NY

Skolminister Lotta Edholm kommenterar resultaten i den internationella studien ICCS

Svenska 14-åringar är näst bäst i den internationella studien ICCS som Skolverket presenterade i dag. ICCS mäter kunskaper, attityder och engagemang i medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor.– Det är glädjande att svenska åttondeklassare står sig starka när det...

Rekordmånga läser SFI i Skellefteå – ökar med industriboomen

Antalet elever som läser SFI har minskat i landet de senaste åren. Men med de stora industrietableringarna är eleverna i Skellefteå fler än någonsin. – Nu är de stora volymerna akademiker och personer som har studievana, säger rektor Ulf Olofsson. Eleverna om lär sig...

Tre av tio elever i gymnasiet utan examen

Av eleverna som började 2020 tar 79,7 procent av eleverna på de nationella programmen gymnasieexamen inom tre år visar Skolverkets statistik. Det är samma andel som året dessförinnan. Sett till hela gymnasieskolan, inklusive eleverna på introduktionsprogrammen, så når...

Svenskarnas mobilberoende växer – mest bland yngre

Hela 44 procent av svenskar mellan 16-74 år håller sig vakna längre än planerat på grund av sin telefonanvändning. Dessutom sträcker sig 69 procent efter mobilen direkt när de vaknar. Det och mycket mer visar en ny studie från Deloitte. – Överanvändning av smartphones...

Föräldrar och elever utsätter lärare för orimliga krav som inte har med skolans kärnuppdrag att göra

Föräldrar och elever utsätter lärare för orimliga krav som inte har med skolans kärnuppdrag att göra. Det visar en färsk undersökning från Sveriges lärare som DN skriver om. – Det har hänt att familjemedlemmar till en elev krävt att få se prov och underlag för att...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Svensk färdplan för EU:s digitala decennium

Den 5 oktober 2023 fattade regeringen beslut om en svensk färdplan för EU:s digitala decennium. Färdplanen utgår från tolv mål som fastställer en tydlig riktning för unionens digitala omställning senast år 2030.

– Färdplanen är ett viktigt instrument i den digitala omställningen i både Sverige och i EU. En tydlig färdplan kan bland annat att leda till att vi kan skapa gynn­samma förutsättningar för innovation och investeringar, säger civilminister Erik Slottner.

Den svenska färdplanen för EU:s digitala decennium innehåller en redovisning av vad Sverige gör för att bidra till att uppnå EU:s digitala mål. Redovisningen innehåller även utvecklingskurvor för Sverige för respektive mål fram till år 2030. Färdplanen visar att Sverige har goda förutsättningar att bidra till EU:s digitala mål för 2030 och är en av de digitalt mest utvecklade medlemmarna i EU. EU:s tolv mål gäller mätbar uppföljning inom områdena digital kompetens, digitala infrastrukturer, näringslivets digitala omställning och digitalisering av offentliga tjänster.

Sverige är ett digitalt moget land med en befolkning med hög digital kompetens och en väl utbyggd bredbandsinfrastruktur. Svenska företag använder digital teknik i hög grad, och det finns både ett framgångsrikt innovationssystem och starka forskningsmiljöer. Den svenska offentliga förvaltningen var tidig med att digitalisera sina tjänster, men det finns brister i interoperabiliteten mellan olika aktörer i förvaltningen.

– Det görs otroligt mycket för den digitala omställningen i Sverige och åtgärderna som redovisas i färdplanen bidrar på olika sätt till att vi når målen. Samtidigt ser vi att vi med dagens insatser inte når alla målen. Därför ser jag fram emot att fortsätta arbeta för att Sverige ska vara ledande i digitalisering såväl inom EU som internationellt, säger civilministern Erik Slottner.

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This