vis200

En ny undersökning om framtidens vuxenutbildning har tagits fram under året.
Det är konsultföretaget Kairos Future  som i samarbete med ViS (Vuxenutbildning i Samverkan) tagit fram rapporten.

Det handlar om framtidens utmaningar för den svenska vuxenutbildningen.
Se länk  Vuxenutbildning i framtiden.

Studien konstaterar att vuxenutbildning kommer att ha en viktig roll i ett samhälle som genomgår stora strukturomvandlingar och rationaliseringar, till stor del drivna av digitalisering.

Kartlägga och analysera hur olika aktörer ser på vuxenutbildning i framtiden livslångt lärande

  • Visa på omvärldsförändringar som kommer att ställa nya krav på utbildningssystemen och dess   aktörer
  • Presentera olika framtidsbilder av framtidens vuxenutbildning

 

Bland rapportens rekommendationer finns följande:

  • Visa tydligt vuxenutbildningens nyckelroll i samhällsutvecklingen.
  • Öka tempot. Flexiblare, kortare och mer anpassade kurser.
  • Individuell utveckling är en stark motivationsfaktor för eleverna.
  • Fokus på kompetensutveckling för lärare. Bra lärare är avgörande.
  • Se till individens behov. Ytterligare differentiering av deltagarna.

Ladda ner rapporten (pdf-fil). Denna version är en sammanfattning, den riktiga rapporten är inte tillgänglig än.

Categories: Uncategorized

One Response so far.

  1. […] Ny studie om framtidens vuxenutbildning […]


Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

Inbjudan till SVERDs

Inbjudan till SVERDs Höstkonferens -2016 “Innovativt, kommunikativt & omformat lärande.” Fredag den ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...