/

Ny rapport om framtidens utbildning 2030 har utkommit från HolonIQ och är fritt tillgänglig att ladda ned från internet. Det handlar om fem olika scenarios med traditionell utbildning, regionalt utvecklad utbildning, massutbildning från några stora aktörer, online utbildning och robotiserad utbildning.Läs mer här: http://www.holoniq.com/wp-content/uploads/2018/06/HolonIQ-Education-in-2030.pdf?fbclid=IwAR3Cm8m2FbwEyUWcaI3-TJq7BnhAWAiI264SfyQtdg4p9aZZhIzJ0dn4o6Y

Läs mer

När lärare lär lärare

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

På Rydsskolan i Linköping coachar lärare varandra inom nya områden. Arbetssättet ger ny kunskap, bättre undervisning och ökat självförtroende. Att lärare lär lärare är en förutsättning för en relevant undervisning. Det menar Les Foltos, grundare och föreståndare av Peer-Ed. [embed]https://youtu.be/WukQtTfymaw[/embed] – Vi frågar lärare vilka de söker sig till för att få professionell ...

Läs mer
/

SVERDs höstkonferens äger rum i Stockholm under två dagar 12-13 2019 i samverkan med två EU ERASMUS+ projekt, där SVERD är parter (2017-2019). Temat är: THE DIGITAL REVOLUTION IS NOT ABOUT TECHNOLOGY – IT’S ABOUT PEOPLE Årets konferens är därmed förlängd till två dagar och har ett något annorlunda program. Konferensen  är också tidigarelagd ...

Läs mer
/

5G

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

5G kommer att innebära hastigheter på upp till 20 gigabyte per sekund och möjliggör en framtid med smarta städer, självkörande bilar och potentiellt även en mer hållbar planet. När kommer 5G och vilken är den stora nyttan för mig? Voister förklarar allt du behöver veta. Läs mer här

Läs mer
/

Vid SVERDs Årsmöte den 8 mars i Stockholm valdes utbildningsledare Lena Pettersson vid Xenter i Botkyrka kommun in i SVERDs styrelse. Hon representerar kunskapsområdet kommunal vuxenutbildning, vuxnas lärande och yrkeshögskoleutbildningar. Xenter utbildningscentrum i Botkyrka kommun Är en mötesplats för lärande, utveckling och kreativitet. Här samlas yrkeshögskola, estetiska spetsutbildningar på gymnasiet, Lärcentra med kompetensutveckling och ...

Läs mer
/

Årets chef 2019

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

”Vi utövar medarbetarskap, även gentemot eleverna. Vår skolan ska var en trygg och öppen plats där både barn och vuxna trivs och mår bra. Det är först när det fungerar som du är motiverad att lära dig saker och engagera dig i ditt arbete.” Konsekvensen av att även eleverna betraktas som ...

Läs mer
/

Att leda tillsammans

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

Intressant artikel om Leading together: insights from ministers and teachers on the future of education "Change affects everybody. We can react in different ways, but we all have to face it." Läs mer här

Läs mer
/

Andelen med eftergymnasial utbildning ökar i alla OECD-länder, och kvinnornas utbildningsnivå stiger mer än männens. Trots generöst studiestöd och ett flexibelt system är den sociala snedrekryteringen till högskolan större i Sverige än i många andra länder. Det är några av resultaten i UKÄ:s studie baserad på internationell statistik. Läs mer ...

Läs mer
/

SKL:s plan snart klar

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

Inom kort lämnas handlingsplanen för skolans digitalisering till regeringen. För att lyckas med det kommande arbetet krävs att skolans aktörer inte bara pekar på varandra utan tar ansvar och samarbetar. Läs mer här

Läs mer
/

Referensram för TEL

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

En intressant referensram inom TEL av Christopher Alexander A Technology Enhanced Learning (TEL) Framework À La Hierarchy Of Needs It is imperative that every educational institution, in this world of precipitate technological advancement, take on the challenge of developing a TEL framework—and in so doing, the institution will be better positioned to address the ...

Läs mer

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

Inbjudan till SVERDs

Inbjudan till SVERDs Höstkonferens -2016 “Innovativt, kommunikativt & omformat lärande.” Fredag den ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...