NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Experter med bred kompetens i Läroplansutredningen

Läroplanerna behöver vara tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper och bättre anpassade efter barns kognitiva utveckling. Därför tillsatte regeringen Läroplansutredningen i december 2023, som leds av den särskilde utredaren Thomas Persson. Nu är det klart vilka...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Välkommen till SVERD Online höstkonferens European year of skills 22 september 2023

Välkommen till SVERD Online Höstkonferens European year of skills den 22 sep kl 10.00-15.45 med Svenska Riksorganisationen för Öppen Flexibel Distansutbildning.

Anmälan är fri och registreraing sker här:https://www.sverd.se/sverd-online-hostkonferens-22-sep-2023/

Konferensen äger rum fredagen den 22 september, klockan 10.00-15.45 och ges via videokonferenssystemet ZOOM.

Tid Innehåll Talare
10.00-10.10 Välkomna till SVERD Höstkonferens 22/9

Ulf Sandström,  Ordförande SVERD

10.10 -10.40
SVERD; projekt med anknytning till European year of skills
Ebba Ossiannilsson, Vice ordförande SVERD
10.40-10.50 Paus
10.50 – 11.20 Vad händer hos UKÄ?
Annika Ponten tf Generaldirektör UKÄ
11.30 – 12.00 European year of skills 2023, Vad är uppdraget för UHR?
Anders Ljungberg, Enhetschef, UHR
12.00-13.00 Lunch
13.00- 14.20

Linda Manilla

 

AI och CHAT GPT

Korta presentationer följt av paneldebatt
moderator Mats Brenner, Karolinska Institutet KI

Kristina Alexandersson, Internetfonden

Jimmy Jaldemark, Mittuniversitetet MIUN

Linda Manilla, Helsingfors universitet

Karl Åström, Lunds Universitet

Anna Felländer Anch.AI

14.20-14.30 Paus
14.30-15.00 Framtidens utbildning
Joakim Lilliesköld, KTH.
15.00-15.30 From campus to boot camp and the boondocks – university education for all.
Gunnar Karlsson, KTH
15.30-15.45 Summering och avslutning av dagen
Ebba Ossiannilsson, Vice ordförande SVERD
______________A2V

Välkommen!

Mvh
Ulf Sandström
SVERDs Ordförande
Svenska Riksorganisationen för Öppen Flexibel Distansutbildning
www.sverd.se
070-6034239
ordforande@sverd.se

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This