NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Webinar med SFS och DSF fredag 26 januari-The future of education

Webinar med SFS och DSF den 26 januari kl 10.00 med utbildningsminister Mats Persson Sverige och utbildningsminister Christina Egelund  Danmark

Tema – The future of education 

Arrangör: The Swedish Association of Student Unions and the Danish National Union of Students

Anmäl dig här:

Program

09.30  Registration, Coffee and Fika

10.00  Welcoming Speech by Jacob Färnet, Chairperson SFS and Esben Bjørn Salmonsen, Chairperson DSF

10.10  Discussions with Mats Persson, Swedish Minister for Education and Christina Egelund, Danish Minister for Higher Education and Science

10.35 Presentation by Mats Benner on reforms in higher education historically

10.55  Break

11.15  Discussions with various Higher Education Stakeholders:
Peter Honeth
, former Director of Administration at Lund University, former State Secretary for Higher Education
Rebecka Sehlberg, Associate Professor in Sociology, Linnaeus University
Mads Fjord, Head of Deparment DEA

12.15  Closing remarks

Läas mer här: https://sfs.se/event/ministerial-seminar-hosted-by-sfs-dsf/

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This