NY

Omsorgsforskaren: ”Mer ömsesidighet i tekniken för äldre och deras anhöriga behövs”

Anhöriga är oumbärliga för att den äldre generationen ska lyckas ställa om till digitala verktyg och hjälpmedel. Samtidigt finns det en förlegad syn på äldre att de bara ska bli hjälpta och inte själva kan bidra. Därför måste kommande omsorgsstrategier bli mer...

SVERDs höstkonferens 22 september 2023

SVERDs höstkonferens 22 september 2023 samlade drygt 35 deltgere online och drygt ett femtitl var anmälda till konferensen. Temat var European Year of Skils. Se info o program här Här kan du se presentationerna från dagen och fler kommer under hand Anders Ljungberg;...

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Svensk undervisning är minst flexibel i Europa

Det råder ökad efterfrågan på flexibel hybridundervisning, även kallad hyflex. 71 procent av Sveriges studenter och lärare är positivt inställda, men bara 17 procent av studenters undervisning bedrivs på det sättet – vilket är lägst i Europa. För att det ska kunna implementeras bredare behöver institutioner investera i bättre teknik. Det visar en ny undersökning.

Enligt en ny undersökning från Sony är det endast 17 procent av studenter i Sverige som använder en hyflex-modell. Med detta har Sverige den lägsta andelen i Europa. Samtidigt ställer sig 71 procent av svenska lärare och studenter positiva till undervisningssättet.

Ett problem är dock otillräcklig teknik. 62 procent av experter inom audiovisualitet i Sverige menar att det krävs några eller många tekniska förbättringar innan hyflex-undervisning kan uppnås. 42 procent av dem menar också att lärarnas bristande förståelse för hur man ska använda tekniken är ytterligare ett hinder. Något som 35 procent av lärarna håller med om.

Några andra hinder som nämns i undersökningen är begränsade resurser, att institutionerna har andra prioriteringar och att budgetmedel saknas.

Läs hela artikeln här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This