/

  "Lärande i förändring" Plats: Aulan på Folkuniversitetet Kungstensgatan 45 Stockholm. (T-bana Rådmansgatan, utgång Handelshögskolan) Tid kl 10.00-15.00 Inbjudan_SVERD_Höstkonf_ to_23_okt_Sthlm Pris medlemmar i Sverd 600 kr inkl moms , ( ej medlemmar 800 kr ) Program 09.30 Kaffe 10.00 "Högskolans kursutbud,  MOOC och Examina" Lars Haikola förre Universitetskansler och nu utredare 10.45  "Yrkeshögskolans utmaningar inför 2020" Johan Blom Utb dir Myndigheten för Yrkeshögskolan  11.30  "Folkbildningens flexibla lärande"Britten Månsson-Wallin Gen. sekr. Folkbildningsrådet 12.15  Lunch 13.00 "Distansutbildningsutveckling ...

Läs mer
/

Den irreversibla dynamiken i MOOCs tränger på i alla nivåer i Kinas utbildningssystem. Det ger studenterna stor frihet att välja kurser och få tillgång de bästa pedagogiska resurser på hemmaplan och utomlands. I och med MOOCs sker en brytningstid som radikalt förändrar människors sätt att inhämta kunskaper. Universitetens suveränitet minskar , breddad rekrytering ...

Läs mer
/

The  Leru Advice Peper 16/2014 http://www.leru.org/files/publications/LERU_AP16__Online_Learning_at_RIUs_final.pdf

Läs mer
/

Den 9 september2014 startar de första MOOC kursen som erbjuds från Sverige. Det är Karolinska Institutet som erbjuder två kurser. En tredje startar något senare  hösten 2014. https://www.edx.org/course-list/kix/allsubjects/allcourses   KIExploRx: Explore Statistics with R Learn statistics in a practical, experimental way, through statistical programming with R, using examples from the health sciences. We will take you on a ...

Läs mer
/

I det EU-finansierade projektet EUKCEM med partners från Italien, Tyskland, Spanien, Skottland, Rumänien, Sverige och Portugal har det vidtagits åtgärder för att bidra till kvalitetssäkring i samband med kursträffar och mobilitetsprojekt i Europa. För att se till att mobilitetsdeltagare, både ungdomar och vuxna, har en positiv erfarenhet utomlands, behövs tydliga rutiner ...

Läs mer
/

        Lär Dig mer om OER genom OER MOOCen Från  Central Institute of Educational Technology and Commonwealth of Learning (COL) och med Ramesh Sharma (Indien)  "Teach Smarter with Open Educational Resources" Registrerera Dig här OER Open Educational Resources benämns oftast på svenska som Öppna digitala lärresurser, och är oftast omnämnda i plural Det är ett begrepp som beskriver ...

Läs mer

SVERDnytt nr 2. 2014

Publicerad av admin 0 Kommentarer

SVERDnytt nr. 2- 2014  Innehåll: 1. Ordförande har ordet 2. EDEN Zagreb 2014 Rapport 3. Criton ett EU Project om "Prediction" 4. Nominera kandidater till Boldic Award - 2014 5. SVERDs Höstkonferens to 23 Oktober kl 10.00 på Folkuniversitetet Sthlm.

Läs mer

SVERDnytt nr 2-2014 Det digitala nyhetsbrevet från Svenska riksorganisationen för distansutbildning. Webbadress http://nytt.sverd.se Det har varit bra uppmärksamhet för MOOCs, Flipped Classroom och nya former för lärande under 2014. Efter ett besök i Oslo i juni kan det konstateras att det sker mer i Norge inom flexibelt lärande än i Sverige detta år. Intressanta ...

Läs mer

Av Dr Ebba Ossiannilsson, Lunds universitet, V Ordförande SVERD, EDEN Fellow 2014, Styrelseledamot EDEN-NAP och EFQUEL  EDEN, The European Distance and E-learning Network höll sin årliga konferens i Zagreb i Kroatien den 10-13 juli 2014. Årets tema var e-lärande på arbetsplatsen och hur informations – och kommunikationsteknologi (IKT) kan bidra till ...

Läs mer

Tre olika kategorier av verktyg för att förutsäga den studerandes framgång i sitt lärande presenteras av EU projektet Criton. Nedanstående summativa artikel presenterar tre olika lösnings strategier / verktyg för att bättre förutsäga inlärning utfall / resultat i lärandet. 1. Analys av kompetens beroenden 2. Analys av status av nyckelkompetenser 3. Analys av tidigare inlärningsbeteende Var och en av ...

Läs mer

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

/

2. Låt studenterna

Ebba Ossiannilsson Lunds universitet Alastair Creelman, Linnéuniversitetet OER, MOOC, spelifiering och badgerörelsen Det är ...

/

Boka in SVERDs Höst

"Lärande i förändring" Plats: Aulan på Folkuniversitetet Kungstensgatan 45 Stockholm. (T-bana Rådmansgatan, utgång Handelshögskolan) Tid kl ...

/

Skolan får nationel

Nationell it-strategi för skolan Regeringen kommer att ge Skolverket i uppdrag ...