NY

Branschrapport slår hål på myter om omdebatterad bransch

Utbildningssystemen har under våren upplevt den mest dramatiska omställningen någonsin. Regeringar runt om i världen vidtog extraordinära åtgärder och undervisning har flyttat från klassrum, in i hem och ut på digitala plattformar. Så även i Sverige. Digitala verktyg...

Den nya normala utbildningen efter COVID-19

På lördag den 6 juni genomförs världens största globala onlinekonferens för lärare och andra som är intresserade av skolfrågor. Temat på konferensen är hur coronapandemin påverkat skolan runt om i världen och vilken roll lärare och utbildning kommer att få framöver....

Vi är överens – så ska äldreomsorgen lyftas

Regeringen, SKR och Kommunal har kommit överens om en satsning som ska ge 10 000 nya anställda – och fasta jobb inom äldreomsorgen. Syftet är att höja kompetensen och samtidigt skapa fler tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen – ett omsorgslyft....

Fjärr- och distansundervisning är ett nödvändigt komplement

Lärarförbundets påstående att fjärr- och distansundervisning är ett sätt för ”kommuner att skära i kostnaderna” är varken sant eller konstruktivt. Det skriver SKR m.fl. i en slutreplik. Frågan är mycket viktigare än så och vi hoppas kunna föra en bättre dialog med...

Människor utvecklar sin kunskap online

Doing online courses is a convenient way to learn something new or to deepen your knowledge in a specific field, for example improving your language skills, expanding your professional qualifications or simply learning something new for fun! During the current...

Högre utbildning, gymnasieskolor, YH öppnar sina lokaler igen 15 juni 2020

Fredagen den 29 maj 2020 höll statsminister Stefan Löfven pressträff tillsammans med utbildningsminister Anna Ekström, minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans samt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Det nya normala handlar om omställning och hållbarhet

Utbildningssektorn har släpat efter men tvingats digitalisera under covid-19-pandemin. Nu är det inte möjligt att återgå till det som tidigare ansågs normalt, skriver företrädare för Svenska riksorganisationen för distansutbildning, SVERD. Läs hela debattinlägget i...

Skolmat på distans

I mars stängdes Sveriges gymnasieskolor och i april lanserade därför AcadeMedia en app som ger eleverna tillgång till skolluncher. Nu kan lösningen bli permanent. Läs mer här – Det började som en tillfällig lösning men nu har vi ett långsiktigt mål om att behålla det...

Elever om distansskola

Distansundervisning innebär större arbetsbörda, mer personligt ansvar och oro över hur man ska visa sina kunskaper. Drygt hälften är av gymnasieelever är nöjda med sin arbetsmiljö men många upplever en ökad stress och ensamhet. Det visar en ny undersökning från...

Lärare inte prioriterad grupp för coronatester

På tisdagen den 26 maj beslutade regeringen att utvidga testningen för corona till en kategori som kallas  ”kategori tre”. Det innebär att listan rymmer personer som jobbar inom samhällsbärande yrken. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)  har presenterat...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Krävs det ett livslångt lärande för digitaliseringen av Sverige?

dr1_600

Digitaliseringsrådets och IT företagens föredrag  -Digital kompetens och livslångt lärande- vad behöver hända ?ägde rum på Almedalen onsdag den 4 Jull.

Inledande talare var Peter Eriksson (Digitaliseringsminister).

Han berättade om att Digitaliseringsstrategin togs för 1, 5 år sedan och att vi behöver påverka hela myndighetssverige, medborgarna och företagen.

Det vi skulle behövas för att förverkliga visionen om livslångt lärande vore att först starta en kommission för livslångt lärande som kan arbeta och fokusera på dessa frågor.

Vi behöver ett utbildningssystem som fungerar hela livet.

Utformat efter, enskildas, organisationers och företagens behov.

Vi behöver rigga olika utbildningssystem.

Vilka initiativ är tagna?

Vi stödjer:

Kortkurser för AI

Vidareutbildning

Vi stödjer incitament för att Universiteten ska ta fram både långa och korta utbildningar till unga människor.

Finansdepartementet behöver få info om vilka digitaliseringsbehov som finns.

Satsning på gemensam infrastruktur för statliga myndigheter behövs.

 

Martin Linder (Unionen)

Tjänstemän i privat sektor.

Jag står mitt i digitaliseringen och robotiseringen.

Alla kommer att behöva ny kompetens i sina arbeten och omställningar.

Branschens förutsättningar har påverkats myckat av digitalisering.

