/

Regeringen ökar resurserna till kunskapslyftet i budgetpropositionen för 2020. Bland annat förstärks satsningen på samhällsviktiga utbildningar och kompetensutveckling för lärare. Satsningen på svenska från dag ett för asylsökande förlängs och yrkeshögskolan får medel för ett större utbud av enstaka kurser. Satsningarna är en del av budgetpropositionen och samarbetet mellan regeringspartierna, ...

Läs mer
/

Digital skolstart i Ystad

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

För att spara tid och pengar har Ystad kommun infört en e-tjänst som sparar 10 000 papper i samband med skolstart. Det handlar bland annat om information om vilket nummer vårdnadshavare kan nås på och elevernas eventuella matallergier. – Insatsen vi har gjort är förhållandevis liten jämfört med den nyttan vi ...

Läs mer
/

Sveriges digitala mognad

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

Sverige är långt ifrån bäst på digitalisering. Bäst klarar sig branschen handel samt större bolag i Stockholmsområdet. Det visar en undersökning från Tillväxtanalys. Det är myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, som sammanställt rapporten Sveriges digitala mognad 2018 om hur Sveriges näringsliv och hur Sverige som land står sig ...

Läs mer
/

AI på Sveriges to-do

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

Data som resurs och en kartläggning av AI-användningen är två av en handfull nya regeringsuppdrag som presenteras i ljuset av OECD:s genomlysning av Sveriges digitaliseringspolitik. Regeringen har bland annat gett Statistiska Centralbyrån, SCB, i uppdrag att kartlägga användningen av AI inom näringslivet och inom offentlig sektor i Sverige. Dessutom får Tillväxtverket ...

Läs mer
/

Kunskapslyftet måste fortsätta

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

Matilda Ernkrans (S) Minister för högre utbildning och forskning Värmlands Folkblad 16 september 2019. Läs mer här Tre procent fler har antagits till en utbildning nu när höstterminen startat vid Sveriges universitet och högskolor. Det är positivt, vårt land behöver fler med högskoleutbildning för att möta de stora behoven av välutbildad personal. Men ...

Läs mer
/

Sju av tio unga vuxna räknar med att byta karriär någon gång under sitt arbetsliv, visar en ny Sifoundersökning. – Arbetsmarknaden förändras i dag i snabb takt. Digitalisering, automatisering och globalisering innebär att jobb försvinner, andra tillkommer och många förändras. Den utbildning vi skaffade i 20-årsåldern räcker inte för ett ...

Läs mer
/

En ny rapport från EUA  av Anna Gover, Tia Loukkola, Helene Peterbauer Rapport presenterar statusen för studentcentrerat lärande i Europas universitet och erbjuder överväganden  för kvalitetssäkringsprocesser för att säkerställa att utbildningsanpassningen är inriktad på studenternas lärande och framgång. Författarna föreslår också en strategi för studentcentrerat lärande som betraktar begreppet som en del ...

Läs mer
/

Under två intensiva dagar genomförde Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD) sin Höstkonferens 2019 på Saturnus konferens i Stockholm . De blev två intensiva dagar med föredrag och diskussioner om online, flexibelt och distanslärande. Båda dagarna presenterades som  Multiplier Event för EU Erasmus+ projekten Virtual teachers toolbox VTT och Technical innovation in ...

Läs mer
/

NordFlexON nätverket presenterades på SVERDs Höstkonferens 2019. Förkortningen NordFlexOn betyder Nordiskt nätverk för flexibel och öppen onlineutbildning Nätverket vänder sig till de som  bor i de nordiska länderna och är verksamma inom den flexibla utbildningssektorn Ambitionen är att utveckla lärande online. Syfteet är att stärka samarbetet mellan Nordiska föreningar och individer inom öppna och flexibelt lärande. Vi inbjuder ...

Läs mer
/

Underkänd lärarutbildning

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

Dagens lärarstudenter tar examen utan kunskaper om hur de använder digitala verktyg i undervisningen. SKL pekar på bristerna i sin nationella handlingsplan för skolans digitalisering och kräver ett omtag för en likvärdig utbildning. [embed]https://youtu.be/OFSr23cIsK4[/embed] – Hela ansvaret kan inte läggas på lärarna. Det är lärarna som ytterst gör det, men vi behöver ...

Läs mer

Populära inlägg

/

SVERDs Höstkonferen

SVERDs höstkonferens äger rum i Stockholm under två dagar 12-13 2019 i ...

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

Inbjudan till SVERDs

Inbjudan till SVERDs Höstkonferens -2016 “Innovativt, kommunikativt & omformat lärande.” Fredag den ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...