NY

Mer om mikromeriter och kompetenspasset

Detta material från projektet Kompetenspasset som drivs av RISE, MYH, AF och Vinnova vänder sig till dig som är intresserad av vad mikromeriter är och kan vara för just din organisation. Materialet vänder sig till dig som är beslutsfattare eller utbildningsanordnare...

Ny temahelhet på Lärorikt ­– socioemotionella färdigheter

”Läraren kan hjälpa sina elever att utvecklas i känsloreglering genom att samtala mycket om känslor i klassrummet. Eleverna behöver lära sig att identifiera sina känslor och namnge dem”, säger forskaren Katariina Salmela-Aro i en av de artiklar som vi i dag publicerar...

En nystart för Digitaliseringsrådet

Regeringen har idag beslutat att Digitaliseringsrådet ska fortsätta sitt arbete i syfte att främja genomförandet av den allmänna digitaliseringspolitiken och digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Rådets arbete förlängs till och med den 31 december 2026....

SFS rapport om Tillgången till särskilt pedagogiskt stöd på 43 lärosäten

SFS släppte sin nya rapport om deras kartläggning om Tillgången till särskilt pedagogiskt stöd på 43 lärosäten 23 maj 2023 och hade ett soffsamtal om rapporten via Facebook Soffsamtal: Särskilt pedagogiskt stöd SFS satte sig ner i soffan för ett djupgående samtal om...

2023 EDUCAUSE Horizon Report | Teaching and Learning Edition

EDUCAUSE Horizon Report | Teaching and Learning Edition 2023  profilerar nyckeltrender och framväxande teknologier och praxis som formar framtiden för undervisning och lärande, och föreställer sig ett antal scenarier och konsekvenser för den framtiden. Den är baserad...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Krävs det ett livslångt lärande för digitaliseringen av Sverige?

dr1_600

Digitaliseringsrådets och IT företagens föredrag  -Digital kompetens och livslångt lärande- vad behöver hända ?ägde rum på Almedalen onsdag den 4 Jull.

Inledande talare var Peter Eriksson (Digitaliseringsminister).

Han berättade om att Digitaliseringsstrategin togs för 1, 5 år sedan och att vi behöver påverka hela myndighetssverige, medborgarna och företagen.

Det vi skulle behövas för att förverkliga visionen om livslångt lärande vore att först starta en kommission för livslångt lärande som kan arbeta och fokusera på dessa frågor.

Vi behöver ett utbildningssystem som fungerar hela livet.

Utformat efter, enskildas, organisationers och företagens behov.

Vi behöver rigga olika utbildningssystem.

Vilka initiativ är tagna?

Vi stödjer:

Kortkurser för AI

Vidareutbildning

Vi stödjer incitament för att Universiteten ska ta fram både långa och korta utbildningar till unga människor.

Finansdepartementet behöver få info om vilka digitaliseringsbehov som finns.

Satsning på gemensam infrastruktur för statliga myndigheter behövs.

 

Martin Linder (Unionen)

Tjänstemän i privat sektor.

Jag står mitt i digitaliseringen och robotiseringen.

Alla kommer att behöva ny kompetens i sina arbeten och omställningar.

Branschens förutsättningar har påverkats myckat av digitalisering.

40 % av företagen har ej tillräckligt med digital komeptense

Det är stressigt på jobbet och 40 % har ej genomgått kompetensutveckling de senaste 12 månaderna.

Euro stat har tagit fram statistik som visar att många jobbar med saker som man ej är utbildad för.

Befintlig personal får jobba mycket övertid.

500 000 övertidstimmar per vecka görs varje vecka inom Unionens medlemmar,

men då hinner man ej utbilda sig.

 

Våra medlemmar vill helst utbilda sig i reguljär högskoleutbildning

50 % Högskola

12% Yrkeshögskola

12% Privata utbildare

Av dessa vill 70 % Vill plugga på distans.

Sverige är ett litet land med behov av kvalificerad arbetskraft.

Etableringsjobb arbetar vi med för att få med alla medborgare på arbetsmarknaden.

 

Darja Isaksson ( Vinnova )

Digitalisering kommer att vara i centrum.

Livslångt lärande handlar om demografi och nytänk inom geografiska landskapet.

Vi har en rörlig arbetsmarknad med nya tjänster för att hitta arbete som Google dropsearch där man vill digitalisera alla jobbannonser i världen.

Automatisering och digitalisering kommer snabbt inom arbetslivet.

Den enda meningsfulla slutsatsen är att vi inte vet mycket om framtidens arbetsmarknad.

Matchningsbristen måste vi arbeta strategiskt med och livslångt lärande är en fråga för alla.

I dag har vi resultatet att 5 dagars kompetensutveckling per år är förhandlat fram.

Men nytt lärandet och omvärldbevakning kräver mer än så.

Kostnader och upplevd nytta är viktig att följa.

Kompetenslyft för ledare inom ledare inom offentlig sektor behövs.

Distanslärande behövs.

1-3 miljoner online kurser finns och det ökar hela tiden.

Machine learning behövs.

MOOCs  är bra se bara att  även om 2,7 miljoner kursdeltagare endast har 15% klarat hela kursen . Det handlar i hög grad om att man lär sig det man behöver för att lösa problem och sedan avslutas ej hela kursen.

Det är värdefullt att skapa korta kurser

Jag ser gärna mer aktion

Lärande och teknik är viktigt

Vi behöver en utmaning i form av en ”National grand challenge för Sverige inom digitalisering.

Vår syn på geografi behöver förändras.

Moderna organisationer byter personal med varandra över hela världen.

Det är viktigt att vi är bra på att sourca personal.

Man kan kanske samarbeta med sina konkurrenter.

Man kan utveckla mycket i  mellanrummet  mellan olika organisationer.

 

Jan Gulliksen ( KTH)

Viktiga frågor för att lyckas med digitalisering är

Ledarskap ,
Innovation
Strategier
Kompetens

 

En kompetensutvecklingsbehovsvåg sköljer över landet.

Vi var naiva som ej satsade på detta tidigare .

Ett önsketänkande är att en fortlöpande kompetensutveckling 2 timmar per dag är det som behövs.

Universiteten behöver ökad samverkan med näringslivet.

Partierna har bör ha kommit överens om en satsning på livslångt lärande för alla.

I en högkonjunktur har men ej tid att kompetensutveckla sig

Kompetensutvecklingsplan skulle behövas vid alla utvecklingssamtal.

Regeringen behöver stödja de personer som ej har arbete idag.

Man vill ej anställa personer som direkt ska omskolas.

Någon skall betala detta.

Alla Universitet säger att de slår i taket när det gäller antagningar och man kan ej ta in fler studerande.

 

Katarina von Goes ( Expertgruppen för digitala investeringar).

Vad innebär kompetensbristen för utvecklingen av den offentliga förvaltningen.

De 20 största myndigheterna stöds av oss.

Utvecklingen av offentlig sektors digitalisering är viktig.

50 % av myndigheterna har kompetensbrist inom digitaliseringen.

Informationsförsörjning är grunden för digitaliseringen.

Det saknas kompetens inom digitalisering så i dag har vi ett läge där myndigheterna lönekonkurrera mellan myndigheterna.

 

Det är positivt att – Myndigheten för digital förvaltning startas i Sundsvall.

Man bör satsa på ledare inom den offentliga sektorn.

Man har ej tagit till sig artificiell intelligens utan man jobbar på som vanligt.

Individens ansvar att lära sig om det som händer i omvärlden

Vi behöver ett ledarskap för digitaliseringen avslutades diskussionen med.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This