NY

Hur behöver vuxenutbildning förändras för framtiden?

Electronic Platform for Adult LEarning  (EPALE) ställer frågorna om matchning på arbetsmarknaden och vilket stöd till personlig utveckling som behöver ges inom arbetslivet. Man har valt ut följande tre fokusområden att arbeta med under 2023: 1. Engagera - Vilka...

Forskare: Chefer som inte använder AI kommer ersättas

140 miljarder kronor kan frigöras varje år genom att använda AI-tekniker på nuvarande arbetsuppgifter. Men än så länge är det främst näringslivet som driver frågan. Hur ska dagens och framtidens chefer förstå hur AI fungerar och omsätta det smartast? ”Det här är något...

SVERD Webbinarium: Utmaningar och lösningsförslag vid distansutbildning

Två av nordens mest erfarna lärare presenterar sina utmaningar och lösningsförslag Med stöd av digitala verktyg skapas en arbetsplats för alla. Exempel på hur dessa verktyg även kan bidra till ökat samarbete, effektivitet och utveckling i kollegiet. Videobaserat...

Friskolor höjer oftare än kommunala skolor elever som får underkänt på de nationella proven till godkänt i slutbetyg.

Dagens Nyheter skriver idag att friskolor är i genomsnitt mer generösa i sin betygssättning i förhållande till de nationella proven än kommunala skolor. Men data från Skolverket visar samtidigt att det finns en stor variation i betygssättning mellan olika skolor i...

Tisdag den 21 mars uppmärksammas bildning globalt, med talare som går att följa online i evenemang runt hela världen

Tisdag den 21 mars uppmärksammas bildning globalt, med talare som går att följa online i evenemang runt hela världen. Läs mer här How can we live with a sense of place and a cultural identity while global interaction and need for collaboration keep growing? How can we...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bibli­o­te­ken kan göra allmän­he­ten delak­tig i forsk­ning­en

Svenska bibliotek ska bidra till kunskapsförmedling och främja vetenskaplig bildning. Internationellt finns många goda exempel på hur bibliotek kan göra allmänheten delaktig i forskningsprocessen. De visar hur även svenska bibliotek skulle kunna bli en arena där forskning och allmänhet möts. Läs mer i KB:s nya kartläggning och analys. Läs mer på KB hemsida här

Allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen utgör en viktig del av det öppna vetenskapssystemet. Öppen vetenskap handlar om att göra forskningsprocessen mer öppen och inkluderande. I det ingår att uppmuntra till ett brett deltagande och att inkludera människor utanför de traditionella forskningsinstitutionerna i den vetenskapliga processen.

Så kallad medborgarforskning pågår i dag vid flera svenska lärosäten. Allmänheten kan till exempel bidra genom att samla in data till naturvetenskapliga projekt, eller hjälpa till med transkribering av äldre texter.

Inom ramen för ett regeringsuppdrag har KB genom enkäter och intervjuer undersökt hur svenska bibliotek arbetar för att engagera användarna i forskning. Föreningen Vetenskap & allmänhetLänk till annan webbplats. har också genomfört en kunskapsöversikt av medborgarforskning i Sverige och på utländska bibliotek.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This