NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Högskolepedagogik-Vad tycker studentkårerna ?

Sveriges förenade studentkårer SFS släpper sin rapport om Högskolepedagogik - Vad tycker studentkårerna?  i ett livesänt livesamtal den 1 mars klockan 09.00. Hur ser Sveriges studentkårer på högskolepedagogik? Vilka aspekter av pedagogiken uppfattas som mest...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Validering av yrkeskunskaper – hur går det egentligen till?

Orden validering, reell kompetens, faktiskt kunnande och liknande termer används ofta i generella beskrivningar. Men hur går det egentligen till när en person får sitt yrkeskunnande prövat och godkänt? Hur känns det, vad leder det till? Hur kommer man i kontakt med validering och hur vet en vanlig person ens vad ordet innebär?

Ett större perspektiv

Det finns idag valideringsmodeller inom många olika yrken på den svenska arbetsmarknaden. I intervjuserien kopplar vi utöver individens nytta även till sådana mer övergripande frågor som: Vad kan arbetsgivaren tjäna? Vilken roll spelar yrkesvalidering eller branschvalidering i frågor om kompetensförsörjning och livslångt lärande? Och hur hänger egentligen validering ihop med sådana termer som kvalifikationer och ramverk för kvalfikationer, SeQF?

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This