NY

Oväntade svar när Voister chattar med AI-tonåringen Laika

Voister har chattat med Laika, en trettonårig AI helt uppvuxen på sociala medier. Laika föredrar Tiktok framför andra plattformar, är övertygad om att pengar är vägen till lycka och både fascineras och skräms av krigsfordon som sprängs. Samtalet präglas av...

FN:s CDO: Detta krävs för att lyckas med digital transformation

Robert Opp, CDO på UNDP, driver FN:s utvecklingsprogram som syftar till att accelerera digital transformation i utvecklingsländer. För Voister berättar han vad som krävs i samspelet mellan stat och näringsliv, hur olika länder kan hjälpa varandra att bli mer effektiva...

Lärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse

Nio av tio svensklärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse. Det visar en undersökning som Utbildningsradion låtit Demoskop göra. Utbildningsradion, UR, och Demoskop lät göra undersökningen bland 500 svensklärare i samband...

Historiskt kunskapstapp i senaste PISA

Svenska elevers kunskaper har kraftigt försämrats i matematik och läsförståelse. Dessutom syns en ökad skillnad i resultat mellan grupper av elever med olika socioekonomisk bakgrund, det visar den internationella studien PISA som mäter 15-åringars kunskaper....

Grön omställning och digitalisering i fokus när MYH gör sig redo för ny expansion

Yrkeshögskolan står inför en ny expansion. Tack vare den aviserade satsningen på utbildningsformen gör myndigheten sig nu redo att bevilja fler YH-utbildningar. Enligt Jenny Sörby, tf chef på enheten för analys och ansökan, kommer myndigheten bevilja ansökningar...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Ny studie om framtidens vuxenutbildning

vis200

En ny undersökning om framtidens vuxenutbildning har tagits fram under året.
Det är konsultföretaget Kairos Future  som i samarbete med ViS (Vuxenutbildning i Samverkan) tagit fram rapporten.

Det handlar om framtidens utmaningar för den svenska vuxenutbildningen.
Se länk  Vuxenutbildning i framtiden.

Studien konstaterar att vuxenutbildning kommer att ha en viktig roll i ett samhälle som genomgår stora strukturomvandlingar och rationaliseringar, till stor del drivna av digitalisering.

Kartlägga och analysera hur olika aktörer ser på vuxenutbildning i framtiden livslångt lärande

  • Visa på omvärldsförändringar som kommer att ställa nya krav på utbildningssystemen och dess   aktörer
  • Presentera olika framtidsbilder av framtidens vuxenutbildning

 

Bland rapportens rekommendationer finns följande:

  • Visa tydligt vuxenutbildningens nyckelroll i samhällsutvecklingen.
  • Öka tempot. Flexiblare, kortare och mer anpassade kurser.
  • Individuell utveckling är en stark motivationsfaktor för eleverna.
  • Fokus på kompetensutveckling för lärare. Bra lärare är avgörande.
  • Se till individens behov. Ytterligare differentiering av deltagarna.

Ladda ner rapporten (pdf-fil). Denna version är en sammanfattning, den riktiga rapporten är inte tillgänglig än.

Förra

Nästa

Trackbacks/Pingbacks

  1. Ny studie om framtidens vuxenutbildning | Namn på webbplatsen - […] Ny studie om framtidens vuxenutbildning […]

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This