NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

AI-tungt när it-chefer siar om 2024

AI, och specifikt generativ AI, kommer högt upp bland it-beslutfattarnas prioriteringar under 2024 när Voister frågar en handfull ledare inom offentlig och privat sektor om deras spaningar. Egenskaper som kommer att krävas är mod blandat med eftertänksamhet, och dessutom behöver kulturförändringar stå i fokus.

ANNA STÅHLBRÖST, CDO, GÖTEBORGS STAD menar att

Den utmaning som blir störst under 2024 är att förstå och hantera potentialen i AI-drivna tjänster samt få en bild av nuläget. Det går väldigt fort inom området och våra verksamheter måste hänga med, samtidigt som det inte får gå för fort. Med det menar jag att vi måste ha vår grundplatta på plats med informationssäkerhet, juridik och inte minst ordning på vårt data. Data är en strategisk resurs för våra verksamheter och här behöver vi göra insatser för att få god ordning, kontroll samt hög kvalitet på vårt data så att vi kan använda oss av AI-drivna tjänster på ett säkert sätt.

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This