/

Världsorganisationen ICDE:s ledare har vid ett möte på Bali i november 2014 skrivit ett gemensamt  upprop  om att främja öppna digitala lärresurser och flexibelt lärande för 21:a århundradets utbildningssamhällen. " För att öka jämlikhet, minska ungdomsarbetslöshet och stödja nationers utveckling behövs ett nytt åtagande för att öppna utbildning, teknik, lärande, användning ...

Läs mer
/

EDEN konferensen i Barcelona den 9-12 juni bjuder in till temat "Expanderande lärmiljöer" . I och med utvecklingen av allt kraftfullare mobila datorer och smartphones samt utveckling av bra nätverksinfrastruktur ökar intresset för att använda nya kraftfulla utbildningsverktyg. Ny teknik i samband med med en ökad mängd av högkvalitativt digitalt innehåll leder ...

Läs mer
/

Ny bok om Sociala medier och härskartekniker av : Annakarin Nyberg och Mikael Wiberg (tillika styrelseledamot i SVERD), Studentlitteratur (2014). En snabb kommentar, en gest eller bara en lite för lång konstpaus kan fullständigt omdefiniera det sociala rummet. Mellan två personer skapas en maktasymmetri där den ena parten använder tekniker för att ställa sig ovanför, vid ...

Läs mer
/

Den 11-12 juni 2015 arangerar svenska lärosäten en internationell konferens om MOOCs i Skandinavien. Konferensen äger rum på Karolinska institutet i Stockholm, Sverige. Konferensen arrangeras  i samverkan mellan Karolinska Institutet i Stockholm, Lunds universitet, Chalmers tekniska universitet och Uppsala universitet. Dessutom medverkar Swedish Institute of Computer Science (SICS). Läs mer här    

Läs mer
/

I fyra år har Ådalsskolan i Kramfors undervisat modersmål på distans och därmed brutit mot skollagen. Men det kan bli en lagändring nästa år berättar Gustav Fridolin (MP) för TT.– Det känns fantastiskt roligt om politikerna kan ändra i lagen, säger rektorn Mikael Wiklund. För fyra år sedan fanns det ingen modersmålsundervisning ...

Läs mer
/

Vid SVERDs höstkonferens "Lärande i förändring" på Folkuniversitetet i Stockholm den 23 oktober diskuterades decentraliserade utvecklingsinsatser för flexibelt lärande. Vid frågan om det behövs ett samlat nationellt centra för distansutbildning och online lärande menade Lars Haikola Gd Universitetskanslerämbetet att det snarare behövs resurser uti i de olika Universiteten och högskolorna för ...

Läs mer
/

  "Lärande i förändring" Plats: Aulan på Folkuniversitetet Kungstensgatan 45 Stockholm. (T-bana Rådmansgatan, utgång Handelshögskolan) Tid kl 10.00-15.00 Inbjudan_SVERD_Höstkonf_ to_23_okt_Sthlm Pris medlemmar i Sverd 600 kr inkl moms , ( ej medlemmar 800 kr ) Program 09.30 Kaffe 10.00 "Högskolans kursutbud,  MOOC och Examina" Lars Haikola förre Universitetskansler och nu utredare 10.45  "Yrkeshögskolans utmaningar inför 2020" Johan Blom Utb dir Myndigheten för Yrkeshögskolan  11.30  "Folkbildningens flexibla lärande"Britten Månsson-Wallin Gen. sekr. Folkbildningsrådet 12.15  Lunch 13.00 "Distansutbildningsutveckling ...

Läs mer
/

Den irreversibla dynamiken i MOOCs tränger på i alla nivåer i Kinas utbildningssystem. Det ger studenterna stor frihet att välja kurser och få tillgång de bästa pedagogiska resurser på hemmaplan och utomlands. I och med MOOCs sker en brytningstid som radikalt förändrar människors sätt att inhämta kunskaper. Universitetens suveränitet minskar , breddad rekrytering ...

Läs mer
/

The  Leru Advice Peper 16/2014 http://www.leru.org/files/publications/LERU_AP16__Online_Learning_at_RIUs_final.pdf

Läs mer
/

Den 9 september2014 startar de första MOOC kursen som erbjuds från Sverige. Det är Karolinska Institutet som erbjuder två kurser. En tredje startar något senare  hösten 2014. https://www.edx.org/course-list/kix/allsubjects/allcourses   KIExploRx: Explore Statistics with R Learn statistics in a practical, experimental way, through statistical programming with R, using examples from the health sciences. We will take you on a ...

Läs mer

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

/

2. Låt studenterna

Ebba Ossiannilsson Lunds universitet Alastair Creelman, Linnéuniversitetet OER, MOOC, spelifiering och badgerörelsen Det är ...

/

Boka in SVERDs Höst

"Lärande i förändring" Plats: Aulan på Folkuniversitetet Kungstensgatan 45 Stockholm. (T-bana Rådmansgatan, utgång Handelshögskolan) Tid kl ...

8. OER-öppna digita

Ebba Ossiannilsson, Lunds universitet Lärosäten Syd är ett nära och ...