/

Torunn Gjelsvik ny direktör på Fleksibel utdanning Norge (FUN) talar på SVERDs Höstkonferens med temat "Ingen vet hvordan framtidas læring ser ut. Men vi vet at den er fleksibel”   FUN en nationell organisation som arbetar för att utveckla webbpedagogiken och hitta fram till användarvänlig teknik som kan stimulera lärandeprocessen inom flexibel ...

Läs mer
/

Vi lever i en av de största samhällsförändringarna sedan industrialiseringen. Digitaliseringen är omfattande och den påverkar oss alla. Digitaliseringsrådet har inrättats av regeringen för att driva på digitaliseringen i Sverige. De ska främja genomförandet av digitaliseringsstrategin och fokus ligger på att följa och analysera digitaliseringen i Sverige och i omvärlden. Digitaliseringsrådet består ...

Läs mer
/

I en debattartikel idag i Dagens Samhälle av Hans Hansson, Sverker Janson & Gunnar Karlsson Mälardalens högskola, RISE SICS, KTH menar de att ett strikt prestationsbaserat ersättningssystem behövs för distansutbildningen inom högskolan. Idag slutför endast hälften av studenterna sina fristående distanskurser. På avancerade kurser för yrkesverksamma är det ännu färre. Detta innebär bortkastad ...

Läs mer
/

På SVERDs höstkonferens den 19 okt i Stockholm talar Jonas Svensson ExploreCurate med temat ”Nycklarna för en framgångsrik digital transformation”. Han startade sitt företag ExploreCurate för att omvärldsbevaka och dela #digitalainsikter som alla kan ha nytta av i sin professionella roll. Johan kommer att berätta om goda råd och kunskaper ...

Läs mer
/

Helene Hellmark Knutsson (S): "Det behöver finnas god tillgång till utbildning i hela landet" Nu förändras arbetsmarknaden snabbt med AI (artificiell intelligens) och digitalisering. Samtidigt känner allt fler att de vill byta arbetsuppgifter senare i livet istället för att jobba med samma sak. Det här är två parallella utvecklingslinjer i Sverige ...

Läs mer
/

International Council for Open and Distance Education (ICDE) arrangerar 11-13 februari 2019 Lifelong Summit i Lillehammar, Norge. Konferensen är ett samarbete med  NHO, NAV, UNIO, UNESCO, Kompetanse Norge,  Fleksibel Utdanning Norge, NOOA, Studiesenteret och Högskolan i Innlandet, Norge.   För mer information, se konferensens hemsida: http://icdellls2019.no Se också ICDEs hemsida: https://www.icde.org  

Läs mer
/

Tobias Krantz utbildningschef på Svenskt Näringsliv talar under temat "Vuxenutbildningen avgör kompetensförsörjningen" på SVERDs Höstkonferens i Stockholm. Tobias Krantz har tillsammans med Per Arne Andersson på SKL skrivit en artikel med ovanstående rubrik där de betonar att den privata och den offentliga sektorn är beroende av varandra och behöver samspela. Tillsammans står ...

Läs mer
/

Komvux behöver utvecklas för nya behov i samhället” fastslår utredarna i Komvuxutredningen. Skollagen förtydligas så att det framgår att komvux utgör en del i arbetsmarknadens kompetensförsörjning och förberedelser till fortsatta studier. Urvalsreglerna till komvux ändras så att det inte längre är den med minst utbildning som ska ha förtur vid urval utan ...

Läs mer
/

...men frågan är vad avses med pedagogiskt utvecklingsarbete, hålla fast vid det gamla eller pedagogisk utvecklingsarbete i en digital era? Pedagogisk utveckling är centralt för kvaliteten på högre utbildning. Digitalisering och distansutbildning medför nya utmaningar för undervisningen. Därför ger regeringen Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att följa upp det pedagogiska utvecklingsarbetet vid ...

Läs mer
/

För att politiker ska kunna driva den digitala utvecklingen måste de höja sin kompetens. Nu vill regeringen sätta dem i skolbänken. Läs mer här

Läs mer

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

2. Låt studenterna

Ebba Ossiannilsson Lunds universitet Alastair Creelman, Linnéuniversitetet OER, MOOC, spelifiering och badgerörelsen Det är ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...