/

SVERDs Höstkonferens " Digitaliseringen är inte valbar" på Saturnus konferens i Stockholm samlade 50 utbildningsutvecklare från hela Sverige. Föredrag och paneldebatten handlade om digitalisering, digital kompetens och behov av förändringar i utbildningssystemet. Jan Guliiksen KTH talade om behov av digitalisering inom högre utbildning.

Läs mer
/

Vi är glada att intresset för SVERDs Höstkonferens " Digitaliseringen är inte valbar " den 19 okt i Stockholm är stort. Det är ett 40 tal utbildningsutvecklare från hela landet anmälda och vi ser fram emot en framåtsyftande och intressant Höstkonferens 2018. Skicka gärna in frågor till ordforande@sverd.se  som vi kan ta upp vid paneldebatten under ...

Läs mer
/

Högskolan Väst medlem nu i ICDE

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

Vi välkomnar Högskolan Väst till medlemsskap i ICDE. The International Council for Open and Distance Education (ICDE) is the leading global membership organization for online, open and flexible education and draws its membership from institutions, educational authorities, commercial actors, and individuals. Enables change to technology-enhanced quality education across the globe. Advocates ...

Läs mer
/

Vi lever i en av de största samhällsförändringarna sedan industrialiseringen. Digitaliseringen är omfattande och den påverkar oss alla. Digitaliseringsrådet har inrättats av regeringen för att driva på digitaliseringen i Sverige. De ska främja genomförandet av digitaliseringsstrategin och fokus ligger på att följa och analysera digitaliseringen i Sverige och i omvärlden. Digitaliseringsrådet består ...

Läs mer
/

Digitalisering för framtidens skola

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

Den skola vi bygger i dag ska rusta eleverna för en arbetsmarknad och ett samhällsliv som vi bara kan ana konturerna av. Samtidigt vet vi att skolhuvudmän har svårt att erbjuda elever den undervisning som de har rätt till och som de behöver, bland annat på grund av den omfattande lärarbristen. ...

Läs mer
/

På SVERDs höstkonferens den 19 okt i Stockholm talar Jonas Svensson ExploreCurate med temat ”Nycklarna för en framgångsrik digital transformation”. Han startade sitt företag ExploreCurate för att omvärldsbevaka och dela #digitalainsikter som alla kan ha nytta av i sin professionella roll. Johan kommer att berätta om goda råd och kunskaper ...

Läs mer
/

Vi ser i omvärlden hur flera länder tar ett helhetsgrepp för att bli vinnare i den strukturomvandling som pågår. Lyckas vi i Sverige med omställningen så kan nya jobb skapas. Om vi inte agerar kan vi tappa ett stort antal arbetstillfällen, skriver nystartade Forum för omställning med bland andra Anders ...

Läs mer
/

Tobias Krantz utbildningschef på Svenskt Näringsliv talar under temat "Vuxenutbildningen avgör kompetensförsörjningen" på SVERDs Höstkonferens i Stockholm. Tobias Krantz har tillsammans med Per Arne Andersson på SKL skrivit en artikel med ovanstående rubrik där de betonar att den privata och den offentliga sektorn är beroende av varandra och behöver samspela. Tillsammans står ...

Läs mer
/

Torunn Gjelsvik ny direktör på Fleksibel utdanning Norge (FUN) talar på SVERDs Höstkonferens med temat "Ingen vet hvordan framtidas læring ser ut. Men vi vet at den er fleksibel”   FUN en nationell organisation som arbetar för att utveckla webbpedagogiken och hitta fram till användarvänlig teknik som kan stimulera lärandeprocessen inom flexibel ...

Läs mer
/

Therese Wallqvister, analytiker på Tillväxtverket, menar att flyttströmmarna hotar kompetensförsörjningen i landet. – Kompetensbristen har blivit det största tillväxthindret för små och medelstora företag. Särskilt svårt är det i Blekinge och Örebro, trots att arbetslösheten länge varit ganska hög, säger Therese Wallqvister. – För att klara detta krävs flera åtgärder som att öka ...

Läs mer

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

2. Låt studenterna

Ebba Ossiannilsson Lunds universitet Alastair Creelman, Linnéuniversitetet OER, MOOC, spelifiering och badgerörelsen Det är ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...