NY

Liberalerna vill återreglera skolan:

På tisdagen presenterade Liberalerna en ny inriktning för skolpolitiken som partiet ska gå till val på 2026. Partiet vill göra rent hus med idéerna bakom friskolereformen, kommunaliseringen och målstyrningen. Liberalerna vill återgå till en mer regelstyrd skola så som...

Nytt avtal klart för fackföreningen Sveriges Lärare inom kommuner och regioner – HÖK 24

Nytt avtal är klart från idag 17 april för Sveriges Lärare inom kommuner och regioner - HÖK 24 Sveriges Lärare har tecknat kollektivavtal med arbetsgivarorganisationerna Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. Avtalsperiod – Ett år. 2024-04-01 till och med...

Vårbudgeten medför 2 000 fler platser på yrkesvux

För att motverka arbetslöshet och kompetensbrist föreslår regeringen i vårändringsbudgeten att 130 miljoner kronor tillförs och 20 miljoner kronor omfördelas för att möjliggöra upp till 15 000 sommarjobb för ungdomar och att 167 miljoner kronor tillförs för 2 000 fler...

Högre utbildning i hela landet – genom satsning på kvalitet i decentraliserade miljöer

Den 11 april arrangerade Högskolan Väst och Campus Västervik ett riksdagsseminarium om decentraliserade utbildningsmiljöer. Det inom ramen för initiativet Nya Vägar (https://nyavagar.se/). Diskussionerna handlade om att utveckla kvalitet och hur staten kan ta ett...

Staten måste in i matchen mot kompetensbristen

Nya Vägar är en plattform för samverkan där man arbetar för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet. Se länkhttps://nyavagar.se/ Företrädare för Nya vägar initiativet från Västerviks kommun och Högskolan Väst skriver i en debattartikel på Dagens Samhälle att...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Utredning ska föreslå en ny form av yrkesutbildning för vuxna

Regeringen har beslutat om ett utökat uppdrag till den pågående Yrkesvuxutredningen. Utredaren Elof Hansjons får nu i uppdrag att föreslå hur en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå kan införas för att förstärka kopplingen mellan utbildning för vuxna och arbetslivet.

Det finns i dag en brist på gymnasialt yrkesutbildad arbetskraft inom flera olika områden och bristen riskerar att kvarstå även i framtiden. Inom till exempel teknik och tillverkning samt byggsektorn rapporterar arbetsgivarna stor brist på gymnasialt utbildad arbetskraft. Läs Tilläggsdirektivet här

– För att Sverige ska kunna vara ett rikt välfärdsland behövs en mer omfattande kompetensförsörjning. Det finns goda möjligheter att få en yrkesutbildning både inom gymnasieskolan och komvux, men det räcker inte. Regeringen anser att det behövs flera olika former av yrkesutbildning så att fler vuxna kan stärka sin kompetens eller yrkesväxla, säger utbildningsminister Mats Persson.

Yrkeshögskolan har sedan den inrättades 2009 varit en framgångsrik utbildningsform när det gäller eftergymnasiala utbildningar. Av de som examinerades 2021 hade 91 procent arbete ett år senare. En nyckel till framgången är att arbetslivet har ett avgörande inflytande när det gäller yrkeshögskoleutbildningarna för att möta arbetsmarknadens kompetensbehov. Regeringen vill därför använda yrkeshögskolans modell, som erbjuder utbildningar med en stark koppling till arbetslivet, även för yrkesutbildningar på gymnasial nivå.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This