektiva...

Lärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse

Nio av tio svensklärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse. Det visar en undersökning som Utbildningsradion låtit Demoskop göra. Utbildningsradion, UR, och Demoskop lät göra undersökningen bland 500 svensklärare i samband...

Historiskt kunskapstapp i senaste PISA

Svenska elevers kunskaper har kraftigt försämrats i matematik och läsförståelse. Dessutom syns en ökad skillnad i resultat mellan grupper av elever med olika socioekonomisk bakgrund, det visar den internationella studien PISA som mäter 15-åringars kunskaper....

Grön omställning och digitalisering i fokus när MYH gör sig redo för ny expansion

Yrkeshögskolan står inför en ny expansion. Tack vare den aviserade satsningen på utbildningsformen gör myndigheten sig nu redo att bevilja fler YH-utbildningar. Enligt Jenny Sörby, tf chef på enheten för analys och ansökan, kommer myndigheten bevilja ansökningar...

NY GD på UKÄ: Martin Norsell

Martin Norsell, ny generaldirektör på UKÄ från 1 december 2023 "Universitetskanslersämbetet har en extremt viktig roll. Själva affärsidén med det akademiska systemet – det är att hålla kvaliteten och vara trovärdiga. Alla ska kunna lita på det akademiska systemet."...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Boliden: Så lyckas du med din digitala transformation

För att verksamheter ska lyckas med sin digitala transformation krävs det att ledningen tar taktpinnen, att man mäter digital mognad och ser över kompetens inhouse, samt att man arbetar med agil projektledning. Det menar Yalda Hosseini, it-chef för Bolidens smältverk.

Yalda Hosseini är sedan förra året it-chef på Boliden Smältverk. Hon kommer inte från en it-bakgrund utan från verksamhetens sida, där hon länge har jobbat med digitalisering och automatisering. Nu ska hon på Boliden få it-sidan att komma närmare övriga verksamheten, därför att det är så lyckad digital transformation kan ske. Men först vill Yalda Hosseini reda ut vissa begrepp.

– Digitization är att gå från något analogt till exempelvis excel, det blir bara digitalt istället. Digitalization handlar om att använda teknologi för att utveckla en process, exempelvis VR-glasögon som hjälp vid att läsa av instruktioner.

– Digital transformation handlar istället om hur vi använder teknologi för förbättra, förnya och effektivisera en verksamhets olika delar. Det kan bland annat handla om att vi ändrar sättet vi arbetar, tänker och agerar.

Vid digital transformation är personer och processer viktiga.

Läs mer på Voister här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This