NY

Högre utbildning i hela landet – genom satsning på kvalitet i decentraliserade miljöer

Den 11 april arrangerade Högskolan Väst och Campus Västervik ett riksdagsseminarium om decentraliserade utbildningsmiljöer. Det inom ramen för initiativet Nya Vägar (https://nyavagar.se/). Diskussionerna handlade om att utveckla kvalitet och hur staten kan ta ett...

Staten måste in i matchen mot kompetensbristen

Nya Vägar är en plattform för samverkan där man arbetar för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet. Se länkhttps://nyavagar.se/ Företrädare för Nya vägar initiativet från Västerviks kommun och Högskolan Väst skriver i en debattartikel på Dagens Samhälle att...

Regeringen tillför 500 miljoner kronor till skolväsendet

Den höga inflationen har medfört ett högt kostnadstryck på landets kommuner. För att upprätthålla kvaliteten i undervisningen föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2024 att skolväsendet ska förstärkas med 500 miljoner kronor. – Den höga inflationen har...

Skolverkets styrning gör undervisningen lidande

Skolverket bör fokusera på att ge stöd och inspiration till skolorna, snarare än att styra och kontrollera dem. Skolverket bör vara en resurs för skolorna, inte en samverkanspart som spär på den administrativa inflationen och utformar projekt för att sysselsätta sina...

På tre år ska de statliga anslagen till studieförbunden minska med en halv miljard kronor, men anslagen till folkhögskolorna ökar.

Ministern om studieförbunden: ”Förstår att de som nedprioriteras är missnöjda” På tre år ska de statliga anslagen till studieförbunden minska med en halv miljard kronor, men anslagen till folkhögskolorna ökar. ”Utbildningar som leder till jobb prioriteras”, säger...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

SVERD Online höstkonferens; European year of skills, 22 september 2023

Välkommen till SVERD Online Höstkonferens European year of skills den 22 sep kl 10.00-15.45 med Svenska Riksorganisationen för Öppen Flexibel Distansutbildning.

Anmälan är fri och sker här:

  Anmälan:

  SVERD Höstkonferens 22 sep. 2023 kl.10.00-15.45.

  Plattformen är Botkyrka kommuns ZOOM plattform.

  Skriv in din epostadress här: / Your E-mail

  Ditt Namn / Your name :

  Namn på din organisation.

  Eventuellt meddelande om tider när du kan närvara.

  Inloggning till ZOOM skickas ut en vecka före fredagen den 22 sep-2023. Konferensen pågår kl..10.00-15.45.


  Konferensen äger rum fredagen den 22 september, klockan 10.00-15.45 och ges via videokonferenssystemet ZOOM.

  Tid Innehåll Talare
  10.00-10.10 Välkomna till SVERD Höstkonferens 2023
  Ulf Sandström  Ordförande SVERD
  10.10-10.40
  SVERD; projekt med anknytning till European year of skills
  Ebba Ossiannilsson, Vice ordförande SVERD
  10.40-10.50 Paus
  10.50-11.20

   

   

  Vad händer på UKÄ ?
  Annika Ponten tf Generaldirektör UKÄ
  11.20-11.30
  Paus
  11.30-12.00 Bild talare European year of skills 2023, Vad är uppdraget för UHR?
  Anders Ljungberg, Enhetschef, UHR
  12.00-13.00 Lunch
  13.00-14.20

  Linda Manilla


  AI och CHAT GPT
  Korta presentationer följt av paneldebatt
  moderator Mats Brenner, Karolinska Institutet KI
  Kristina Alexandersson, Internetfonden
  Jimmy Jaldemark, Mittuniversitetet
  Linda Manilla, Helsingfors universitet
  Karl Åström, Lunds Universitet
  Anna Felländer, anch.AI
  14.20-14.30 Paus
  14.30-15.00

   

  Framtidens utbildning
  Joakim Lilliesköld, KTH
  15.00-15.30 From campus to boot camp and the boondocks – university education for all.
  Gunnar Karlsson, KTH
  15.30-15.45 Summering och avslutning av dagen
  Ebba Ossiannilsson, Vice ordförande SVERD
  ______A2V

   

  Share This