NY

Dokumentation från SVERD Höstkonferensen Shaping the futures of learning 24 Sep 2021

Det var stort intresse vid SVERDs online Höstkonferens " Shaping the futures of learning" fredag den 24 september 2021. Se film här  https://youtu.be/cuqucQTd-L4 Se film från 1 min Rolf Reinhardts presentation om Micro-credentials om hur man kan tillgodoräkna sig...

SVERDs Online Höstkonferens ”Shaping the futures of learning” fredag 24/9 -2021

Programmet för SVERDs Online Höstkonferens "Shaping the futures of learning " är klart och talare som kommer är Anders Söderholm gen. dir. UHÄ "Pandemin och högre utbildning"  Rolf Reinhardt Int. Council on Badges and Credentials  med tema "Shaping the futures of...

Livslångt lärande tvingar lärosätena att tänka nytt

Den 1 juli skrevs lärosätenas ansvar för ett livslångt lärande skrevs in i högskolelagen. Högskolor och universitet ska utbilda yrkesverksamma som påverkas av den förändrade arbetsmarknaden. Samtidigt är det oklart hur lärosätenas arbete ska följas upp. Behovet av...

”Regeringen bör ta fram en nationell strategi för äldres digitala inkludering.”

Att ha tillgång till och kunna använda digital teknik handlar både om att klara vardagslivets praktiska bestyr och att kunna hålla kontakt med vänner och familj. Folkhälsomyndigheten påpekar just det, att användningen av digital teknik är viktig för äldre personers...

En tillgänglig högskola, livslångt lärande och ett nytt omställningsstudiestöd

Den högre utbildningen ska vara tillgänglig i hela landet och för personer i olika livsfaser och med olika behov. Dessutom har studiemedlet anpassats för att fler ska ha möjlighet att studera mitt i livet. Läs mer här Fortsatt satsning på livslångt lärande Framtidens...

Workshop om hybrid undervisning Högskolan Väst och Högskolan Skövde

Högskolan Väst och Högskolan Skövde berättar och visar samarbetar kring den här workshopen som riktar sig till pedagogisk personal och IKT-personal. Deltagare från VKF och ITHU – (hybridnätverket koordinerat av Stefan Karlsson, ORU) är också hjärtligt välkomna att...

Internetdagarna – bredda ditt digitala perspektiv

Internetdagarna är en tvådagarskonferens online 22-23 november 2021 där du utformar delar av programmet själv genom att välja ett fördjupande temaspår per dag. Du får också lyssna på världsledande keynotetalare och möjlighet att nätverka med experter och branschfolk....

Utlysning: UHR Projektet Kvalitet i distansutbildning

Från och med idag den 13 september fram till och med den 14 november kan universitet och högskolor ansöka om medel för att höja kvaliteten i sina distansutbildningar. Universitets- och högskolerådet kommer att fördela minst 12 miljoner kronor till sådana...

Vad säger 6,7 miljoner jobbannonser om framtidens arbetsmarknad?

Inom ramen för regeringsuppdraget Kompetensförsörjning av digital Spetskompetens som UKÄ har ihop med Tillväxtverket har en kartläggning gjorts av arbetsgivares efterfrågan på digital spetskompetens. Resultaten tyder på en långsiktigt ökad efterfrågan på digital...

Regeringen satsar på högre kunskapsresultat, fler utbildade lärare och ökad jämlikhet i skolan.

Regeringen visar att med satsningar på skolan går det att vända sjunkande kunskapsresultat. Men ska kunskapsresultaten fortsätta uppåt behöver skolan bli mer jämlik. Nu föreslår vi fortsatta satsningar och nya insatser för en bättre och mer jämlik skola med fokus på...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

World OER Map: Vill du vara med att skapa den?

Cable Green, November 9th, 2012

Global Map TestGlobal Map Test / Mike Rosenberg / CC BY

Here’s an exciting opportunity for the open education community. Susan D’Antoni, a long-time leader in Open Educational Resources (OER), is coordinating an important effort to map the global OER space.

You can join the list by sending an email to: oer-community-request@athabascau.ca and typing “subscribe” in the subject line. I have signed up to contribute. I hope you will too.

Read the complete announcement below for more information.

 

Dear Colleagues,

The following invitation is extended to any of you who might be interested in a discussion of how the OER community at large might design, create and sustain an OER world map of institutional initiatives – to help us connect and communicate.

The objective of this conversation is to consider together whether the global OER community could design and build a world map of OER institutional initiatives.

Over the past decade, there have been more and more initiatives in more and more countries. It has become difficult to have a sense of the global OER landscape. As we seek to communicate with stakeholders, as we seek to connect with potential partners and as we seek to learn from the experience of others, we might find useful a picture of the OER world – a global map of institutional and perhaps national initiatives as a starting point. Over time, an “OER World Map” could be enhanced as the community wished and found feasible.

Maps can be effective in communicating a message visually. There are already several global maps that have been created for specific OER groups, such as, the Open CourseWare Consortium and the Open University OLnet project in the United Kingdom.

As many of you will remember, the former IIEP OER community showed enormous energy in its interaction. And importantly, the community showed a capacity to self-organize. A number of groups came together to translate the report of the group’s consensus on priorities to advance the OER movement. If mapping the OER world were seen to be useful, perhaps the worldwide OER community could self-organize to build and maintain an OER world map together.

Our conversation is scheduled to take place online over a three-week period from 12 – 30 November. At the conclusion of the discussion a draft report will be sent to everyone for review and comment.

In addition to this international discussion in English, some groups have already decided to hold similar interactions in their own languages for their own communities or networks. Their input will be shared with the international group, and incorporated into the final report of our collective deliberation and conclusions. We hope others may also wish to organize separate discussions.

I will be back in contact with further details before we begin. I am very much looking forward to being back together again.

  • Mer information följ länken

http://creativecommons.org/weblog/entry/35072

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This