/

Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD) se inspelning från webbinar med temat Digital tentamen och digitala prov  Se inspelning via länk Webblänk inspelningen idag: https://connect.sunet.se/p1421r6y53l/  Tid: 27 april, kl. 15:00 – 16:00 Plats: Adobe Connect, gå till: https://connect.sunet.se/sverd   Mats Brenner, Högskolan Gävle presenterde och diskuterade vilka fördelar som finns med datoriserad tentamen och digitala prov. Vad behövs ...

Läs mer
/

    Filosofie doktor Björn Walther föreslår i en artikel i Universitetslären den 25 april 2016 en omorganisation av alla lärosäten så att alla lärare måste söka om sina tjänster på nytt. Det är ett av flera förslag från honom för att höja kvaliteten inom akademin. Läs hela artikeln här Omorganisera alla ...

Läs mer
/

Digitaliseringen börjar rulla in på allvar. Svenska universitet borde ta en ledande roll i den omställning i samhället som krävs, menar Darja Isaksson som sitter i regeringens innovationsråd. Hon är orolig över att svenska universitet och forskare inte anpassar sina verksamheter efter digitaliseringen. Läs hela artikeln här

Läs mer
/

Remissvar önskas av Universitetskanslersämbetet gällande rapporten  "Öppna nätbaserade kurser (MOOC:s) i svensk högskola". Diarienummer: U2016/00281/UH Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat Universitetskanslersämbetets rapport Öppna nätbaserade kurser (MOOC:s) i svensk högskola (2016:1). Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner ...

Läs mer
/

Den tredje upplagan av EADTUs Excellence Manual har publicerats. Redaktörer är Karen Kear och Jon Rosewell (OUUK) och manualen har samordnats av George Ubachs  European Association of Distance Teaching Universities (EADTU) samt Ebba Ossiannilsson v. ordf Sverd and certifierad kvalitetsgranskare för EADTU Den nya tredje upplaga innehåller beskrivningar av nya e-lärandetrender som den ...

Läs mer
/

Vad står öppna lärresurser (OER) för? Har du funderat hur du kan återanvända material som andra har skapat för undervisning, men inte vetat hur du ska göra? Då kan online-kursen ”Lär dig (åter)använda öppna lärresurser” ge exempel på hur du kan göra. Kursen ges inom ramen för det europeiska projektet ...

Läs mer
/

En redovisning av regeringsuppdraget att kartlägga och analysera lärosätenas arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande (UHR 2101-04-01) "Geografiskt avstånd till högskola, näringsstruktur och social sammansättning i kommunerna visar tydligt hur troligt det är att en ung människa går vidare till högskolan. Att högskoleutbildningen ”distribueras” i olika former bidrar därför till ...

Läs mer
/

Skolverket lämnar nu förslag på nationell strategi för skolans digitalisering till regeringen. Den gäller för förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan. Strategin innehåller förslag till insatser som syftar till att alla elever och personal ska utveckla en digital kompetens som de behöver. Dessutom ska tillgången till digitala verktyg vara ...

Läs mer
/

Vill du också låta din studiegrupp ta del av aktuell samhällsinformation Geoskolan är en digital lärmiljö som enkelt ger tillgång till geografisk information, det vi kallar geodata, för undervisning på grundskolan och i gymnasiet. Geodata är digital information som kan kopplas till ett geografiskt läge. Just nu arbetar vi med att ...

Läs mer
/

Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna för våra landsbygder. Det gäller såväl privata som offentliga verksamheter. Sverige behöver därför skapa bättre förutsättningar för en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning i hela landet. Detta för att säkra tillgång till kompetent arbetskraft och motverka fortsatt utflyttning från landsbygderna. De kvinnor och män som ...

Läs mer

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

2. Låt studenterna

Ebba Ossiannilsson Lunds universitet Alastair Creelman, Linnéuniversitetet OER, MOOC, spelifiering och badgerörelsen Det är ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...