/

Just nu pågår en omställning i samband med att landets gymnasieskolor övergått till fjärr- och distansundervisning. I dag bör vi alla förhålla oss ödmjukt gentemot de möjligheter som den digitala distansundervisningen erbjuder. I morgon behövs en stor dos eftertanke skriver Sophie Zail, lärare i svenska och psykologi på Drottning Blankas Gymnasieskola ...

Läs mer
/

EDEN Webinar idag Måndag 6 April, 2020, 17:00 CET med SVERDs V Ordförande Ebba Ossiannilsson. Läs mer här When education moves home: implications for students, academics, administrators, and education leaders With the escalation of Covid-19, educators around the world are encouraged to move to online and distance learning as schools and universities ...

Läs mer
/

MYH har tagit fram ett stödmaterial till utbildningsanordnare för att kunna ställa om till att bedriva utbildning på distans med anledning av det nya coronaviruset. Läs hela artikeln här I vanliga fall är myndighetens definition av distansutbildning att lärare och studerande i huvudsak är åtskilda i tid och rum. Den studerande ...

Läs mer

Digital spetskompetens

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet har av regeringen fått i uppdrag att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt. Vi ska starta en dialog om samverkan mellan berörda aktörer, i syfte att öka tillgången på digital spetskompetens. I uppdraget ingår också att så långt ...

Läs mer
/

COL launches OER4COVID support initiative

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

ICDE som SVERD är medlem i och driver OER Advocacy Committee medverkar i detta initiativ från Commonwealth of Learning (COL). Responding to the COVID-19 pandemic, COL and the OER Foundation (OERF), New Zealand have joined forces to establish an Open Educational Resources for COVID (OER4COVID) community. The goal is to assist education ...

Läs mer
/

The 29th EDEN Annual Conference in June Goes Online! New submission deadline 30 April – Sessions on pandemic – Proceedings and E-book Publication Läs mer här Dear EDEN Members, Partners, and Friends, The European Distance and E-Learning Network (EDEN) has organized Annual European conferences for the experts, academics and practitioners of open, distance and ...

Läs mer
/

Bildningsalliansen i Finland som är sakkunniga, nätverkande och utvecklande har lagt ut tips för dig som ska börja med distansundervisning. Det handlar om material och resurser, verktyg , stöd och övriga resurser man kan behöva när utbildningen ska bedrivas på distans. Läs mer här

Läs mer
/

Creative Commons And CC Certificate Inspiration Creative Commons is a nonprofit organization that builds and stewards the legal tools, technologies, and programs to power open movements around the world. CC provides the open licenses and public domain tools that have become the global standard for sharing, helping people share knowledge and ...

Läs mer
/

Intressant studie från Stockholms universitet, Återföringsrapport 2020-03-26, Nina Bergdahl, Doktorand  och Jalal Nouri, Docent. COVID19 omställningen till distansundervisning Utbrottet av Corona (Covid-19) under vårvinterns 2020, och konsekvenserna av det för olika samhällsfunktioner, kom oväntat och hastigt i Sverige. Skolor hade stängts runt om i Europa, och de skandinaviska skolorna skulle snart följa. Som en följd av kraven ...

Läs mer
/

Satsningar inom utbildningsområdet

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

Regeringen presenterar nu ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. För att möta ett ökat behov av utbildning och omställning på arbetsmarknaden föreslås ett antal satsningar. Läs mer här Regionalt yrkesvux Yrkeshögskola Folkbildning Universitet och högskolor

Läs mer

Populära inlägg

/

SVERDs Höstkonferen

SVERDs höstkonferens äger rum i Stockholm under två dagar 12-13 2019 i ...

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

Det Padagogiska hjul

The Padagogy Wheel by  Allan Carrington, see more below, is already translated ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...