NY

SVERD med på Agile2Vet avslutning i Reggio Emilia Italien

SVERD representerades av Ulf Sandström och Mats Brenner på projektredovisning av ERASMUS+ projektet Abilitating Digital Learning to innovate VET sector                      Se länk till projektet här i Reggio Emhttp://www.agile2vet.euilia Italien den 20-21 maj....

Så bidrog skolan till att vända utvecklingen

Lagersbergsskolans arbete lyfts av polisen som en av faktor till att Lagersberg i Eskilstuna har kunnat tas bort från listan över utsatta områden. – Vi blev väldigt glada och firade det, säger skolans rektor Gabriella Rosell. Lagersberg har, sedan polisen började med...

Skolverket har lagt fram nytt förslag på professionsutveckling inom skolan

Skolverket har på uppdrag av regeringen arbetat fram förslag på ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna och att öka attraktionen till yrkena. Skolverket föreslår...

Hur påverkas studieförbunden av nedskärningarna?

Regeringens har beslut att minska anslagen till studieförbunden med 500 miljoner kronor fram till år 2026. Vad får det beslutet för konsekvenser? Andreas Fejas Professor Linköpings Universitet ger sina svar i en artikel på Skolporten. Det kommer att leda till en...

Var tredje chef vill sluta på grund av krav på kontorsnärvaro 

Var tredje chef som fått krav på att genomföra en återgång till kontoret planerar att säga upp sig på grund av det. 19 procent av anställda som inte är i en chefsposition planerar att sluta av samma anledning. Det visar en undersökning från Gartner. Allt fler företag...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

PISA undersökningen måste tas på allvar

magnuso

Projektledaren för PISA undersökningen Magnus Oskarsson berättade vid ett öppet skolmöte i Härnösand att PISA undersökningen måste tas på allvar. Vi har i undersökt elevers kunskaper i matematik, naturorientering och läsförståelse och funnit att Sverige som för tio år sedan låg i topp har halkat ned under genomsnittet av deltagande länder. Han betonar att det är ett prov på 2 timmar som genomförs vart tredje år och är skriftligt och kanske inte undersöker alla kunskaper men trenden med sjunkande kunskapsresultat är entydig. Han pekade även på att lärarna trivs sämre i skolan jämfört med för 15 år sedan. Han menade att faktorer som kan ligga bakom resultatet är införandet av det fria skolvalet och skolpengen  samt att skolan ej längre är likvärdig över hela landet. Förslag till förbättringar är att olika former av stöd till eleverna behövs i skolan, man bör dra ned på andelen kontroller och tester och man behöver ge lärarna förtroende och tid för undervisning. Läs mer om PISA undersökningen här

http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2013/kraftig-forsamring-i-pisa-1.211208

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This