NY

Omsorgsforskaren: ”Mer ömsesidighet i tekniken för äldre och deras anhöriga behövs”

Anhöriga är oumbärliga för att den äldre generationen ska lyckas ställa om till digitala verktyg och hjälpmedel. Samtidigt finns det en förlegad syn på äldre att de bara ska bli hjälpta och inte själva kan bidra. Därför måste kommande omsorgsstrategier bli mer...

SVERDs höstkonferens 22 september 2023

SVERDs höstkonferens 22 september 2023 samlade drygt 35 deltgere online och drygt ett femtitl var anmälda till konferensen. Temat var European Year of Skils. Se info o program här Här kan du se presentationerna från dagen och fler kommer under hand Anders Ljungberg;...

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

SFS följer upp tio år av högskolepedagogik i ny rapport

I år är 2023 är det tio år sedan Sveriges förenade studentkårer (SFS) publicerade den rapport som har kommit att kallas för rosa rapporten. Rapporten 2023 är en uppföljning av Sveriges förenade studentkårers, SFS, tidigare rapport Studentens lärande i centrum – Sveriges förenade studentkårerom pedagogik i högskolan eller “rosa rapporten”, som den även brukar kallas på grund av sin grafiska klädsel, från 2013. Rapporten är en hörnsten för SFS politiska arbete med utbildningskvalitet och har haft ett stort genomslag både internt och externt. I rapporten markerade SFS kraftfullt för att studentcentrerat lärande är den pedagogik som studenterna vill se inom högre utbildning, vilket i sin tur har fått stora konsekvenser för SFS politikutveckling de efterföljande åren. Läs mer här 

Efter uppföljningen av högskolepedagogikens utveckling inom ramen för de krav som SFS ställde på regeringen kan följande noteras:

  • Regeringens engagemang i frågor som rör högskolepedagogik är mycket begränsad. Uppföljningen har endast hittat belägg för att två av nio krav som SFS ställde 2013 är uppfyllda.
  • På strategisk nivå lyser regeringen med sin frånvaro. Det finns en avsaknad av nationella strategier, satsningar på högskolepedagogisk forskning, uppdrag till  myndigheter och det har inte skett några initiativ för skapa skarpare bestämmelser om krav på lärarnas pedagogiska skicklighet. Däremot har regeringen vid ett tillfälle satsat på högskolepedagogisk utveckling genom regeringsuppdraget Högskolepedagogiskt lyft, men det uppdraget kommer inte att fortsätta efter 2023.
  • Regeringen har åtgärdat diskrimineringslagens krav på tillgänglighet i högskolan.
  • Under perioden har regeringen gjort vissa satsningar för att stärka kvaliteten i högre utbildning. Uppföljningen kan däremot konstatera att urholkningen av högre utbildning har fortsatt under 2013-2023.

När det gäller uppmaningarna som SFS ställde till lärosätena har uppföljningen lokaliserat följande utveckling:

  • Trots begränsat material har uppföljningen funnit indikationer som talar för att studentcentrerat lärande är en väletablerad princip i högskolesektorn och i lärosätenas verksamhet.
  • Ett flertal lärosäten följer inte SUHF:s rekommendationer om att alla anställda lärare ska genomgå minst tio veckors utbildning i högskolepedagogik.
  • Uppföljningen har inte kunnat lokalisera att lärarna har öronmärkt tid inom ramen för sin tjänst för pedagogisk forskning och utveckling.
  • Lärosätena har kommit på god väg när det gäller flera frågor inom bedömning av pedagogisk skicklighet. Det gäller framförallt pedagogiska meriteringssystem, användningen av pedagogiska portföljer, definition av pedagogisk skicklighet och förekomsten av pedagogiskt sakkunniga när lärares pedagogiska skicklighet ska bedömas.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This