regk_200

Remissvar önskas av Universitetskanslersämbetet gällande rapporten  ”Öppna nätbaserade kurser (MOOC:s) i svensk högskola”.
Diarienummer: U2016/00281/UH

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat Universitetskanslersämbetets rapport Öppna nätbaserade kurser (MOOC:s) i svensk högskola (2016:1).

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har.

Remissvar ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 31 augusti 2016.

Läs mer här

 

Categories: Uncategorized

Populära inlägg

/

SVERDs Höstkonferen

SVERDs höstkonferens äger rum i Stockholm under två dagar 12-13 2019 i ...

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

Inbjudan till SVERDs

Inbjudan till SVERDs Höstkonferens -2016 “Innovativt, kommunikativt & omformat lärande.” Fredag den ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...