magnuso

Projektledaren för PISA undersökningen Magnus Oskarsson berättade vid ett öppet skolmöte i Härnösand att PISA undersökningen måste tas på allvar. Vi har i undersökt elevers kunskaper i matematik, naturorientering och läsförståelse och funnit att Sverige som för tio år sedan låg i topp har halkat ned under genomsnittet av deltagande länder. Han betonar att det är ett prov på 2 timmar som genomförs vart tredje år och är skriftligt och kanske inte undersöker alla kunskaper men trenden med sjunkande kunskapsresultat är entydig. Han pekade även på att lärarna trivs sämre i skolan jämfört med för 15 år sedan. Han menade att faktorer som kan ligga bakom resultatet är införandet av det fria skolvalet och skolpengen  samt att skolan ej längre är likvärdig över hela landet. Förslag till förbättringar är att olika former av stöd till eleverna behövs i skolan, man bör dra ned på andelen kontroller och tester och man behöver ge lärarna förtroende och tid för undervisning. Läs mer om PISA undersökningen här

http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2013/kraftig-forsamring-i-pisa-1.211208

Categories: Uncategorized

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

Inbjudan till SVERDs

Inbjudan till SVERDs Höstkonferens -2016 “Innovativt, kommunikativt & omformat lärande.” Fredag den ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...