/

Regeringen vill utöka rätten att delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå. Enligt förslaget ska det nuvarande kravet på att den sökande måste ha en examen från ett yrkesprogram i gymnasieskolan för att ha rätt till sådana studier tas bort. I stället vill man införa en allmän rätt till komvux på gymnasienivå ...

Läs mer
/

DEBATT. Utbildning ger människor kunskap – och kunskap ger i sin tur människor frihet och makt. Utan tillgång till utbildning i en region blir det svårt för den att utvecklas. Den svenska modellen bygger därför på goda möjligheter för människor att utbilda sig – oavsett inkomst, bakgrund eller var i ...

Läs mer
/

Regeringen har i dag beslutat vilka universitet som får i uppdrag att anordna en ny särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen. Målet med satsningen är att utbilda fler ämneslärare och lektorer i matematik, naturvetenskap och teknik. - Sverige ska vara en ledande kunskapsnation där ingen elev lämnas efter ...

Läs mer
/

Universitet, skolor och organisationer i Sverige tilldelas totalt 14 675 licenser för språkkurser online som riktar sig till nyanlända. Universitets- och högskolerådet och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor delar ut licenserna, som ska ge bland annat asylsökande möjlighet att lära sig svenska. Mot bakgrund av flyktingsituationen i Europa har EU-kommissionen beslutat ...

Läs mer
/

Under tisdagen den 5 juli genomförde SVERD och NITUS ett seminarium med tema "Nya vägar för att klara kompetensutvecklingen i hela landet". Se video från paneldebatten. Utfrågning av Roger Mörtvik (s) statssekreterare i Utbildningsdepartementet om vad regeringen vill med vuxenutbildningen.

Läs mer
/

https://youtu.be/5AcNCM-LyRk Vuxenutbildningen används idag som ett verktyg inom integration, arbetsmarknad, regional utveckling och kompetensförsörjning. Uppdraget är brett men styrningen otydlig. Vad vill politiken med vuxenutbildningen – och vad säger de som arbetar i praktiken? För att lyfta vuxenutbildningens möjligheter och söka svaret på frågan vad våra politiker vill med vuxenutbildningen egentligen, arrangerar organisationen Vuxenutbildning I Samverkan, ViS, en hel vuxenutbildningsdag ...

Läs mer
/

"Nya vägar för att klara kompetensförsörjningen i hela landet" Tid : Tisdag 5 juli kl. 13.30 Plats : Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5 i Visby,  sal E22 Arrangörer: Svenska riksorganisationen för distansutbildning (SVERD) och Nätverk för kommunala lärcentra (NITUS) Medverkande:   Anna-Caren Sätherberg, riksdagsledamot (s), Parlamentariska landsbygdskommittén Ulrika Carlsson, riksdagsledamot (c), talesperson i näringslivsfrågor Erik Arroy, TCO Lars Ilmoni, Företagarna Lena Lindhé, ...

Läs mer
/

Under flera år har flera organisationer som SKL och SVERD drivit på för att ändra lagen till vad som många uppfattar som självklart – att elever ska ha rätt till fjärrundervisning när skolan inte har en behörig lärare i ämnet. Undervisningen eller studiehandledningen sker då med hjälp av digitala verktyg ...

Läs mer
/

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, meddelar idag att regeringen påbörjar arbetet för att Malmö högskola ska bli universitet den 1 januari 2018. Malmö högskola har stor betydelse för Malmö och Skåneregionen. Den är landets största högskola med över 12 000 helårsstudenter och större externa forskningsintäkter än flera ...

Läs mer
/

EDEN  höll 25 års jubileum i Budapest 14-17 juni 2016 Här kan du läsa allt om konferensen och alla blogginlägg med tidigare EDEN Presidenter. Läs mer om konferenen här   EDEN 2017 kommer att hållas i Sverige i Jönköping, Jönköping University, Sweden     

Läs mer

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

/

2. Låt studenterna

Ebba Ossiannilsson Lunds universitet Alastair Creelman, Linnéuniversitetet OER, MOOC, spelifiering och badgerörelsen Det är ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...