NY

Skolenkäten 2024 visar god trygghet men bristande studiero

Skolinspektionen granskar all skolverksamhet i hela landet. Målet är att bidra till en god och likvärdig utbildning i en trygg miljö för alla barn och elever. Skolenkäten, som är en del av denna granskning, hjälper oss att få en bild av hur skolan upplevs av elever,...

Sänd in högskolepedagogiska tips till Resursbanken

I resursbanken kan du både hitta och dela med dig av länkar till resurser inom området högskolepedagogisk utveckling Lägg in dina högskolepedagogiska  pedagogiska tips här, https://hpu.uhr.se/resursbanken/ Frågor om resursbanken kan skickas till redaktör Mats Brenner...

Mobiler allt tydligare förklaring bakom kunskapsraset

Ungas användning av mobiler påverkar deras inlärning på ett negativt sätt. Det visar en ny OECD-rapport, som pekar ut skärmar som en förklaring bakom det senaste Pisaraset. – Vi blev ganska överraskade över det starka sambandet, säger Pisachefen Andreas Schleicher. I...

Många skolor är dåligt förberedda för digitala NP

Många skolor är dåligt förberedda för digitala NP Många skolor har ännu inte tekniska förutsättningar att genomföra digitala nationella prov. Under en övergångstid får de i stället ge proven i pappersform. ”Det är hög tid för alla skol­huvudmän att börja förbereda...

Ny ordförande för Sveriges Lärare – Anna Olskog Umeå

Sveriges Lärare har fått en ny förbundsledning och kongressen har valt Anna Olskog till ny ordförande. Anna Olskog, som kommer från Sävar utanför Umeå, har arbetat som grundskollärare sedan 1994. Hon har tidigare varit lokalfackligt aktiv i Umeå och sedan 2018 arbetat...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Ny studie om framtidens vuxenutbildning

vis200

En ny undersökning om framtidens vuxenutbildning har tagits fram under året.
Det är konsultföretaget Kairos Future  som i samarbete med ViS (Vuxenutbildning i Samverkan) tagit fram rapporten.

Det handlar om framtidens utmaningar för den svenska vuxenutbildningen.
Se länk  Vuxenutbildning i framtiden.

Studien konstaterar att vuxenutbildning kommer att ha en viktig roll i ett samhälle som genomgår stora strukturomvandlingar och rationaliseringar, till stor del drivna av digitalisering.

Kartlägga och analysera hur olika aktörer ser på vuxenutbildning i framtiden livslångt lärande

  • Visa på omvärldsförändringar som kommer att ställa nya krav på utbildningssystemen och dess   aktörer
  • Presentera olika framtidsbilder av framtidens vuxenutbildning

 

Bland rapportens rekommendationer finns följande:

  • Visa tydligt vuxenutbildningens nyckelroll i samhällsutvecklingen.
  • Öka tempot. Flexiblare, kortare och mer anpassade kurser.
  • Individuell utveckling är en stark motivationsfaktor för eleverna.
  • Fokus på kompetensutveckling för lärare. Bra lärare är avgörande.
  • Se till individens behov. Ytterligare differentiering av deltagarna.

Ladda ner rapporten (pdf-fil). Denna version är en sammanfattning, den riktiga rapporten är inte tillgänglig än.

Förra

Nästa

Trackbacks/Pingbacks

  1. Ny studie om framtidens vuxenutbildning | Namn på webbplatsen - […] Ny studie om framtidens vuxenutbildning […]

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This