NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Finska skolan hyllades av alla – nu störtdyker resultaten

Det finska skolsystemet hyllades och andra länder ville förstå hur de gjorde.
Men när det senaste
Pisaresultaten presenterades i december 2023 var elevernas resultat de sämsta-någonsin.
– De läser ju inga böcker längre. Och om de inte ens orkar läsa skönlitteratur, hur ska de då orka läsa i skolan? Läsningen påverkar ju allt lärande, säger läraren Pauli Kajander till
SvD.

Sämsta resultatet någonsin

Men när de senaste Pisaresultaten presenterades i december hade Finlands resultat dykt i alla tre ämnen: Matematik, naturvetenskap och läsförståelse.
Nedgången var i linje med andra europeiska länder, men kontrasten mot tidigare resultat var större i Finland.

Finland fick en ny läroplan 2016. Med den fick de finska eleverna större valfrihet och självständighet. Lärarnas roll försvagades och ”digital” blev ett ledord som hördes desto mer.

Ökning av digital teknik

En förändring sedan förra undersökningen är just ökningen av digital teknik i de finländska skolorna. Eleverna har också egna datorer. Hela inställningen till skolan har på kort tid förändrats.

– Lärarna är experterna, och man tycker att de ska leda klassrumsaktiviteterna. Många hävdar att vi lämnade det som varit vår styrka, säger Jari Lavonen, professor i naturvetenskaplig pedagogik och chef för Finlands lärarutbildningsforum till SvD.

Användandet av sociala medier har också ökat markant. Enligt Pisas enkätfrågor så använder 30 procent av 15-åringarna sina skärmar för nöjes skull mer än 40 timmar i veckan. Det är lika mycket som ett heltidsjobb.

Skärmtid äter upp lästid

En uppseendeväckande trend som även syns i Sverige är att läsningen drastiskt minskat. Läsning anses påverka allt lärande.

– Läsningen är det absolut största problemet. Kan man inte läsa ordentligt så får man också svårt med matten och andra ämnen, sa skolminister Lotta Edholm till Nyhetsmorgon efter att Pisaresultatet släppts.

I Pisaundersökningen uppgav också eleverna att de distraherades mer av sina mobiler under lektionerna än tidigare.

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This