/

Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD) "Digitalisering och flexibelt lärande" Anna Carlsson SKL   Inbjudan till SVERDs Höstkonferens fredag den 13 okt. kl 10.00-16.00 Plats: Saturnus konferens Hornsg. 15 i Stockholm (T-bana Slussen). Pris: medlemmar 600 SEK , ( ej medlem 800 SEK). Anmälan längst ned på sidan ! ( max 50 platser ) Program: Ladda ner program här 09.30 Kaffe 10.00 Digitalisering ...

Läs mer
/

Sverige har de senaste åren halkat bakåt i EU-kommissionens ranking över ländernas digitala utveckling. Orsaken är till stor del att utvecklingen inom offentlig sektor går långsamt. I Danmark finns sedan flera år Digitaliseringsstyrelsen, som starkt har bidragit till att dansk offentlig sektor kommit betydligt längre än i Sverige. Ur regeringens budgetproposition: ”…en ...

Läs mer
/

Regeringskansliet, Digitalsieringsrådet kallar till seminarium i Stockholm 26 september 2017 vilket även webbsänds. Var: Näringsdepartementet, Mäster Samuelsgatan 70 När: 26 september, 8:30 – 10:30 Anmälan: kontakt@digitaliseringsradet.se senast den 22 september Välkommen till Digitaliseringsrådets seminarium 26/9 2017 Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst på att använda digitaliseringens möjligheter. I en serie seminarier ställer Digitaliseringsrådet ...

Läs mer
/

Den andra värlskongressen om OER hålls i Ljubljana, Slovenien, 18-20 september 2017.  År 2017 är "THE YEAR OF OPEN". Konferenser och event hålls runt om i världen under hela året med tema OPEN, så även SVERDS Höstkonferens den 13 oktober 2017 Världskongressen om OER är år 2017 dels för att det ...

Läs mer
/

Det aviserar regeringen i propositionen Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala, som nu överlämnas till riksdagen. Syftet är ökad likvärdighet i betygssystemet och en effektivare hantering av de nationella proven. För att öka likvärdigheten i betygssättningen föreslår regeringen att resultatet på nationella prov särskilt ska beaktas vid betygssättning. Regeringen bedömer också att ...

Läs mer
/

Regeringen föreslår nya investeringar i utbildning och etablering på arbetsmarknaden. Man vill också göra det lättare för företagare att anställa, samt skärpa kraven på personer som står utanför arbetsmarknaden. Totalt handlar det om en satsning på 4,3 miljarder kronor till nästa år. Den största delen handlar om att Kunskapslyftet, regeringens satsning ...

Läs mer
/

Under EDEN Annual Conference, Jönköping 13-16 June, 2017 lanserade EDEN Special Interest Group (SIG) on Technology Enabled Learning (TEL) and Quality Enhancement (QE). Under konferensen hölls fyra workshops med tema EDEN’s rationals, and action plan on the work of launching a SIG on TEL and QE Renewing the quality agenda Quality in TEL on micro, meso, ...

Läs mer
/

International Council for Open and Distance Education (ICDE), den ledande globala organisationen inom online, open och flexibel utbildning, lanserade denna veckan  (7 september 2017) a ny blog som är tillgänglig på flera språk. SVERD är medlemmar i ICDE och ansvarar för det regionala nätverket ICDE_ Operational Network (ON)_ BOLDIC, vilket är ett ...

Läs mer
/

Regeringen presenterade den 5 september en satsning på fler utbildningsplatser inom vuxenutbildningen. För landets folkhögskolor innebär det 5000 platser under 2018. Regeringen bygger ut kunskapslyftet med 18 000 fler platser redan nästa år. Det gäller folkhögskolan, yrkeshögskolan, den yrkesinriktade vuxenutbildningen och samhällsviktiga högskoleutbildningar som ingenjörsutbildningen, läkarutbildningen samt utbildning inom samhällsbyggnad och försvar. Totalt tillför ...

Läs mer
/

Hela landet ska leva. Då krävs att infrastruktur för att lära och utbilda sig också finns i hela landet. Därför satsar regeringen i budgetpropositionen för 2018 på lärcentrum. Människor ska kunna utvecklas och deras kompetens ska kunna svara upp mot efterfrågan på arbetsmarknaden. För att det ska vara möjligt behövs en ...

Läs mer

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

2. Låt studenterna

Ebba Ossiannilsson Lunds universitet Alastair Creelman, Linnéuniversitetet OER, MOOC, spelifiering och badgerörelsen Det är ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...