/

Varmt välkomna till Jönköping tisdag den 13 juni och deltag på SVERDs Förkonferens "Digital transformation and diversity in  Swedish Context " inför EDEN 2017. Evenemanget genomförs på engelska och anmälan är nu öppen. Program till förkonferensen kan laddas ner nedan. Deltagande i förkonferensen är ej avgiftsbelagd. Välkomna ! Registration here DIGITAL TRANSFORMATION AND DIVERSITY IN A ...

Läs mer
/

Regeringen presenterar en strategi för hur digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Strategin anger inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitalt kompetenta och ...

Läs mer
/

SVERD, som är medlem i EDEN och med flera medlemmar i EDEN NAP gratulerar Antonella och önskar henne och EDEN NAP all lycka. Samtidigt tackar vi avgående Chair Steve Wheeler för hans otroliga engagemang under många år, förvisso kommer han att vara aktiv i EDEN NAP även framöver, vilket vi ...

Läs mer
/

Anders Söderholm ny GD på UKÄ

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 1 Kommentar

Regeringen har beslutat att tillsätta Anders Söderholm som generaldirektör för Universitetskanslersämbetet. Anders Söderholm tillträder den 1 augusti 2017. Regeringens beslut att tillsätta Anders Sjöholm presenterades av Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, vid en pressträff idag 27 april. – UKÄ är just nu inne i stort arbete med att ...

Läs mer
/

The Swedish Association for Distance Education has launched a new English webpage, this is the link Please aslo note that The Swedish  Association for Open and Distance Learning (SADE) will host a pre-conference jointly with EDEN 2017 Pre conference, 13-16 June, the theme is DIGITAL TRANSFORMATION AND DIVERSITY IN A SWEDISH CONTEXT   The conference will ...

Läs mer
/

Ylva Lindberg, värd och koordinator för Jönköping University, för EDEN2017, Sverige hälsar välkommen till EDEN2017 i Jönköping 13-16 juni 2017. Ladda ner Ylva Lindbergs välkomstbrev här European Distance and E-learning Network håller sin 26e årliga konferens vid Jönköping University. EDEN har över 1200 internationella medlemmar och arbetar för utveckling av öppen utbildning, ...

Läs mer
/

Reglerna kring den kommunala vuxenutbildningen (komvux) ses över. I utredaren Roger Mörtviks uppdrag ingår att se över om komvuxlärarna får den kompetensutveckling de behöver. Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström pekar särskilt på vikten av att få en ökad genomströmning i vuxenutbildningen. – Där kan faktorer som lärares kompetens i vuxenpedagogik och en ...

Läs mer
/

– Tiden är förbi då man utbildade sig en gång och sedan jobbade med det i resten av sitt arbetsliv. Inte minst den tekniska utvecklingen och digitaliseringen har skapat ett stort behov av att vidareutbilda sig och också att omskola sig, säger Helene Hellmark Knutson till Arbetsvärlden. Fler högskoleutbildningar som riktar ...

Läs mer
/

Den 3 april 2017 diskuterades framtidens vidareutbildningar på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) i Stockholm. Trots stora behov tycks högskolornas utbildningsutbud för yrkesverksamma ha minskat under de senaste åren. Deltagarna diskuterade hur utbildningarna ska se ut i framtiden och vem som ska erbjuda dem. Dessutom presenterades en granskning av efterfrågan ...

Läs mer
/

SVERD är medlem i EDEN och är också med i EDEN  Executive Committee. EDEN och styrelsen har tagit ställning i händelserna i Ungern med Central European University (CEU). Se nedan, vilket kommer att kommuniceras i EDENs kommunikationskanaler The Executive Committee of the European Distance and E-Learning Network (EDEN) has been following with concerns ...

Läs mer

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

2. Låt studenterna

Ebba Ossiannilsson Lunds universitet Alastair Creelman, Linnéuniversitetet OER, MOOC, spelifiering och badgerörelsen Det är ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...