NY

Högre utbildning i hela landet – genom satsning på kvalitet i decentraliserade miljöer

Den 11 april arrangerade Högskolan Väst och Campus Västervik ett riksdagsseminarium om decentraliserade utbildningsmiljöer. Det inom ramen för initiativet Nya Vägar (https://nyavagar.se/). Diskussionerna handlade om att utveckla kvalitet och hur staten kan ta ett...

Staten måste in i matchen mot kompetensbristen

Nya Vägar är en plattform för samverkan där man arbetar för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet. Se länkhttps://nyavagar.se/ Företrädare för Nya vägar initiativet från Västerviks kommun och Högskolan Väst skriver i en debattartikel på Dagens Samhälle att...

Regeringen tillför 500 miljoner kronor till skolväsendet

Den höga inflationen har medfört ett högt kostnadstryck på landets kommuner. För att upprätthålla kvaliteten i undervisningen föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2024 att skolväsendet ska förstärkas med 500 miljoner kronor. – Den höga inflationen har...

Skolverkets styrning gör undervisningen lidande

Skolverket bör fokusera på att ge stöd och inspiration till skolorna, snarare än att styra och kontrollera dem. Skolverket bör vara en resurs för skolorna, inte en samverkanspart som spär på den administrativa inflationen och utformar projekt för att sysselsätta sina...

På tre år ska de statliga anslagen till studieförbunden minska med en halv miljard kronor, men anslagen till folkhögskolorna ökar.

Ministern om studieförbunden: ”Förstår att de som nedprioriteras är missnöjda” På tre år ska de statliga anslagen till studieförbunden minska med en halv miljard kronor, men anslagen till folkhögskolorna ökar. ”Utbildningar som leder till jobb prioriteras”, säger...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Utlysning: UHR Projektet Kvalitet i distansutbildning

Från och med idag den 13 september fram till och med den 14 november kan universitet och högskolor ansöka om medel för att höja kvaliteten i sina distansutbildningar. Universitets- och högskolerådet kommer att fördela minst 12 miljoner kronor till sådana utvecklingsprojekt under 2022. Syftet med projektutlysningen är att främja en långsiktig utveckling av organisation och kultur inom distansutbildningsområdet vid universitet och högskolor.

All information om utlysningen och ansökan finns på distans.uhr.se/projektmedel.

Utlysningen är en del av regeringsuppdraget som genomförs inom ramen för projektet ”Kvalitet i distansutbildning” som under åren 2021–2022 jobbar för att stödja en kvalitetshöjning och öka genomströmningen i distansutbildning vid universitet och högskolor.

En förutsättning för fördelning av projektmedel är ett regeringsbeslut om tilldelning av medel till UHR.

Med vänlig hälsning

Projektet Kvalitet i distansutbildning

vid Universitets- och högskolerådet

distans@uhr.se

distans.uhr.se

distans.uhr.se/projektmedel

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This