NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Högskolepedagogik-Vad tycker studentkårerna ?

Sveriges förenade studentkårer SFS släpper sin rapport om Högskolepedagogik - Vad tycker studentkårerna?  i ett livesänt livesamtal den 1 mars klockan 09.00. Hur ser Sveriges studentkårer på högskolepedagogik? Vilka aspekter av pedagogiken uppfattas som mest...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

SFS följer upp tio år av högskolepedagogik i ny rapport

I år är 2023 är det tio år sedan Sveriges förenade studentkårer (SFS) publicerade den rapport som har kommit att kallas för rosa rapporten. Rapporten 2023 är en uppföljning av Sveriges förenade studentkårers, SFS, tidigare rapport Studentens lärande i centrum – Sveriges förenade studentkårerom pedagogik i högskolan eller “rosa rapporten”, som den även brukar kallas på grund av sin grafiska klädsel, från 2013. Rapporten är en hörnsten för SFS politiska arbete med utbildningskvalitet och har haft ett stort genomslag både internt och externt. I rapporten markerade SFS kraftfullt för att studentcentrerat lärande är den pedagogik som studenterna vill se inom högre utbildning, vilket i sin tur har fått stora konsekvenser för SFS politikutveckling de efterföljande åren. Läs mer här 

Efter uppföljningen av högskolepedagogikens utveckling inom ramen för de krav som SFS ställde på regeringen kan följande noteras:

  • Regeringens engagemang i frågor som rör högskolepedagogik är mycket begränsad. Uppföljningen har endast hittat belägg för att två av nio krav som SFS ställde 2013 är uppfyllda.
  • På strategisk nivå lyser regeringen med sin frånvaro. Det finns en avsaknad av nationella strategier, satsningar på högskolepedagogisk forskning, uppdrag till  myndigheter och det har inte skett några initiativ för skapa skarpare bestämmelser om krav på lärarnas pedagogiska skicklighet. Däremot har regeringen vid ett tillfälle satsat på högskolepedagogisk utveckling genom regeringsuppdraget Högskolepedagogiskt lyft, men det uppdraget kommer inte att fortsätta efter 2023.
  • Regeringen har åtgärdat diskrimineringslagens krav på tillgänglighet i högskolan.
  • Under perioden har regeringen gjort vissa satsningar för att stärka kvaliteten i högre utbildning. Uppföljningen kan däremot konstatera att urholkningen av högre utbildning har fortsatt under 2013-2023.

När det gäller uppmaningarna som SFS ställde till lärosätena har uppföljningen lokaliserat följande utveckling:

  • Trots begränsat material har uppföljningen funnit indikationer som talar för att studentcentrerat lärande är en väletablerad princip i högskolesektorn och i lärosätenas verksamhet.
  • Ett flertal lärosäten följer inte SUHF:s rekommendationer om att alla anställda lärare ska genomgå minst tio veckors utbildning i högskolepedagogik.
  • Uppföljningen har inte kunnat lokalisera att lärarna har öronmärkt tid inom ramen för sin tjänst för pedagogisk forskning och utveckling.
  • Lärosätena har kommit på god väg när det gäller flera frågor inom bedömning av pedagogisk skicklighet. Det gäller framförallt pedagogiska meriteringssystem, användningen av pedagogiska portföljer, definition av pedagogisk skicklighet och förekomsten av pedagogiskt sakkunniga när lärares pedagogiska skicklighet ska bedömas.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This