NY

Omsorgsforskaren: ”Mer ömsesidighet i tekniken för äldre och deras anhöriga behövs”

Anhöriga är oumbärliga för att den äldre generationen ska lyckas ställa om till digitala verktyg och hjälpmedel. Samtidigt finns det en förlegad syn på äldre att de bara ska bli hjälpta och inte själva kan bidra. Därför måste kommande omsorgsstrategier bli mer...

SVERDs höstkonferens 22 september 2023

SVERDs höstkonferens 22 september 2023 samlade drygt 35 deltgere online och drygt ett femtitl var anmälda till konferensen. Temat var European Year of Skils. Se info o program här Här kan du se presentationerna från dagen och fler kommer under hand Anders Ljungberg;...

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

SVERD Online höstkonferens; European year of skills, 22 september 2023

Välkommen till SVERD Online Höstkonferens European year of skills den 22 sep kl 10.00-15.45 med Svenska Riksorganisationen för Öppen Flexibel Distansutbildning.

Anmälan är fri och sker här:

  Anmälan:

  SVERD Höstkonferens 22 sep. 2023 kl.10.00-15.45.

  Plattformen är Botkyrka kommuns ZOOM plattform.

  Skriv in din epostadress här: / Your E-mail

  Ditt Namn / Your name :

  Namn på din organisation.

  Eventuellt meddelande om tider när du kan närvara.

  Inloggning till ZOOM skickas ut en vecka före fredagen den 22 sep-2023. Konferensen pågår kl..10.00-15.45.


  Konferensen äger rum fredagen den 22 september, klockan 10.00-15.45 och ges via videokonferenssystemet ZOOM.

  Tid Innehåll Talare
  10.00-10.10 Välkomna till SVERD Höstkonferens 2023
  Ulf Sandström  Ordförande SVERD
  10.10-10.40
  SVERD; projekt med anknytning till European year of skills
  Ebba Ossiannilsson, Vice ordförande SVERD
  10.40-10.50 Paus
  10.50-11.20

   

   

  Vad händer på UKÄ ?
  Annika Ponten tf Generaldirektör UKÄ
  11.20-11.30
  Paus
  11.30-12.00 Bild talare European year of skills 2023, Vad är uppdraget för UHR?
  Anders Ljungberg, Enhetschef, UHR
  12.00-13.00 Lunch
  13.00-14.20

  Linda Manilla


  AI och CHAT GPT
  Korta presentationer följt av paneldebatt
  moderator Mats Brenner, Karolinska Institutet KI
  Kristina Alexandersson, Internetfonden
  Jimmy Jaldemark, Mittuniversitetet
  Linda Manilla, Helsingfors universitet
  Karl Åström, Lunds Universitet
  Anna Felländer, anch.AI
  14.20-14.30 Paus
  14.30-15.00

   

  Framtidens utbildning
  Joakim Lilliesköld, KTH
  15.00-15.30 From campus to boot camp and the boondocks – university education for all.
  Gunnar Karlsson, KTH
  15.30-15.45 Summering och avslutning av dagen
  Ebba Ossiannilsson, Vice ordförande SVERD
  ______A2V

   

  Share This