/

Webinar by Hans Põldoja, Tallinn University Join our webinar on Open education in Estonia, Tuesday, April 22nd, at 14.00–14.45 CET in Adobe Connect https://connect.sunet.se/sverd (free access) The webinar will discuss open education initiatives in Estonia and showcase some projects and development work done in the field of open education. Join this Webinar on ...

Läs mer
/

Listen to recorded webinar on MOOCs and OER from Thuesday the 15th of april in Adobe connect  https://connect.sunet.se/p31vxbschxi/ The webinar presents open access, open licences, open format, open software and more aspects concerning massive open online courses (MOOCs) and open educational resources  (OER). We also discuss capacity building, quality enhancement and spent OER ...

Läs mer
/

Tillväxtanalys har under hösten och vintern 2013/2014 och på uppdrag av Utbildningsdepartementet studerat utvecklingen vad gäller Massive Open Online Courses (MOOC), d.v.s. stora och öppna kurser som ges över internet. I den här rapporten har Tillväxtanalys genom omvärldsanalys studerat MOOC:s betydelse i sig, dess potentiella påverkan på utbildning, och vilka utmaningar ...

Läs mer
/

Lars Haikola utreder högskolans utbildningsutbud Regeringen tillsätter en utredning som ska se över vilka utbildningar högskolan erbjuder och hur väl de möter de behov som finns. Utredare blir universitetskansler Lars Haikola. http://www.regeringen.se/sb/d/18276/a/238290

Läs mer
/

Projektledaren för PISA undersökningen Magnus Oskarsson berättade vid ett öppet skolmöte i Härnösand att PISA undersökningen måste tas på allvar. Vi har i undersökt elevers kunskaper i matematik, naturorientering och läsförståelse och funnit att Sverige som för tio år sedan låg i topp har halkat ned under genomsnittet av deltagande ...

Läs mer
/

Nationell it-strategi för skolan Regeringen kommer att ge Skolverket i uppdrag att utarbeta en nationell it-strategi för skolan. Samtidigt tonar Jan Björklund ner förväntningarna på vad strategin kan åstadkomma. Utbildningsdepartementet har tidigare sagt nej till en nationell it-strategi för skolan. Departementet har hänvisat till de skrivningar som redan finns i läroplanen och betonat ...

Läs mer
/

Nya Vägar till utbildning seminariet i Riksdagen den 26 februari samlade 200 deltagare. En huvudtalare var Ibrahim Baylan (s) från utbildningsutskottet. Han menade att kunskap och kompetens är vårt konkurrensmedel i en globaliserad värld. Samtidigt har vi sett att Sverige är ett av få länder där utbildningsambitionerna har sänkts. Ibrahim Baylan underströk att gymnasieskolan ...

Läs mer
/

  Så här löser vi flykten från landsbygden och kompetensförsörjningsfrågan hos näringsliv och offentliga aktörer. Den 26 mars 2014 genomförs ett seminarium i riksdagen, NYA vägar – för flexibilitet i högre utbildning Den långsiktiga kompetensförsörjningen – och i förlängningen tillväxten och samhällsutvecklingen – är en av de största utmaningar mindre kommuner på ...

Läs mer
/

SVERD är nu Associated member i  ICDE, International Council for open and Distance Education, den internationella organisationen för distansutbildning. Vi är glada och stolta att kunna erbjuda våra medlemmar att vara delaktiga i denna organisation. Genom ICDE kan vi vara med och påverka och ta del av vad som händer i världen inom ...

Läs mer
/

Universitet och högskolor verkar i en globaliserad miljö. Vad behöver svenska universitet och högskolor göra för att klara den internationella konkurrensen? Den 5 mars presenteras en ny forskningsrapport från SNS,  Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, Utbildningskommission om vad svenska universitet kan lära av de amerikanska toppuniversiteten. http://www.sns.se/kalendarium/vad-kan-svenska-universitet-lara-av-stanford-och-berkeley Länk

Läs mer

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

/

Skolan får nationel

Nationell it-strategi för skolan Regeringen kommer att ge Skolverket i uppdrag ...

8. OER-öppna digita

Ebba Ossiannilsson, Lunds universitet Lärosäten Syd är ett nära och ...

/

Lärandets nya lands

  Igår eftermiddag (5 febr 2014) presenterade Stiftelsen DIU en offentlig ...