Hej och välkomna till vårt webbinarium där vi vill berätta och samtala med er om Samverkan i öppna lärmiljöer – open networked Learning Open Networked Learning (ONL) är en öppen fri kurs som vänder sig till lärare, IT pedagoger, pedagogiska utvecklare m.fl. som är intresserade av att lära tillsammans om och genom kollaborativt och problembaserat ...

Läs mer
/

Fenomenet med nätbaserade kurser som öppnas för allmänheten, populärt kallat MOOC:s (Massive Open Online Course), har nyligen nått Sverige. Regeringen har i dag beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att analysera frågan om öppen nätbaserad utbildning. Uppdraget omfattar både om och hur MOOC:s kan rymmas inom ramen för den svenska ...

Läs mer
/

LangOER

Publicerad av Ebba 0 Kommentarer

Öppna lärresurser (OER) är internationellt ett växande område. Fler och fler lärare och skolledare använder gratis utbildningsmaterial som delas och återanvändas för undervisning, inlärning och andra ändamål. Hur kan öppna utbildningsresurser berika din undervisning och lärande praktiken?  Var hittar du OER på ditt språk? Vill du veta hur man arbetar med ...

Läs mer
/

Digitaliseringskommissionen arbetar mot det it-politiska målet att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. I år är kommissionens sista verksamhetsår och de har därför inlett ett arbete med att utreda hur främjande av digitaliseringen kan drivas på nationell nivå framöver. Digitaliseringskommissionen har tillsammans med ett konsultföretag utarbetat en ...

Läs mer
/

SVERD genomförde sitt årsmöte på Medlearn AB i Stockholm i fredags och mötet samlade deltagare från hela Sverige till utvärdering av  bokslutet,  diskussion om  nya aktivitetsplanen och samtal om ICDE node uppdrag. Man presenterade även projekten Boldic Open online learning, SOL Skandinavisk online learing och Sverd föredrag på EDEN. Ny i styrelsen ...

Läs mer
/

HÖGSKOLA. Ett år in i arbetet med att utreda högskolans utbud av kurser går regeringen in och avlövar Lars Haikolas uppdrag rejält. I april förra året fick dåvarande universitetskansler Lars Haikola i uppdrag av alliansregeringen att utreda högskolans utbud av kurser och program. Det skulle vara en bred genomgång som skulle svara ...

Läs mer
/

Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning SVERDs årsmöte fre. 13 mars 2015 Fredag 2015-03-13, kl 10.00-12.00  Plats Medlearn AB Sveavägen 34 111 34 Stockholm , Tag T-bana Hötorget Uppgång Sveavägen. Kaffe med macka serveras från kl 09.30 Tider: 10.00 Årsmöte 12.00 Lunch 13.00  Möte med gen sekr Gard Titlestad från ICDE angående SVERDs uppdrag som ICDE node. 14.30 Kaffe 16.00 Avslutning Anmäl er till mötet ...

Läs mer
/

Under Open Education week som sker globalt vecka 11 -2015 gör SVERD en spridningsinsats om Boldic OLRO som är ett nätverksprojekt i Norden och Baltikum. Vi stödjer utbyte av öppna lärresurser på nätet och visar upp goda exempel för bästa praxis och nyckelfaktorer för att implementera distansutbildning, flexibelt lärande och e-lärande ...

Läs mer
/

Starta företag-webbseminarium Sitt var du vill och lyssna på föreläsare från olika myndigheter och ställa dina frågor via en chatt. Webbseminarierna delas upp i fem avsnitt och du kan välja att delta i ett avsnitt eller alla fem. Du behöver inte anmäla dig i förväg och ditt deltagande är kostnadsfritt. Delta via ...

Läs mer
/

I höstas startade det EU-finansierade projektet "Educational Spaces 21 - Open up! " , som skall utreda möjligheter för skolor att utveckla moderna lärmiljöer. Projektet skall utmynna i tre handböcker som skall fungera som stöd och inspiration både för den enskilda läraren men också för kommuner eller regioner. I första ...

Läs mer

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

/

2. Låt studenterna

Ebba Ossiannilsson Lunds universitet Alastair Creelman, Linnéuniversitetet OER, MOOC, spelifiering och badgerörelsen Det är ...

/

Boka in SVERDs Höst

"Lärande i förändring" Plats: Aulan på Folkuniversitetet Kungstensgatan 45 Stockholm. (T-bana Rådmansgatan, utgång Handelshögskolan) Tid kl ...

/

Folkbildningskurs om

Folkbildningsrådet och Folkbildningsnätet bjuder in folkhögskolerektorer och skolledare till fortbildning ...