/

Call for best inclusive and flexible eLearning or blended learning practices in higher education Towards Inclusive eLearning: Improving Accessibility of eLearning in Higher Education from Universal Design for Learning perspective Towards Inclusive eLearning: Improving Accessibility of eLearning in Higher Education from Universal Design for Learning perspective (TINEL) is an Erasmus+ funded project, ...

Läs mer
/

SVERDs höstkonferens äger rum i Stockholm under två dagar 12-13 2019 i samverkan med två EU ERASMUS+ projekt, där SVERD är parter (2017-2019). Temat är: THE DIGITAL REVOLUTION IS NOT ABOUT TECHNOLOGY – IT’S ABOUT PEOPLE Årets konferens är därmed förlängd till två dagar och har ett något annorlunda program. Konferensen  är också tidigarelagd ...

Läs mer
/

Storsatsning på AI

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

Örebro universitet lanserar tre kurser inom AI som riktar sig mot yrkesverksamma. Initiativet ska främja det livslånga lärandet. Läs mer här  – Det är jätteviktigt med ett livslångt lärande. En grundutbildning är förstås bra att ha med sig, men eftersom teknikutvecklingen går så snabbt måste man hela tiden uppdatera kunskapen för att ...

Läs mer
/

Den 14-16 maj 2019 arrangeras Includekonferensen vid Karlstads universitet med temat "Breddat deltagande och digitalisering". Skriv upp datumen redan nu – inbjudan och preliminärt program kommer. Mer information finns i de bifogat dokument och Kau.se/include-2019. Hälsningar, Karlstads universitet och Includes styrelse

Läs mer
/

ICDE och Inland Norway University tillsammans med UNESCO anordnade 11-13 februari  2019 Lifelong Lerarning Summit i Lillehammer. 350 deltagare från 37 länder var representerade. Erna Solberg , Norges statsminister var huvudtalare. Hon talade om vikten av livslångt lärande och att universiteten måste möta de globala behov och utmaningar som finns i samhället idag och imorgon.Det krävs ...

Läs mer
/

UKÄ siktar mot ENQA

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

UKÄ startar nu processen för att återigen kunna ingå i ENQA, The European Association for Quality Assurance in Higher Education. Första steget är att genomgå en extern utvärdering för medlemskap. ENQA, The European Association for Quality Assurance in Higher Education, skapades år 2000 och är ett europeiskt nätverk för att främja ...

Läs mer
/

Sverige kan göra mycket för att förbättra skolresultaten hos utlandsfödda elever. Det menar OECD som under fredagen lämnade över 20 rekommendationer på området till utbildningsdepartementet. I Sverige uppvisar bara 39 % av de elever som är första generationens invandrare baskunskaper i matematik, naturvetenskap och läsning enligt PISA-testen från 2015. Motsvarande siffra ...

Läs mer
/

Swednet och UKÄ bjuder in till en konferensdag om högskolepedagogisk utveckling. Konferensen riktar sig till ledningspersoner, strategiskt ansvariga, pedagogiska utvecklare, lärare och studenter. Tid: 23 maj, 9.45 — 17.10 Plats: Aula Biologica, Umeå universitet, Umeå Läs mer här

Läs mer
/

Ikeas digitala ledarskap

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

Kan utbildning lära sig något av IKEA om digitalt ledarskap? Pernille Hagild, global leadership and competence manager på Ikea, i intervju i Voister – Det ledarskap som efterfrågas i en digitaliserad verksamhet som vår bygger på viljan och modet att utforska och diskutera teknikens möjligheter. Men det digitala ledarskapet utgår alltid från ...

Läs mer
/

UHR fick i juli 2018 i uppdrag av regeringen att förbereda utvecklingen av ett nationellt behörighetsprov för grundläggande behörighet som en väg till högskolestudier för dem som saknar gymnasial utbildning eller motsvarande. I en delrapportering av uppdraget bedömer UHR att ett prov i full skala kan genomföras under 2025.

Läs mer

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

Inbjudan till SVERDs

Inbjudan till SVERDs Höstkonferens -2016 “Innovativt, kommunikativt & omformat lärande.” Fredag den ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...