NY

UNESCO OER Rekommendation. Svenska Regeringens svar Februari 2023

Generalkonferensen för FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO), som sammanträder i Paris den 12–27 november 2019, vid dess 40:e session. Läs mer här Medlemsländerna har just nu svarat efter fyra års implementeringsarbeten. Se Sveriges svar här...

Mångfald, jämlikhet och inkludering i utbildning: vad är det och varför spelar det någon roll?

Igår den 7 februari 2023 presenterade OECD Direktör Andreas Schleicher rapport om Mångfald, jämlikhet och inkludering i utbildning: vad är det och varför spelar det någon roll? https://www.oecd.org/coronavirus/en/education-equity Se inspelningen här Demografiska...

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023. Professor Neil Fassina, President ICDE är också keynote på ICDE och Innland Norges biannual koncerns om Livslångt lärande Lillehammer Lifelong Learning 2023 Professor Neil Fassina,...

Guldäpplet-vinnaren: Så maxar ni era digitala verktyg i vardagen

Lärarpriset Guldäpplet delas årligen ut till en eller flera lärare som förnyar lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerar elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält 2022 var Martin Howe i Borlänge kommun...

Bibli­o­te­ken kan göra allmän­he­ten delak­tig i forsk­ning­en

Svenska bibliotek ska bidra till kunskapsförmedling och främja vetenskaplig bildning. Internationellt finns många goda exempel på hur bibliotek kan göra allmänheten delaktig i forskningsprocessen. De visar hur även svenska bibliotek skulle kunna bli en arena där...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

UN UNESCO OER Recommendationerna, vägen framåt-EDEN Webinar och Chat

EDEN ger ett webinar den 29 januari 2020 15.30 med efterföljande EDEN chat kl 18.00 om UN UNESCO OER Recommendationerna, vägen framåt

Description
195 UNESCO member states adopted the UNESCO Recommendation for Future International Collaboration in the field of Open Educational Resources (OER) in November 2019. This is a unique and important milestone that offers a great opportunity to promote open education worldwide.
In this webinar, the five key points of the recommendations will be presented and reflected by experts. In addition, the way forward will be worked out by the experts, and there will be time for participants’ reflections and to raise questions. Du kan läsa mer här och registrera dig

Moderator
Professor, Dr., Ebba Ossiannilsson, EDEN EC, EDEN SIG TEL Quality Enhancement, Chair, Chair ICDE OER Advocacy Committee, ICDE EC, Swedish Association for Distance Education

Panel members

Professor, Dr., Ebba Ossiannilsson, EDEN EC, EDEN SIG TEL Quality Enhancement, Chair, Chair ICDE OER Advocacy Committee, ICDE EC, Swedish Association for Distance Education
Professor, Dr., Rory McGreal, UNESCO/ICDE Chair in OER, Co-Editor IRRODL, Athabasca University
Dr. Jennryn Wetzler, Creative Commons, ICDE OER Advocacy Committee
Dr. Andreia Inamorato Dos Santos, Joint Research Center (JRC)
Dr. Sandra Kucina Softic, University of Zagreb University Computing Centre, EDEN President

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This