NY

Omsorgsforskaren: ”Mer ömsesidighet i tekniken för äldre och deras anhöriga behövs”

Anhöriga är oumbärliga för att den äldre generationen ska lyckas ställa om till digitala verktyg och hjälpmedel. Samtidigt finns det en förlegad syn på äldre att de bara ska bli hjälpta och inte själva kan bidra. Därför måste kommande omsorgsstrategier bli mer...

SVERDs höstkonferens 22 september 2023

SVERDs höstkonferens 22 september 2023 samlade drygt 35 deltgere online och drygt ett femtitl var anmälda till konferensen. Temat var European Year of Skils. Se info o program här Här kan du se presentationerna från dagen och fler kommer under hand Anders Ljungberg;...

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Utredning ska föreslå en ny form av yrkesutbildning för vuxna

Regeringen har beslutat om ett utökat uppdrag till den pågående Yrkesvuxutredningen. Utredaren Elof Hansjons får nu i uppdrag att föreslå hur en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå kan införas för att förstärka kopplingen mellan utbildning för vuxna och arbetslivet.

Det finns i dag en brist på gymnasialt yrkesutbildad arbetskraft inom flera olika områden och bristen riskerar att kvarstå även i framtiden. Inom till exempel teknik och tillverkning samt byggsektorn rapporterar arbetsgivarna stor brist på gymnasialt utbildad arbetskraft. Läs Tilläggsdirektivet här

– För att Sverige ska kunna vara ett rikt välfärdsland behövs en mer omfattande kompetensförsörjning. Det finns goda möjligheter att få en yrkesutbildning både inom gymnasieskolan och komvux, men det räcker inte. Regeringen anser att det behövs flera olika former av yrkesutbildning så att fler vuxna kan stärka sin kompetens eller yrkesväxla, säger utbildningsminister Mats Persson.

Yrkeshögskolan har sedan den inrättades 2009 varit en framgångsrik utbildningsform när det gäller eftergymnasiala utbildningar. Av de som examinerades 2021 hade 91 procent arbete ett år senare. En nyckel till framgången är att arbetslivet har ett avgörande inflytande när det gäller yrkeshögskoleutbildningarna för att möta arbetsmarknadens kompetensbehov. Regeringen vill därför använda yrkeshögskolans modell, som erbjuder utbildningar med en stark koppling till arbetslivet, även för yrkesutbildningar på gymnasial nivå.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This