/

Regeringen har idag fattat två beslut som kommer att stärka de regionalt utvecklingsansvariga aktörernas arbete med digitalisering. Det första beslutet innebär att de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna får i uppdrag respektive erbjuds att inrätta och upprätthålla en funktion som regional digitaliseringskoordinator under perioden 2018-2020. Det andra beslutet är ett uppdrag till ...

Läs mer
/

Digitaliseringsrådets och IT företagens föredrag  -Digital kompetens och livslångt lärande- vad behöver hända ?ägde rum på Almedalen onsdag den 4 Jull. Inledande talare var Peter Eriksson (Digitaliseringsminister). Han berättade om att Digitaliseringsstrategin togs för 1, 5 år sedan och att vi behöver påverka hela myndighetssverige, medborgarna och företagen. Det vi skulle behövas för ...

Läs mer
/

Vuxenutbildning i samverkan (VIS) anordnade ett seminarium med tema  -Vad vill partierna med vuxenutbildningen? Det diskuterades främst om balansen mellan arbetsmarknadsinriktad utbildning och bildningsuppdraget inom vuxenutbildningen. Även frågan om upphandlad vuxenutbildning diskuterades ivrigt. Åsikter som kom fram var :   Maria Stockhaus ( m) Upphandlingar inom vuxenutbildningen handlar om pris men ej om kvalitet, Frivuxutredningen ...

Läs mer
/

ESG European Standards And Guidelines och e-lärande This work shows that not only are the ESG applicable to e-learning, it also exemplifes how quality assurance methods with new indicators can be developed. The present challenge remains with HEIs and QA agencies. On one hand, QA agencies should develop external review methodologies that take ...

Läs mer
/

Skolan hänger inte med

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

Mobiler borde vara ett självklart verktyg och metadata behövs för att utveckla en modern skola. Troed Troedson har starka åsikter om dagens skola. Om inget görs kommer skolan att skapa ett A-lag och ett B-lag av framtidens elever. SKOLANS LOGIK MÅSTE VÄNDAS Troed Troedson. Troed Troedson ser framför sig att någon sätter sig ...

Läs mer
/

Vuxenutbildningen används idag som ett verktyg inom integration, arbetsmarknad, regional utveckling och kompetensförsörjning. Uppdraget är brett, men styrningen otydlig. Vad vill politiken med vuxenutbildningen –och vad säger de som arbetar i praktiken? För att lyfta vuxenutbildningens möjligheter och söka svaret på frågan vad våra politiker egentligen vill med vuxenutbildningen, arrangerar organisationen Vuxenutbildning i ...

Läs mer
/

Regeringen vill att fler ska delta i öppen nätbaserad utbildning (så kallade MOOCs). För att det ska bli lättare för lärosätena att arrangera sådan utbildning har regeringen beslutat om ett tydligare regelverk. – Den digitala utvecklingen gör att allmänheten enkelt och utan kostnad kan ta del av föreläsningar om exempelvis nya spännande ...

Läs mer
/

Digitaliseringsrådet har den 26 juni kommit med en aktuell lägesbild av digital kompetens. Tre viktiga utmaningar är utpekade 1. Alla måste med 2. Brett kompetensbehov 3. Livslångt lärande – ett måste Rekommendation är att regeringen bör initierar en samverkansmodell med näringsliv, utbildningsväsendet och arbetsmarknadens parter. Modellen ska syfta till att konkret ringa in hur ...

Läs mer
/

SVERD och V Ordförande presenterade under EDEN2018 ett gemensamt initiativ från SVERD oh REK om samarbete  i Europa med motsvarande intresseorganisationer National Professional Associations Cooperation National professional associations of flexible learning and technology enhanced learning (TEL) are usually the ones who unite professionals applying technologies in learning, and to facilitate learners, teachers ...

Läs mer
/

Öppna nätkurser når tusentals

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

Hot eller möjlighet för Sveriges lärosäten? När de första mooc:arna, öppna online-kurser, startade på KTH för två år sedan var meningarna delade. – I dag betonar vi möjligheterna. Vi har nått över 28 000 kursdeltagare från 150 länder och vi ser mooc:arna som ett verktyg för KTH:s nödvändiga digitala transformation, säger ...

Läs mer

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

2. Låt studenterna

Ebba Ossiannilsson Lunds universitet Alastair Creelman, Linnéuniversitetet OER, MOOC, spelifiering och badgerörelsen Det är ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...