NY

Omsorgsforskaren: ”Mer ömsesidighet i tekniken för äldre och deras anhöriga behövs”

Anhöriga är oumbärliga för att den äldre generationen ska lyckas ställa om till digitala verktyg och hjälpmedel. Samtidigt finns det en förlegad syn på äldre att de bara ska bli hjälpta och inte själva kan bidra. Därför måste kommande omsorgsstrategier bli mer...

SVERDs höstkonferens 22 september 2023

SVERDs höstkonferens 22 september 2023 samlade drygt 35 deltgere online och drygt ett femtitl var anmälda till konferensen. Temat var European Year of Skils. Se info o program här Här kan du se presentationerna från dagen och fler kommer under hand Anders Ljungberg;...

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Välkommen till SVERD Online höstkonferens European year of skills 22 september 2023

Välkommen till SVERD Online Höstkonferens European year of skills den 22 sep kl 10.00-15.45 med Svenska Riksorganisationen för Öppen Flexibel Distansutbildning.

Anmälan är fri och registreraing sker här:https://www.sverd.se/sverd-online-hostkonferens-22-sep-2023/

Konferensen äger rum fredagen den 22 september, klockan 10.00-15.45 och ges via videokonferenssystemet ZOOM.

Tid Innehåll Talare
10.00-10.10 Välkomna till SVERD Höstkonferens 22/9

Ulf Sandström,  Ordförande SVERD

10.10 -10.40
SVERD; projekt med anknytning till European year of skills
Ebba Ossiannilsson, Vice ordförande SVERD
10.40-10.50 Paus
10.50 – 11.20 Vad händer hos UKÄ?
Annika Ponten tf Generaldirektör UKÄ
11.30 – 12.00 European year of skills 2023, Vad är uppdraget för UHR?
Anders Ljungberg, Enhetschef, UHR
12.00-13.00 Lunch
13.00- 14.20

Linda Manilla

 

AI och CHAT GPT

Korta presentationer följt av paneldebatt
moderator Mats Brenner, Karolinska Institutet KI

Kristina Alexandersson, Internetfonden

Jimmy Jaldemark, Mittuniversitetet MIUN

Linda Manilla, Helsingfors universitet

Karl Åström, Lunds Universitet

Anna Felländer Anch.AI

14.20-14.30 Paus
14.30-15.00 Framtidens utbildning
Joakim Lilliesköld, KTH.
15.00-15.30 From campus to boot camp and the boondocks – university education for all.
Gunnar Karlsson, KTH
15.30-15.45 Summering och avslutning av dagen
Ebba Ossiannilsson, Vice ordförande SVERD
______________A2V

Välkommen!

Mvh
Ulf Sandström
SVERDs Ordförande
Svenska Riksorganisationen för Öppen Flexibel Distansutbildning
www.sverd.se
070-6034239
ordforande@sverd.se

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This