40 % av företagen har ej tillräckligt med digital komeptense

Det är stressigt på jobbet och 40 % har ej genomgått kompetensutveckling de senaste 12 månaderna.

Euro stat har tagit fram statistik som visar att många jobbar med saker som man ej är utbildad för.

Befintlig personal får jobba mycket övertid.

500 000 övertidstimmar per vecka görs varje vecka inom Unionens medlemmar,

men då hinner man ej utbilda sig.

 

Våra medlemmar vill helst utbilda sig i reguljär högskoleutbildning

50 % Högskola

12% Yrkeshögskola

12% Privata utbildare

Av dessa vill 70 % Vill plugga på distans.

Sverige är ett litet land med behov av kvalificerad arbetskraft.

Etableringsjobb arbetar vi med för att få med alla medborgare på arbetsmarknaden.

 

Darja Isaksson ( Vinnova )

Digitalisering kommer att vara i centrum.

Livslångt lärande handlar om demografi och nytänk inom geografiska landskapet.

Vi har en rörlig arbetsmarknad med nya tjänster för att hitta arbete som Google dropsearch där man vill digitalisera alla jobbannonser i världen.

Automatisering och digitalisering kommer snabbt inom arbetslivet.

Den enda meningsfulla slutsatsen är att vi inte vet mycket om framtidens arbetsmarknad.

Matchningsbristen måste vi arbeta strategiskt med och livslångt lärande är en fråga för alla.

I dag har vi resultatet att 5 dagars kompetensutveckling per år är förhandlat fram.

Men nytt lärandet och omvärldbevakning kräver mer än så.

Kostnader och upplevd nytta är viktig att följa.

Kompetenslyft för ledare inom ledare inom offentlig sektor behövs.

Distanslärande behövs.

1-3 miljoner online kurser finns och det ökar hela tiden.

Machine learning behövs.

MOOCs  är bra se bara att  även om 2,7 miljoner kursdeltagare endast har 15% klarat hela kursen . Det handlar i hög grad om att man lär sig det man behöver för att lösa problem och sedan avslutas ej hela kursen.

Det är värdefullt att skapa korta kurser

Jag ser gärna mer aktion

Lärande och teknik är viktigt

Vi behöver en utmaning i form av en ”National grand challenge för Sverige inom digitalisering.

Vår syn på geografi behöver förändras.

Moderna organisationer byter personal med varandra över hela världen.

Det är viktigt att vi är bra på att sourca personal.

Man kan kanske samarbeta med sina konkurrenter.

Man kan utveckla mycket i  mellanrummet  mellan olika organisationer.

 

Jan Gulliksen ( KTH)

Viktiga frågor för att lyckas med digitalisering är

Ledarskap ,
Innovation
Strategier
Kompetens

 

En kompetensutvecklingsbehovsvåg sköljer över landet.

Vi var naiva som ej satsade på detta tidigare .

Ett önsketänkande är att en fortlöpande kompetensutveckling 2 timmar per dag är det som behövs.

Universiteten behöver ökad samverkan med näringslivet.

Partierna har bör ha kommit överens om en satsning på livslångt lärande för alla.

I en högkonjunktur har men ej tid att kompetensutveckla sig

Kompetensutvecklingsplan skulle behövas vid alla utvecklingssamtal.

Regeringen behöver stödja de personer som ej har arbete idag.

Man vill ej anställa personer som direkt ska omskolas.

Någon skall betala detta.

Alla Universitet säger att de slår i taket när det gäller antagningar och man kan ej ta in fler studerande.

 

Katarina von Goes ( Expertgruppen för digitala investeringar).

Vad innebär kompetensbristen för utvecklingen av den offentliga förvaltningen.

De 20 största myndigheterna stöds av oss.

Utvecklingen av offentlig sektors digitalisering är viktig.

50 % av myndigheterna har kompetensbrist inom digitaliseringen.

Informationsförsörjning är grunden för digitaliseringen.

Det saknas kompetens inom digitalisering så i dag har vi ett läge där myndigheterna lönekonkurrera mellan myndigheterna.

 

Det är positivt att – Myndigheten för digital förvaltning startas i Sundsvall.

Man bör satsa på ledare inom den offentliga sektorn.

Man har ej tagit till sig artificiell intelligens utan man jobbar på som vanligt.

Individens ansvar att lära sig om det som händer i omvärlden

Vi behöver ett ledarskap för digitaliseringen avslutades diskussionen med.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Share This