NY

Omsorgsforskaren: ”Mer ömsesidighet i tekniken för äldre och deras anhöriga behövs”

Anhöriga är oumbärliga för att den äldre generationen ska lyckas ställa om till digitala verktyg och hjälpmedel. Samtidigt finns det en förlegad syn på äldre att de bara ska bli hjälpta och inte själva kan bidra. Därför måste kommande omsorgsstrategier bli mer...

SVERDs höstkonferens 22 september 2023

SVERDs höstkonferens 22 september 2023 samlade drygt 35 deltgere online och drygt ett femtitl var anmälda till konferensen. Temat var European Year of Skils. Se info o program här Här kan du se presentationerna från dagen och fler kommer under hand Anders Ljungberg;...

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Utlysning: UHR Projektet Kvalitet i distansutbildning

Från och med idag den 13 september fram till och med den 14 november kan universitet och högskolor ansöka om medel för att höja kvaliteten i sina distansutbildningar. Universitets- och högskolerådet kommer att fördela minst 12 miljoner kronor till sådana utvecklingsprojekt under 2022. Syftet med projektutlysningen är att främja en långsiktig utveckling av organisation och kultur inom distansutbildningsområdet vid universitet och högskolor.

All information om utlysningen och ansökan finns på distans.uhr.se/projektmedel.

Utlysningen är en del av regeringsuppdraget som genomförs inom ramen för projektet ”Kvalitet i distansutbildning” som under åren 2021–2022 jobbar för att stödja en kvalitetshöjning och öka genomströmningen i distansutbildning vid universitet och högskolor.

En förutsättning för fördelning av projektmedel är ett regeringsbeslut om tilldelning av medel till UHR.

Med vänlig hälsning

Projektet Kvalitet i distansutbildning

vid Universitets- och högskolerådet

distans@uhr.se

distans.uhr.se

distans.uhr.se/projektmedel

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This