regk_200

Remissvar önskas av Universitetskanslersämbetet gällande rapporten  ”Öppna nätbaserade kurser (MOOC:s) i svensk högskola”.
Diarienummer: U2016/00281/UH

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat Universitetskanslersämbetets rapport Öppna nätbaserade kurser (MOOC:s) i svensk högskola (2016:1).

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har.

Remissvar ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 31 augusti 2016.

Läs mer här

 

Categories: Uncategorized

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

2. Låt studenterna

Ebba Ossiannilsson Lunds universitet Alastair Creelman, Linnéuniversitetet OER, MOOC, spelifiering och badgerörelsen Det är ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...