öijvind200

Nu finns inspelningen tillgänglig från webinar med Boldic Award vinnaren Norwegian Digital Learning Arena (NDLA).
Se video : https://connect.sunet.se/p3cirrl4o25/

Presentationen ges av cio Øivind Høines på engelska ”The way ahead with NDLA – status and plans”

Webinaret som finansierats av Nordplus ägde rum den 4:e juni i mötesrummet Adobe Connect och samlade deltagare från Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estaland, Lettland och Litauen. Läs mer om Boldic olro projektet på webbplats www.boldic.org/

Categories: Uncategorized

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

2. Låt studenterna

Ebba Ossiannilsson Lunds universitet Alastair Creelman, Linnéuniversitetet OER, MOOC, spelifiering och badgerörelsen Det är ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...