NY

SVERD-webbinarium: Kultur och kvalitet för distansutbildning och nätbaserat lärande

Välkommen till ännu ett SVERD-webbinarium i samverkan med UHR där vi kommer att belysa nationella och internationella perspektiv på kultur och kvalitet för distansutbildning och nätbaserat lärande. Läs mer här Du kan fortfarande anmäla dig! Läs mer här Teman: Missing...

Endast varannan svensk vet vad GDPR är

Bara varannan svensk känner till GDPR och var femte svensk skyddar sina personuppgifter. Detta visar en ny rapport från IMY. – Det är oroande eftersom en förutsättning för att kunna skydda sina personuppgifter i olika sammanhang är dels att känna till att...

Skolinspektionen: Skolor gör för lite för högpresterande kursdeltagare

Ny rapport: Stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av 29 grundskolors arbete med att säkerställa att de elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling, med fokus...

Mötesplats OER- OER konferensen 25 november 2022

Efter OER konferensen 25 november 2022  Treårsdagen av UNESCO OER Recommendation I fredags 25 november 2022 hölls  årets konferens Mötesplats OER, på årsdagen av Unescos OER-rekommendation. Vi tackar alla medverkande så hjärtligt, både talare och åhörare! Nu finns...

Äldre begränsas av tekniken, yngre av att skydda sin integritet

De flesta internetanvändare begränsar sin egen användning av internet på olika sätt, främst för att skydda sin integritet. Många känner också oro över att bli lurade på nätet, och andra begränsas av att de inte förstår tekniken. De flesta begränsar sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Ny studie om framtidens vuxenutbildning

vis200

En ny undersökning om framtidens vuxenutbildning har tagits fram under året.
Det är konsultföretaget Kairos Future  som i samarbete med ViS (Vuxenutbildning i Samverkan) tagit fram rapporten.

Det handlar om framtidens utmaningar för den svenska vuxenutbildningen.
Se länk  Vuxenutbildning i framtiden.

Studien konstaterar att vuxenutbildning kommer att ha en viktig roll i ett samhälle som genomgår stora strukturomvandlingar och rationaliseringar, till stor del drivna av digitalisering.

Kartlägga och analysera hur olika aktörer ser på vuxenutbildning i framtiden livslångt lärande

  • Visa på omvärldsförändringar som kommer att ställa nya krav på utbildningssystemen och dess   aktörer
  • Presentera olika framtidsbilder av framtidens vuxenutbildning

 

Bland rapportens rekommendationer finns följande:

  • Visa tydligt vuxenutbildningens nyckelroll i samhällsutvecklingen.
  • Öka tempot. Flexiblare, kortare och mer anpassade kurser.
  • Individuell utveckling är en stark motivationsfaktor för eleverna.
  • Fokus på kompetensutveckling för lärare. Bra lärare är avgörande.
  • Se till individens behov. Ytterligare differentiering av deltagarna.

Ladda ner rapporten (pdf-fil). Denna version är en sammanfattning, den riktiga rapporten är inte tillgänglig än.

Förra

Nästa

Trackbacks/Pingbacks

  1. Ny studie om framtidens vuxenutbildning | Namn på webbplatsen - […] Ny studie om framtidens vuxenutbildning […]

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This