NY

Skolminister Lotta Edholm kommenterar resultaten i den internationella studien ICCS

Svenska 14-åringar är näst bäst i den internationella studien ICCS som Skolverket presenterade i dag. ICCS mäter kunskaper, attityder och engagemang i medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor.– Det är glädjande att svenska åttondeklassare står sig starka när det...

Rekordmånga läser SFI i Skellefteå – ökar med industriboomen

Antalet elever som läser SFI har minskat i landet de senaste åren. Men med de stora industrietableringarna är eleverna i Skellefteå fler än någonsin. – Nu är de stora volymerna akademiker och personer som har studievana, säger rektor Ulf Olofsson. Eleverna om lär sig...

Tre av tio elever i gymnasiet utan examen

Av eleverna som började 2020 tar 79,7 procent av eleverna på de nationella programmen gymnasieexamen inom tre år visar Skolverkets statistik. Det är samma andel som året dessförinnan. Sett till hela gymnasieskolan, inklusive eleverna på introduktionsprogrammen, så når...

Svenskarnas mobilberoende växer – mest bland yngre

Hela 44 procent av svenskar mellan 16-74 år håller sig vakna längre än planerat på grund av sin telefonanvändning. Dessutom sträcker sig 69 procent efter mobilen direkt när de vaknar. Det och mycket mer visar en ny studie från Deloitte. – Överanvändning av smartphones...

Föräldrar och elever utsätter lärare för orimliga krav som inte har med skolans kärnuppdrag att göra

Föräldrar och elever utsätter lärare för orimliga krav som inte har med skolans kärnuppdrag att göra. Det visar en färsk undersökning från Sveriges lärare som DN skriver om. – Det har hänt att familjemedlemmar till en elev krävt att få se prov och underlag för att...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bibli­o­te­ken kan göra allmän­he­ten delak­tig i forsk­ning­en

Svenska bibliotek ska bidra till kunskapsförmedling och främja vetenskaplig bildning. Internationellt finns många goda exempel på hur bibliotek kan göra allmänheten delaktig i forskningsprocessen. De visar hur även svenska bibliotek skulle kunna bli en arena där forskning och allmänhet möts. Läs mer i KB:s nya kartläggning och analys. Läs mer på KB hemsida här

Allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen utgör en viktig del av det öppna vetenskapssystemet. Öppen vetenskap handlar om att göra forskningsprocessen mer öppen och inkluderande. I det ingår att uppmuntra till ett brett deltagande och att inkludera människor utanför de traditionella forskningsinstitutionerna i den vetenskapliga processen.

Så kallad medborgarforskning pågår i dag vid flera svenska lärosäten. Allmänheten kan till exempel bidra genom att samla in data till naturvetenskapliga projekt, eller hjälpa till med transkribering av äldre texter.

Inom ramen för ett regeringsuppdrag har KB genom enkäter och intervjuer undersökt hur svenska bibliotek arbetar för att engagera användarna i forskning. Föreningen Vetenskap & allmänhetLänk till annan webbplats. har också genomfört en kunskapsöversikt av medborgarforskning i Sverige och på utländska bibliotek.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This