/

SVERD och NITUS samarrangerar ett seminarium  på Almedalsveckan i Visby på temat "Vad hände med det flexibla lärandet?" Tid k l 09.00-10.00  och plats är S:t Hans Café,  St Hansplan 2 Visby. Från att ha varit på alla politikers läppar under början av 2000-talet är det nu tyst om det ...

Läs mer
/

I Almedalen talade Kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (s) vid SACO studenternas möte om möjligheter med det nya kunskapslyftet , livslångt lärande för alla och möjligheterna med yrkesvux. Se video från talet i Almedalen. https://youtu.be/02MIbzjL0nU    

Läs mer
/

Alla presentationer fån EDEN KeyNotes finns tillgängliga här Alla intervjuer fån EDEN KeyNotes finns tillgängliga här

Läs mer
/

Camilla Waltersson Grönvall (M) mfl, utbildningspolitisk talesperson  2015 måste vi på allvar se datorer som ett lika självklart verktyg som penna, papper och räkneböcker. Precis som i Norge och Danmark måste vi nu fylla datorerna med innehåll för att på så sätt säkerställa skolans utveckling, framtid och likvärdighet. Det är dags ...

Läs mer
/

På EDEN konferensen valdes vice ordf Dr Ebba Ossiannilsson (EDEN NAP, EDEN Fellow) SVERD och projektledare Lunds Universitet in i EDENs styrelse tillsammans med Dr Diana Andone Director eLearning Center Timisoara Rumänien. Valet genomfördes i sluten omröstning med fyra välrenommerade kandidater från Irland, Nederländerna , Sverige respektive Rumänien. Med på  bilden är ...

Läs mer
/

Enjoy Audrey Watters' keynote speech? Those vintage pictures tell more than words

Läs mer
/

Programmet för EDEN konferensen 9-12 juni 2015 i Barcelona är nu klart och SVERD anordnar två föredrag på konferensen dels om det Nordiska och Baltiska nätverksarbetet BOLDIC inom nätbaserat lärande som pågått sedan 2005 och dels om det nya ICDE On nätverket för Norden och Baltikum som SVERD ansvarar för. I ...

Läs mer
/

Kommuner som inte lyckas hitta modersmålslärare åt nyanlända måste få köpa fjärrundervisning på entreprenad från andra kommuner. Varför är det förbjudet? undrar Sveriges kommuner och landsting, SKL. – Utbildningsministern har sagt att regeringen ”kommer att ändra lagen för att möjliggöra fjärrundervisning”. Men i Skolverkets kommande försöksverksamhet undantas möjligheten att upphandla undervisningen ...

Läs mer
/

Nu finns inspelningen tillgänglig från webinar med Boldic Award vinnaren Norwegian Digital Learning Arena (NDLA). Se video : https://connect.sunet.se/p3cirrl4o25/ Presentationen ges av cio Øivind Høines på engelska "The way ahead with NDLA – status and plans" Webinaret som finansierats av Nordplus ägde rum den 4:e juni i mötesrummet Adobe Connect och samlade deltagare från Norge, ...

Läs mer
/

Det handlar om praktiska metoder och rekommendationer för kvalitet inom nätbaserad utbildning. Denna studie genomfördes på uppdrag av Internationella rådet för öppen undervisning och distansundervisning inom (ICDE) och vänder sig till: - Institutionella ledare som ansvarar för kvalitet inom nätbaserade kurser inom öppen och flexibel högre utbildning - Fakulteter som vill ha en ...

Läs mer

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

/

2. Låt studenterna

Ebba Ossiannilsson Lunds universitet Alastair Creelman, Linnéuniversitetet OER, MOOC, spelifiering och badgerörelsen Det är ...

/

Boka in SVERDs Höst

"Lärande i förändring" Plats: Aulan på Folkuniversitetet Kungstensgatan 45 Stockholm. (T-bana Rådmansgatan, utgång Handelshögskolan) Tid kl ...

/

Kvalitet inom Komvux

I april 2015 kommer Skolinspektionens slutrapport om distansutbildningskvalitet i kommunal ...