/

I morgon, onsdag den 3 februari, kommer man att på Campus Västervik att diskutera framtida modeller för långsiktig tillgång till högre utbildning i mindre kommuner. I debatten deltar statsråden Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i Västerviks kommun där de ska besöka Campus Västervik. ...

Läs mer
/

Sedan flera år erbjuder universitet och högskolor i många länder öppna nätbaserade kurser som är fritt tillgängliga via internet, så kallade Massive Open Online Courses (MOOCs). Vem som helst kan delta i kurserna, det enda som behövs för deltagande är tillgång till en dator med internetuppkoppling. Några svenska lärosäten har börjat ...

Läs mer
/

UKÄ bjuder in till seminarium onsdagen den 27 januari 2016. UKÄ har i uppdrag att utreda om, hur och i vilken omfattning öppen nätbaserad utbildning (så kallad MOOCs) skulle kunna rymmas inom den svenska högskolan. UKÄ presenterar nu sin utredning och föreslår att MOOCs ska kunna ges inom ramen för den svenska ...

Läs mer
/

EdTechSweden 2016

Publicerad av Ebba 0 Kommentarer

NÄTVERK OCH MÖTESPLATS Vi samlar näringsliv, offentlig sektor och utbildningssektorn i ett nätverk och en mötesplats kring ett av de viktigaste områdena inom den digitala transformationen: vuxnas lärande, fortbildning och kompetens. Höstens stora mötesplats – heldagsseminariumet “Innovating Learning” – kommer att samla runt tusen deltagare med strategiskt och operativt ansvar. Årets ...

Läs mer
/

I 2015 års ansökningsomgång fick Myndigheten för yrkeshögskolan in 1 421 ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med första start hösten 2016 eller våren 2017. Under hösten har myndigheten bedömt ansökningarna och idag publiceras resultatet. Av de inkomna ansökningarna beviljas 446 utbildningar ( varav 19 % är distansutbildningar) . Det motsvarar totalt ...

Läs mer
/

Digital Tentamen

Publicerad av admin 0 Kommentarer

Projektet digital tentamen vill skapa en grund för tekniska lösningar som kan användas som startvärde av lärosäten som skall införa digital tentamen. Utredningen och aktiviteterna kring erfarenheter från Sverige och Norden och framförallt med tekniska lösningsförslag för Svenska lärosäten finns nu sammanställda från projektet. Rapporter och webinarer om digital tentamen finns att ...

Läs mer
/

I  juli 2015 fattade riksdagen beslut som för första gången lagreglerade fjärrundervisningen. Beslutet har kritiserats från många håll eftersom det endast tillåter fjärrundervisning inom en kommun. Kommuner som vill följa lagen kan alltså inte köpa tjänsten fjärrundervisning av varandra. Något som ändå förekommer för att kommunerna ska kunna uppfylla andra ...

Läs mer
/

University of  California ville för tre år sedan skapa ett helt digitalt campus som skulle revolutionera högre utbildning genom att erbjuda kurser på nätet för studenter. Beslutet togs under en period då det var hög efterfrågan på utbildning men fallande budgetar. Tre år senare, har pilotprojektet "Online Instruction" hittills blivit ett dyrt ...

Läs mer
/

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Det kräver en hög kvalitet på utbildningarna vid våra universitet och högskolor. Studenter ska alltid känna sig trygga med att de får en bra utbildning. På tisdag lämnar regeringen ett förslag till riksdagen på ett nytt system som ska säkra kvaliteten på utbildningarna och främja ...

Läs mer
/

Nima Marefat insåg behovet av digitala tentor redan under studietiden på Handels. Nu finns systemet på högskolor över hela världen. "Jag är glad dygnet runt och har alltid velat dela med mig av den känslan genom att göra livet enklare för andra." För 33-åriga Nima Marefat, som kom till Sverige som flykting ...

Läs mer

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

/

2. Låt studenterna

Ebba Ossiannilsson Lunds universitet Alastair Creelman, Linnéuniversitetet OER, MOOC, spelifiering och badgerörelsen Det är ...

/

Regeringen bantar Ha

HÖGSKOLA. Ett år in i arbetet med att utreda högskolans ...

/

SVERDs vice ordföra

På EDEN konferensen valdes vice ordf Dr Ebba Ossiannilsson (EDEN ...