NY

Mer om mikromeriter och kompetenspasset

Detta material från projektet Kompetenspasset som drivs av RISE, MYH, AF och Vinnova vänder sig till dig som är intresserad av vad mikromeriter är och kan vara för just din organisation. Materialet vänder sig till dig som är beslutsfattare eller utbildningsanordnare...

Ny temahelhet på Lärorikt ­– socioemotionella färdigheter

”Läraren kan hjälpa sina elever att utvecklas i känsloreglering genom att samtala mycket om känslor i klassrummet. Eleverna behöver lära sig att identifiera sina känslor och namnge dem”, säger forskaren Katariina Salmela-Aro i en av de artiklar som vi i dag publicerar...

En nystart för Digitaliseringsrådet

Regeringen har idag beslutat att Digitaliseringsrådet ska fortsätta sitt arbete i syfte att främja genomförandet av den allmänna digitaliseringspolitiken och digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Rådets arbete förlängs till och med den 31 december 2026....

SFS rapport om Tillgången till särskilt pedagogiskt stöd på 43 lärosäten

SFS släppte sin nya rapport om deras kartläggning om Tillgången till särskilt pedagogiskt stöd på 43 lärosäten 23 maj 2023 och hade ett soffsamtal om rapporten via Facebook Soffsamtal: Särskilt pedagogiskt stöd SFS satte sig ner i soffan för ett djupgående samtal om...

2023 EDUCAUSE Horizon Report | Teaching and Learning Edition

EDUCAUSE Horizon Report | Teaching and Learning Edition 2023  profilerar nyckeltrender och framväxande teknologier och praxis som formar framtiden för undervisning och lärande, och föreställer sig ett antal scenarier och konsekvenser för den framtiden. Den är baserad...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Ny studie om framtidens vuxenutbildning

vis200

En ny undersökning om framtidens vuxenutbildning har tagits fram under året.
Det är konsultföretaget Kairos Future  som i samarbete med ViS (Vuxenutbildning i Samverkan) tagit fram rapporten.

Det handlar om framtidens utmaningar för den svenska vuxenutbildningen.
Se länk  Vuxenutbildning i framtiden.

Studien konstaterar att vuxenutbildning kommer att ha en viktig roll i ett samhälle som genomgår stora strukturomvandlingar och rationaliseringar, till stor del drivna av digitalisering.

Kartlägga och analysera hur olika aktörer ser på vuxenutbildning i framtiden livslångt lärande

  • Visa på omvärldsförändringar som kommer att ställa nya krav på utbildningssystemen och dess   aktörer
  • Presentera olika framtidsbilder av framtidens vuxenutbildning

 

Bland rapportens rekommendationer finns följande:

  • Visa tydligt vuxenutbildningens nyckelroll i samhällsutvecklingen.
  • Öka tempot. Flexiblare, kortare och mer anpassade kurser.
  • Individuell utveckling är en stark motivationsfaktor för eleverna.
  • Fokus på kompetensutveckling för lärare. Bra lärare är avgörande.
  • Se till individens behov. Ytterligare differentiering av deltagarna.

Ladda ner rapporten (pdf-fil). Denna version är en sammanfattning, den riktiga rapporten är inte tillgänglig än.

Förra

Nästa

Trackbacks/Pingbacks

  1. Ny studie om framtidens vuxenutbildning | Namn på webbplatsen - […] Ny studie om framtidens vuxenutbildning […]

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This