NY

FN:s CDO: Detta krävs för att lyckas med digital transformation

Robert Opp, CDO på UNDP, driver FN:s utvecklingsprogram som syftar till att accelerera digital transformation i utvecklingsländer. För Voister berättar han vad som krävs i samspelet mellan stat och näringsliv, hur olika länder kan hjälpa varandra att bli mer effektiva...

Lärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse

Nio av tio svensklärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse. Det visar en undersökning som Utbildningsradion låtit Demoskop göra. Utbildningsradion, UR, och Demoskop lät göra undersökningen bland 500 svensklärare i samband...

Historiskt kunskapstapp i senaste PISA

Svenska elevers kunskaper har kraftigt försämrats i matematik och läsförståelse. Dessutom syns en ökad skillnad i resultat mellan grupper av elever med olika socioekonomisk bakgrund, det visar den internationella studien PISA som mäter 15-åringars kunskaper....

Grön omställning och digitalisering i fokus när MYH gör sig redo för ny expansion

Yrkeshögskolan står inför en ny expansion. Tack vare den aviserade satsningen på utbildningsformen gör myndigheten sig nu redo att bevilja fler YH-utbildningar. Enligt Jenny Sörby, tf chef på enheten för analys och ansökan, kommer myndigheten bevilja ansökningar...

NY GD på UKÄ: Martin Norsell

Martin Norsell, ny generaldirektör på UKÄ från 1 december 2023 "Universitetskanslersämbetet har en extremt viktig roll. Själva affärsidén med det akademiska systemet – det är att hålla kvaliteten och vara trovärdiga. Alla ska kunna lita på det akademiska systemet."...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

5. Nominerade till Boldic Award 2014

boldic_logo_olro150

Nominerade projekt för BOLDIC AWARD 2014

 

 

 

1 English Language for Mechanical Engineers Lithuania http://moodle.vgtu.lt/course/view.php?id=625(login vgtuguest same pw)
2 eDidaktikum proposal Estonia http://www.edidaktikum.ee 3 Elearning for driver training_proposal Estonia http://www.teooria.ee
4_Learning games and virtual environments Finland http://www.peda.net/veraja/konnevesi/lukio/ophhanke2010/engl
5 Innobank_Finlandhttp://www.innopankki.fi
6. Systech_learning_Finlandhttp://www.systechlearning.fi
7. E_train_proposal_Denmark_www.nolco.net E-train: basics of e-learning for managers in adult education
8 Norwegian Digital Learning Arena http://ndla.no
9. Litteratur på nettNorway http://litteraturpaanett.prosjekt.uia.no/
10 Exam preparation for online students Norwaywww.nki.no

11 Video chat Sweden_http://videochat.du.se/http://www.du.se/en/NGL/NGL-Centre/Tools-and-Courses/Video-Chat/12 The Spider search engine Sweden_
http://lararspindeln.se/
13 IMPOERS_e-learning for Nursing Programme_Sweden_http://impoers.wordpress.com/our-blog/
14 Learn through gamesSweden_http://lgs.kramfors.se
http://www.laragenomspel.se
15_Informal webInformal web learning environments in language teachinghttp://www.du.se/Templates/web5/Pages/InfoPage.aspx?id=21

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This