NY

Högskolekonferensen NU2024 samlar 450 deltagare till Umeå 17-19 juni

SUHF:s nationella högskolepedagogiska konferens och sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning som går av stapeln i Umeå den 17—19 juni. Tema : Högre utbildning i och för förändring Nu finns ett praktfullt program publicerat på...

Akademi Norr konferens i Lycksele 19 juni om kompetensförsörjning i norra Sverige

Den 19 juni släpper Akdemi Norr detaljerad statistik från en omfattande kompetensrapport som visar vilka yrken som kommer ha störst rekryteringsbehov inom 2-3 år. Man har kartlagt både rekryterings- och kompetensutvecklingsbehoven över ett brett spektrum av yrken i...

Regeringen vill satsa på naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik

Nya åtgärder för att stärka STEM-området Publicerad 05 juni 2024 I slutet av 2024 beräknas regeringen presentera en STEM-strategi ( naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik) som syftar till att Sverige ska få fler personer med gedigna kunskaper inom...

Teknik – bred förståelse och intresse hör ihop

Ny forskning presenteras av Johan Svenningsson forskare vid Linköpings Universitet som visar att bred förståelse och intresse hör ihop inom teknikämnen. Både attityder till teknik, samt metodutveckling för att mäta attityder lyfts i avhandlingen. Det finns ett samband...

Sju av tio lärare som undervisar i grundskolan är behöriga lärare

Lärarbehörigheten i grundskolan ökar något, till 71,5 procent. I gymnasiet ligger lärarbehörigheten nu på 84,2 procent vilket också är en liten ökning mot föregående år skriver fackföreningen Sveriges Lärare som granskat Skolverkets statistik. – Det är positivt att vi...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

SVERD Online Vårkonferens genomfördes den 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt

Inledning Ulf Sandström SVERDs Ordförande Välkomna ppt Sverd varkonf 2024 info a2v

Videos från Vårkonferensen: Olle Nyman projektledare RISE Kompetenspasset 15/3-2024

Gunnar Karlsson professor KTH Akademisk utbildning utanför högskolan 15/3 -2024

Anna Jansson projektledare KUL projektet Högskolan i Gävle

Konferensen genomfördes i Zoom fredag den 15/3 kl 13.00-16.00 och samlade ett 50 tal deltagare.
Presentationsbilder och filmer kommeratt presenteras på denna sida inom kort.

Agenda Innehåll Talare
13.00 Välkomna till SVERD Vårkonferens -2024. Ulf S
Ulf Sandström
ordförande SVERD
13.10 -13.50
inkl. frågestund
Kompetenspasset, RISE

Olle Nyman, projektledare på RISE/livslångt lärande, kommer göra en presentation av, och lite arbete kring Mikromeriter och Kompetenspasset. Kompetenspasset är ett Vinnova-projekt som RISE gör tillsammans med MYH och AF för att pilota vad mikromeriter kan vara i svensk kontext, utröna vilka behov som kan fyllas med mikromeriter och hur en modell för hur mikromeriter skall tas fram ska se ut.


Olle Nyman
projektledare RISE
14.00 -14.45
inkl. frågestund
Akademisk utbildning utanför högskolan – från regementen till lärcentrum .

Arbetslivet utvecklas snabbt med digitalisering och AI, nya arbetsmetoder och krav på hållbarhet och informationssäkerhet. Som en följd av detta behövs utbildning för att arbetande människor ska kunna förvärva nya behövliga färdigheter och kunskaper. Sådan utbildning kan kräva större insatser under veckor eller månader av heltidsarbete för att komma igång med nya roller på jobbet och den kan behöva uppföljande utbildning för att bibehålla den kunskap som förvärvats. En viktig fråga för högskolor som erbjuder sådan fortbildning är att den är anpassad för arbetande människor med bristande tid, med förkunskaper som kan finnas formellt men inte reellt och med studievana som är mer historisk än användbar. Vi behöver alltså utbildningsformer för vanliga människor. För denna typ av utbildning kan boot camp-formatet vara lämpligt. Det kännetecknas av ett fokus på väsentliga delar av innehållet, schemalagd arbetstid samt social interaktion och stöd kursdeltagare emellan. Jag kommer att presentera lärdomar från boot camp-utbildning av värnpliktiga soldater och erfarenheterna utvidgas till utbildning av yrkesverksamma. Jag kommer även presentera ett kommande pilotprojekt för att erbjuda KTH-utbildningar vid kommunala lärosäten i samarbete med Nitus.


Gunnar Karlsson
professor KTH Stockholm
Kaffepaus _
15.00 -15.45
inkl. frågestund
KUL-projektet, Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle utvecklar en kursmodell, så kallade KUL-kurser,  för att möta arbetslivets efterfrågan av behovsstyrda, korta och flexibla kurser. Kursmodellen ger deltagarna möjlighet att forma sitt lärande utifrån valfria inriktningar och moduler inom ramen för kursen. Kurserna utformas efter behov i arbetslivet. Modellen har utvecklats inom teknikområdet vid Högskolan i Gävle men provas nu även för andra branscher och ämnen. I föredraget visas på hur modellen är uppbyggd samt möjligheter och utmaningar som den innebär.


Anna Jansson
projektledare Högskolan i Gävle
15.45 -16.00 Summering och avslutning
Ebba Ossiannilsson
vice ordförande SVERD
Om Agile2Vet projektet http://www.sverd.se/projekt

 

Share This