/

  "Lärande i förändring" Plats: Aulan på Folkuniversitetet Kungstensgatan 45 Stockholm. (T-bana Rådmansgatan, utgång Handelshögskolan) Tid kl 10.00-15.00 Inbjudan_SVERDs_Höstkonferens_23okt2014Sthlm Pris medlemmar i Sverd 600 kr inkl moms , ( ej medlemmar 800 kr ) Program 09.30 Kaffe 10.00 "Högskolans kursutbud,  MOOC och Examina" Lars Haikola förre Universitetskansler och nu utredare 10.45  "Yrkeshögskolans utmaningar inför 2020" Thomas Persson ny GD Myndigheten för Yrkeshögskolan  11.45  "Folkbildningens flexibla lärande"Britten Månsson-Wallin Gen. sekr. Folkbildningsrådet 12.15  Lunch 13.00 "Distansutbildningsutveckling ...

Läs mer
/

The  Leru Advice Peper 16/2014 http://www.leru.org/files/publications/LERU_AP16__Online_Learning_at_RIUs_final.pdf

Läs mer
/

Den 9 september2014 startar de första MOOC kursen som erbjuds från Sverige. Det är Karolinska Institutet som erbjuder två kurser. En tredje startar något senare  hösten 2014. https://www.edx.org/course-list/kix/allsubjects/allcourses   KIExploRx: Explore Statistics with R Learn statistics in a practical, experimental way, through statistical programming with R, using examples from the health sciences. We will take you on a ...

Läs mer
/

I det EU-finansierade projektet EUKCEM med partners från Italien, Tyskland, Spanien, Skottland, Rumänien, Sverige och Portugal har det vidtagits åtgärder för att bidra till kvalitetssäkring i samband med kursträffar och mobilitetsprojekt i Europa. För att se till att mobilitetsdeltagare, både ungdomar och vuxna, har en positiv erfarenhet utomlands, behövs tydliga rutiner ...

Läs mer
/

        Lär Dig mer om OER genom OER MOOCen Från  Central Institute of Educational Technology and Commonwealth of Learning (COL) och med Ramesh Sharma (Indien)  "Teach Smarter with Open Educational Resources" Registrerera Dig här OER Open Educational Resources benämns oftast på svenska som Öppna digitala lärresurser, och är oftast omnämnda i plural Det är ett begrepp som beskriver ...

Läs mer
/

  I http://www.op.se/ Debatt skriver Anna-Karin Hatt (C) och Hannes Hervieu (C) att: ... fler lärosäten borde erbjuda undervisning på distans med hjälp av modern teknik. Därför, och för att göra distansundervisning tillgänglig i hela landet, föreslår vi och Centerpartiet nu att det borde skapas ett nationellt kunskapscentrum för distansundervisning. Ett centra där vi samlar ...

Läs mer
/

En ny undersökning om framtidens vuxenutbildning har tagits fram under året. Det är konsultföretaget Kairos Future  som i samarbete med ViS (Vuxenutbildning i Samverkan) tagit fram rapporten. Det handlar om framtidens utmaningar för den svenska vuxenutbildningen. Se länk  Vuxenutbildning i framtiden. Studien konstaterar att vuxenutbildning kommer att ha en viktig roll i ett samhälle ...

Läs mer
/

Den internationellt erkända NMC Horizon Report serien och regionala NMC Technology Outlooks är en del av NMC Horizon Project. Det är en omfattande forskning som startade 2002 med inriktning att försöka identifiera och beskriva viktiga utbildningstrender, viktiga utmaningar och hur ny teknik kan få en stor effekt under den kommande fem ...

Läs mer
/

Norge blev det första landet i världen att tillsätta en statlig utredning för att undersöka potentialen i MOOCs ur ett nationellt perspektiv. I juni 2013 tillsatte undervisningsministeriet en kommitté av forskare och utbildningsexperter för att undersöka de möjligheter och utmaningar som den snabba tillväxten av MOOCs utgör för norsk högre ...

Läs mer
/

          En ny Deklaration om -"Online utbildning" utformades på Kragerö, Norge den 28 maj .Den producerades och undertecknades av en grupp av 14 nordiska experter med anknytning till området. Arbetet gjordes på Campus Nooa s workshop om online-utbildning på Hasselholmen Island i Norge den 28 maj till den 1 juni 2014. Deklarationen belyser att ...

Läs mer

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

/

2. Låt studenterna

Ebba Ossiannilsson Lunds universitet Alastair Creelman, Linnéuniversitetet OER, MOOC, spelifiering och badgerörelsen Det är ...

/

Boka in SVERDs Höst

"Lärande i förändring" Plats: Aulan på Folkuniversitetet Kungstensgatan 45 Stockholm. (T-bana Rådmansgatan, utgång Handelshögskolan) Tid kl ...

/

Ny studie om framtid

En ny undersökning om framtidens vuxenutbildning har tagits fram under ...