NY

Nytt avtal klart för fackföreningen Sveriges Lärare inom kommuner och regioner – HÖK 24

Nytt avtal är klart från idag 17 april för Sveriges Lärare inom kommuner och regioner - HÖK 24 Sveriges Lärare har tecknat kollektivavtal med arbetsgivarorganisationerna Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. Avtalsperiod – Ett år. 2024-04-01 till och med...

Vårbudgeten medför 2 000 fler platser på yrkesvux

För att motverka arbetslöshet och kompetensbrist föreslår regeringen i vårändringsbudgeten att 130 miljoner kronor tillförs och 20 miljoner kronor omfördelas för att möjliggöra upp till 15 000 sommarjobb för ungdomar och att 167 miljoner kronor tillförs för 2 000 fler...

Högre utbildning i hela landet – genom satsning på kvalitet i decentraliserade miljöer

Den 11 april arrangerade Högskolan Väst och Campus Västervik ett riksdagsseminarium om decentraliserade utbildningsmiljöer. Det inom ramen för initiativet Nya Vägar (https://nyavagar.se/). Diskussionerna handlade om att utveckla kvalitet och hur staten kan ta ett...

Staten måste in i matchen mot kompetensbristen

Nya Vägar är en plattform för samverkan där man arbetar för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet. Se länkhttps://nyavagar.se/ Företrädare för Nya vägar initiativet från Västerviks kommun och Högskolan Väst skriver i en debattartikel på Dagens Samhälle att...

Regeringen tillför 500 miljoner kronor till skolväsendet

Den höga inflationen har medfört ett högt kostnadstryck på landets kommuner. För att upprätthålla kvaliteten i undervisningen föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2024 att skolväsendet ska förstärkas med 500 miljoner kronor. – Den höga inflationen har...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Svensk färdplan för EU:s digitala decennium

Den 5 oktober 2023 fattade regeringen beslut om en svensk färdplan för EU:s digitala decennium. Färdplanen utgår från tolv mål som fastställer en tydlig riktning för unionens digitala omställning senast år 2030.

– Färdplanen är ett viktigt instrument i den digitala omställningen i både Sverige och i EU. En tydlig färdplan kan bland annat att leda till att vi kan skapa gynn­samma förutsättningar för innovation och investeringar, säger civilminister Erik Slottner.

Den svenska färdplanen för EU:s digitala decennium innehåller en redovisning av vad Sverige gör för att bidra till att uppnå EU:s digitala mål. Redovisningen innehåller även utvecklingskurvor för Sverige för respektive mål fram till år 2030. Färdplanen visar att Sverige har goda förutsättningar att bidra till EU:s digitala mål för 2030 och är en av de digitalt mest utvecklade medlemmarna i EU. EU:s tolv mål gäller mätbar uppföljning inom områdena digital kompetens, digitala infrastrukturer, näringslivets digitala omställning och digitalisering av offentliga tjänster.

Sverige är ett digitalt moget land med en befolkning med hög digital kompetens och en väl utbyggd bredbandsinfrastruktur. Svenska företag använder digital teknik i hög grad, och det finns både ett framgångsrikt innovationssystem och starka forskningsmiljöer. Den svenska offentliga förvaltningen var tidig med att digitalisera sina tjänster, men det finns brister i interoperabiliteten mellan olika aktörer i förvaltningen.

– Det görs otroligt mycket för den digitala omställningen i Sverige och åtgärderna som redovisas i färdplanen bidrar på olika sätt till att vi når målen. Samtidigt ser vi att vi med dagens insatser inte når alla målen. Därför ser jag fram emot att fortsätta arbeta för att Sverige ska vara ledande i digitalisering såväl inom EU som internationellt, säger civilministern Erik Slottner.

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This