/

En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn, som ska ha i uppgift att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter samt förvaltningen i kommuner och landsting, med undantag för försvarsmyndigheterna. Myndigheten ska vara en enrådighetsmyndighet. Utredaren ska bl.a. bemanna ...

Läs mer
/

Innovating Pedagogy 2017

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

Denna serie rapporter utforskar nya former av undervisning, lärande och bedömning för en interaktiv värld, för att vägleda lärare och beslutsfattare för produktiv innovation.  Trenderna de förespråkar är Spaced learning Learners making science Open textbooks Navigating post-truth societies Intergroup empathy Immersive learning Student-led analytics Big-data inquiry Learning with internal values Humanistic knowledge-building communities. Den här sjätte rapporten, som utarbetats av ...

Läs mer
/

I  utdrag från rapporten framgår att de nya kursdeltagarna som studerar nätbaserat representerar en större demografisk mångfald än tidigare traditionella åldersgrupper. Utbildare kan med den nya teknikens hjälp erbjuda ett brett utbud av läromiljöer som kan varieras , kategoriseras och marknadsföras. För att öka studentframgång bör framtidens skolor och utbildare tydligt publicera ...

Läs mer
/

DigCompEdu Är ett europeiskt ramverk om digital kompetens för utbildare. I och med att lärarutbildningarna står inför snabbt förändrade krav från omvärlden krävs det att utbildare har en bredare uppsättning kompetenser än tidigare. Det gäller både att kunna behärska digitala enheter själva och även att hjälpa eleverna bli digitalt kompetenta. Det ökar kompetenskraven på ...

Läs mer
/

ICDE intervju med Professor Morten Flate Paulsen, Campus NOOA, Norge och ICDE Board of Trust, fd President EDEN. Morten Flate Paulsen är en av veteraner inom the field of online, open and technology enhanced education. ICDE caught up with Morten Flate Paulsen, whose career in the field of online, open and ...

Läs mer
/

EU projektet (Erasmus+), Virtual Teacher Tool Box, (VTT-BOX), har nu lanserat sin hemsida med en blog. Resultat kommer att kunna bli tillgängliga under 2018/2019. SVERD (SADE), Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning är partner, med särskilt ansvar för kvalitetsutveckling, utvärdering och spridning i form av deltagande på konferenser och publicering Hemsidan kan Du följa här Projektet ...

Läs mer
/

EU projektet (Erasmus+), Technological Innovations in Blended Learning (TIBL), har nu lanserat sin hemsida med en blog. Resultat kommer att kunna bli tillgängliga under 2018/2019. SVERD (SADE), Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning är partner, med särskilt ansvar för kvalitetsutveckling, utvärdering och spridning i form av deltagande på konferenser och publicering Hemsidan kan Du följa här Projektet ...

Läs mer
/

Äntligen får Sverige ett sammanhållet system för kvalitetssäkring där utbildning och forskning hänger samman, skriver Anders Söderholm och Karin Järplid-Linde på UKÄ om sitt nya regeringsuppdrag. Det innebär en kraftfull markering av att utbildning och forskning hänger samman. Läs hela artikeln här

Läs mer
/

EU Kommissionen har lanserat ett ramverk för utbildares digitala kompetens. Ramverket är tänkt att spridas inom samtliga utbildningsområden i Europa, från K-12 till högre utbildning. Ramverket bygger på tidigare ramverk om "Digital Citizens".   JRC Joint Research Center, European Commission "The DigCompEdu framework is directed towards educators at all levels of education, from ...

Läs mer
/

Högskolan i Gävle anordnar konferens om "Nätbaserat lärande" vecka 47 tis. 21/11  -fre 24/11 • NÄTBASERAD VECKA • VECKA 47 Projekt Nätbaserat lärande skapar möjligheter för Högskolan i Gävle att omdefiniera vad studier och utbildning kan vara. Projektet arbetar med att skapa och utveckla interaktiva miljöer på Högskolan i Gävle där lärare ...

Läs mer

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

2. Låt studenterna

Ebba Ossiannilsson Lunds universitet Alastair Creelman, Linnéuniversitetet OER, MOOC, spelifiering och badgerörelsen Det är ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...