NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

Hej !

SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt

Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning.

Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker här:

  Skriv in din epostadress: / Your E-mail

  Ditt Namn / Your name :

  Namn på din organisation.

  Inloggning till ZOOM skickas ut en vecka före fredagen den 15 mars-2024.

   

  Agenda Innehåll Talare
  13.00 Välkomna till SVERD Vårkonferens -2024. Ulf S
  Ulf Sandström
  ordförande SVERD
  13.10 -13.50
  inkl. frågestund
  Kompetenspasset, RISE

  Olle Nyman, projektledare på RISE/livslångt lärande, kommer göra en presentation av, och lite arbete kring Mikromeriter och Kompetenspasset. Kompetenspasset är ett Vinnova-projekt som RISE gör tillsammans med MYH och AF för att pilota vad mikromeriter kan vara i svensk kontext, utröna vilka behov som kan fyllas med mikromeriter och hur en modell för hur mikromeriter skall tas fram ska se ut.


  Olle Nyman
  projektledare RISE
  14.00 -14.45
  inkl. frågestund
  Akademisk utbildning utanför högskolan – från regementen till lärcentrum .

  Arbetslivet utvecklas snabbt med digitalisering och AI, nya arbetsmetoder och krav på hållbarhet och informationssäkerhet. Som en följd av detta behövs utbildning för att arbetande människor ska kunna förvärva nya behövliga färdigheter och kunskaper. Sådan utbildning kan kräva större insatser under veckor eller månader av heltidsarbete för att komma igång med nya roller på jobbet och den kan behöva uppföljande utbildning för att bibehålla den kunskap som förvärvats. En viktig fråga för högskolor som erbjuder sådan fortbildning är att den är anpassad för arbetande människor med bristande tid, med förkunskaper som kan finnas formellt men inte reellt och med studievana som är mer historisk än användbar. Vi behöver alltså utbildningsformer för vanliga människor. För denna typ av utbildning kan boot camp-formatet vara lämpligt. Det kännetecknas av ett fokus på väsentliga delar av innehållet, schemalagd arbetstid samt social interaktion och stöd kursdeltagare emellan. Jag kommer att presentera lärdomar från boot camp-utbildning av värnpliktiga soldater och erfarenheterna utvidgas till utbildning av yrkesverksamma. Jag kommer även presentera ett kommande pilotprojekt för att erbjuda KTH-utbildningar vid kommunala lärosäten i samarbete med Nitus.


  Gunnar Karlsson
  professor KTH Stockholm
  Kaffepaus _
  15.00 -15.45
  inkl. frågestund
  KUL-projektet, Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle utvecklar en kursmodell, så kallade KUL-kurser,  för att möta arbetslivets efterfrågan av behovsstyrda, korta och flexibla kurser. Kursmodellen ger deltagarna möjlighet att forma sitt lärande utifrån valfria inriktningar och moduler inom ramen för kursen. Kurserna utformas efter behov i arbetslivet. Modellen har utvecklats inom teknikområdet vid Högskolan i Gävle men provas nu även för andra branscher och ämnen. I föredraget visas på hur modellen är uppbyggd samt möjligheter och utmaningar som den innebär.


  Anna Jansson
  projektledare Högskolan i Gävle
  15.45 -16.00 Summering och avslutning
  Ebba Ossiannilsson
  vice ordförande SVERD

   

  Share This