NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Experter med bred kompetens i Läroplansutredningen

Läroplanerna behöver vara tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper och bättre anpassade efter barns kognitiva utveckling. Därför tillsatte regeringen Läroplansutredningen i december 2023, som leds av den särskilde utredaren Thomas Persson. Nu är det klart vilka...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Virtuell konferens om högskolepedagogisk utveckling-UKÄ

Tid: 27 september kl. 9.00-14.30

Plats: Digital konferens – du behöver bara en dator/läsplatta med uppkoppling. Konferensen äger rum i Zoom, ett verktyg för online-möten. Det innebär att du kan delta på konferensen var som helst där du har tillgång till en dator eller läsplatta med uppkoppling – ett hållbart och modernt sätt att mötas!

Inom ramen för UKÄs regeringsuppdrag kring högskolepedagogisk utveckling bjuder de in till en konferens för inspiration, dialog och samverkan kring pedagogiskt utvecklingsarbete inom högre utbilning.

Konfrensen genomförs virtuellt och är i samverkan med  nätverket ITHU (IT i högre utbildning).  På konferensen kan du delta i inspirationsverkstäder, bland annat om Flipped Classroom-pedagogik, aktivt lärande och Open networked learning. Även SFS, SUHF, SULF, UHR och andra viktiga aktörer i högskolesektorn belyser hur de på olika sätt arbetar med frågor som rör pedagogisk utveckling.

UKÄ presenterar även sin kartläggning över hur lärosätena i Sverige arbetar med högskolepedagogisk utveckling och uppmanar genom konferensen till  hjälp på bred front att dra slutsatser och tolka resultaten. Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This