NY

Högre utbildning i hela landet – genom satsning på kvalitet i decentraliserade miljöer

Den 11 april arrangerade Högskolan Väst och Campus Västervik ett riksdagsseminarium om decentraliserade utbildningsmiljöer. Det inom ramen för initiativet Nya Vägar (https://nyavagar.se/). Diskussionerna handlade om att utveckla kvalitet och hur staten kan ta ett...

Staten måste in i matchen mot kompetensbristen

Nya Vägar är en plattform för samverkan där man arbetar för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet. Se länkhttps://nyavagar.se/ Företrädare för Nya vägar initiativet från Västerviks kommun och Högskolan Väst skriver i en debattartikel på Dagens Samhälle att...

Regeringen tillför 500 miljoner kronor till skolväsendet

Den höga inflationen har medfört ett högt kostnadstryck på landets kommuner. För att upprätthålla kvaliteten i undervisningen föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2024 att skolväsendet ska förstärkas med 500 miljoner kronor. – Den höga inflationen har...

Skolverkets styrning gör undervisningen lidande

Skolverket bör fokusera på att ge stöd och inspiration till skolorna, snarare än att styra och kontrollera dem. Skolverket bör vara en resurs för skolorna, inte en samverkanspart som spär på den administrativa inflationen och utformar projekt för att sysselsätta sina...

På tre år ska de statliga anslagen till studieförbunden minska med en halv miljard kronor, men anslagen till folkhögskolorna ökar.

Ministern om studieförbunden: ”Förstår att de som nedprioriteras är missnöjda” På tre år ska de statliga anslagen till studieförbunden minska med en halv miljard kronor, men anslagen till folkhögskolorna ökar. ”Utbildningar som leder till jobb prioriteras”, säger...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Svensk undervisning är minst flexibel i Europa

Det råder ökad efterfrågan på flexibel hybridundervisning, även kallad hyflex. 71 procent av Sveriges studenter och lärare är positivt inställda, men bara 17 procent av studenters undervisning bedrivs på det sättet – vilket är lägst i Europa. För att det ska kunna implementeras bredare behöver institutioner investera i bättre teknik. Det visar en ny undersökning.

Enligt en ny undersökning från Sony är det endast 17 procent av studenter i Sverige som använder en hyflex-modell. Med detta har Sverige den lägsta andelen i Europa. Samtidigt ställer sig 71 procent av svenska lärare och studenter positiva till undervisningssättet.

Ett problem är dock otillräcklig teknik. 62 procent av experter inom audiovisualitet i Sverige menar att det krävs några eller många tekniska förbättringar innan hyflex-undervisning kan uppnås. 42 procent av dem menar också att lärarnas bristande förståelse för hur man ska använda tekniken är ytterligare ett hinder. Något som 35 procent av lärarna håller med om.

Några andra hinder som nämns i undersökningen är begränsade resurser, att institutionerna har andra prioriteringar och att budgetmedel saknas.

Läs hela artikeln här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This