NY

Skolenkäten 2024 visar god trygghet men bristande studiero

Skolinspektionen granskar all skolverksamhet i hela landet. Målet är att bidra till en god och likvärdig utbildning i en trygg miljö för alla barn och elever. Skolenkäten, som är en del av denna granskning, hjälper oss att få en bild av hur skolan upplevs av elever,...

Sänd in högskolepedagogiska tips till Resursbanken

I resursbanken kan du både hitta och dela med dig av länkar till resurser inom området högskolepedagogisk utveckling Lägg in dina högskolepedagogiska  pedagogiska tips här, https://hpu.uhr.se/resursbanken/ Frågor om resursbanken kan skickas till redaktör Mats Brenner...

Mobiler allt tydligare förklaring bakom kunskapsraset

Ungas användning av mobiler påverkar deras inlärning på ett negativt sätt. Det visar en ny OECD-rapport, som pekar ut skärmar som en förklaring bakom det senaste Pisaraset. – Vi blev ganska överraskade över det starka sambandet, säger Pisachefen Andreas Schleicher. I...

Många skolor är dåligt förberedda för digitala NP

Många skolor är dåligt förberedda för digitala NP Många skolor har ännu inte tekniska förutsättningar att genomföra digitala nationella prov. Under en övergångstid får de i stället ge proven i pappersform. ”Det är hög tid för alla skol­huvudmän att börja förbereda...

Ny ordförande för Sveriges Lärare – Anna Olskog Umeå

Sveriges Lärare har fått en ny förbundsledning och kongressen har valt Anna Olskog till ny ordförande. Anna Olskog, som kommer från Sävar utanför Umeå, har arbetat som grundskollärare sedan 1994. Hon har tidigare varit lokalfackligt aktiv i Umeå och sedan 2018 arbetat...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

World OER Map: Vill du vara med att skapa den?

Cable Green, November 9th, 2012

Global Map TestGlobal Map Test / Mike Rosenberg / CC BY

Here’s an exciting opportunity for the open education community. Susan D’Antoni, a long-time leader in Open Educational Resources (OER), is coordinating an important effort to map the global OER space.

You can join the list by sending an email to: oer-community-request@athabascau.ca and typing “subscribe” in the subject line. I have signed up to contribute. I hope you will too.

Read the complete announcement below for more information.

 

Dear Colleagues,

The following invitation is extended to any of you who might be interested in a discussion of how the OER community at large might design, create and sustain an OER world map of institutional initiatives – to help us connect and communicate.

The objective of this conversation is to consider together whether the global OER community could design and build a world map of OER institutional initiatives.

Over the past decade, there have been more and more initiatives in more and more countries. It has become difficult to have a sense of the global OER landscape. As we seek to communicate with stakeholders, as we seek to connect with potential partners and as we seek to learn from the experience of others, we might find useful a picture of the OER world – a global map of institutional and perhaps national initiatives as a starting point. Over time, an “OER World Map” could be enhanced as the community wished and found feasible.

Maps can be effective in communicating a message visually. There are already several global maps that have been created for specific OER groups, such as, the Open CourseWare Consortium and the Open University OLnet project in the United Kingdom.

As many of you will remember, the former IIEP OER community showed enormous energy in its interaction. And importantly, the community showed a capacity to self-organize. A number of groups came together to translate the report of the group’s consensus on priorities to advance the OER movement. If mapping the OER world were seen to be useful, perhaps the worldwide OER community could self-organize to build and maintain an OER world map together.

Our conversation is scheduled to take place online over a three-week period from 12 – 30 November. At the conclusion of the discussion a draft report will be sent to everyone for review and comment.

In addition to this international discussion in English, some groups have already decided to hold similar interactions in their own languages for their own communities or networks. Their input will be shared with the international group, and incorporated into the final report of our collective deliberation and conclusions. We hope others may also wish to organize separate discussions.

I will be back in contact with further details before we begin. I am very much looking forward to being back together again.

  • Mer information följ länken

http://creativecommons.org/weblog/entry/35072

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This