NY

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023. Professor Neil Fassina, President ICDE är också keynote på ICDE och Innland Norges biannual koncerns om Livslångt lärande Lillehammer Lifelong Learning 2023 Professor Neil Fassina,...

Guldäpplet-vinnaren: Så maxar ni era digitala verktyg i vardagen

Lärarpriset Guldäpplet delas årligen ut till en eller flera lärare som förnyar lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerar elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält 2022 var Martin Howe i Borlänge kommun...

Bibli­o­te­ken kan göra allmän­he­ten delak­tig i forsk­ning­en

Svenska bibliotek ska bidra till kunskapsförmedling och främja vetenskaplig bildning. Internationellt finns många goda exempel på hur bibliotek kan göra allmänheten delaktig i forskningsprocessen. De visar hur även svenska bibliotek skulle kunna bli en arena där...

Martin Linder Unionen är med på SVERDs Online Vårkonferens den 10/3 och talar om livslångt lärande på arbetsplatsen

Martin Linder förbundsordförande UNIONEN har skrivit en artikel den 16 januari om arbetsgivarens ansvar för att kompetensutveckla sina medarbetare. Unionen har under många år haft kompetensfrågor allra högst på agendan. Det har vi eftersom arbetslivet ställer höga...

UKÄ ska göra fallstudier om akademisk frihet

Regeringen ger Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att göra fallstudier om akademisk frihet. Syftet är att ge en fördjupad förståelse för universitets och högskolors arbete med att främja och värna akademisk frihet och en kultur som tillåter fritt...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Studera gratis onlinekurser från Sverige och MOOC från toppuniversitet och högskolor

Läs recensioner på webbplatsen Class Central för att avgöra om en kurs är rätt för dig. Det är en söktjänst för att hitta MOOC kurser över hela världen. Man presenterar listor över tillgängliga onlinekurser. De samlar kurser från många leverantörer för att göra det enkelt att hitta de bästa kurserna i nästan alla ämnen, var de än finns. De fokuserar främst på gratis (eller gratis att granska) kurser från universitet, som erbjuds genom massiva öppna onlinekurser (MOOC)-plattformar. Vad du än är intresserad av att lära dig, är det troligt katalogen rymmer en kurs som uppfyller dina behov.

Man hittar 18 öppna kurser från svenska universitet och högskolor. Det handlar om vitt skilda ämnen som ledarskap, antibiotika resistens och ekonomi vilka kan hittas i söktjänsten.

Utöver kurslistan håller de också koll på övergripande trendert för MOOC och online-lärande. Class Centrals rapporter innehåller analys och rapportering om läget inom online utbildning. De försöker belysa nya trender och rapporter inom öppet flexibelt distanslärande.

Deras sökverktyg kan hitta 70 000 kurser med över 170 000 olika recensioner.

Se länk här  

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This