NY

SVERD med på Agile2Vet avslutning i Reggio Emilia Italien

SVERD representerades av Ulf Sandström och Mats Brenner på projektredovisning av ERASMUS+ projektet Abilitating Digital Learning to innovate VET sector                      Se länk till projektet här i Reggio Emhttp://www.agile2vet.euilia Italien den 20-21 maj....

Så bidrog skolan till att vända utvecklingen

Lagersbergsskolans arbete lyfts av polisen som en av faktor till att Lagersberg i Eskilstuna har kunnat tas bort från listan över utsatta områden. – Vi blev väldigt glada och firade det, säger skolans rektor Gabriella Rosell. Lagersberg har, sedan polisen började med...

Skolverket har lagt fram nytt förslag på professionsutveckling inom skolan

Skolverket har på uppdrag av regeringen arbetat fram förslag på ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna och att öka attraktionen till yrkena. Skolverket föreslår...

Hur påverkas studieförbunden av nedskärningarna?

Regeringens har beslut att minska anslagen till studieförbunden med 500 miljoner kronor fram till år 2026. Vad får det beslutet för konsekvenser? Andreas Fejas Professor Linköpings Universitet ger sina svar i en artikel på Skolporten. Det kommer att leda till en...

Var tredje chef vill sluta på grund av krav på kontorsnärvaro 

Var tredje chef som fått krav på att genomföra en återgång till kontoret planerar att säga upp sig på grund av det. 19 procent av anställda som inte är i en chefsposition planerar att sluta av samma anledning. Det visar en undersökning från Gartner. Allt fler företag...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Speculative Futures on ChatGPT and Generative Artificial Intelligence (AI): A Collective Reflection from the Educational Landscape

Sedan november 2022 har det varit mycket tal om och spekulationer om CHAT GPT och nu senast i dagarna ockps om GPT4. GPT4 kan GPT-4:

can solve difficult problems with greater accuracy, thanks to its broader general knowledge and problem solving abilities.

Flera inlägg har även gjorts här på sverd.se on CHATGPT. NYligen publcderades en vetenskplig arrtikel on CHAT GPT

Speculative Futures on ChatGPT and Generative Artificial Intelligence (AI): A Collective Reflection from the Educational Landscape i Asian Journal of Distance Education. Drygt 30 forsakra från hela världen skrev om framtidsscenarier såväl positiva som negativa perspektiv för framtiden. Forsknig studien leddes av Professor Aras Bozkurt, Ebba Ossiannilsson och Stefan Hrastinsk deltog från Sverige. Även CHAT GPT tillfrågades coh skrev ett inlägg.
Abstract:

While ChatGPT has recently become very popular, AI has a long history and philosophy. This paper intends to explore the promises and pitfalls of the Generative Pre-trained Transformer (GPT) AI and potentially future technologies by adopting a speculative methodology. Speculative future narratives with a specific focus on educational contexts are provided in  an attempt to  identify emerging themes and discuss their implications for education in the 21st century. Affordances of (using) AI in Education (AIEd) and possible adverse effects are identified and discussed which emerge from the narratives. It is argued that now is the best of times to define human vs AI contribution to education because AI can accomplish more and more educational activities that used to be the prerogative of human educators. Therefore,  it  is  imperative  to  rethink  the  respective  roles  of  technology  and  human  educators  in education with a future-oriented mindset.

Keywords: artificial intelligence (AI), generative pre-trained transformer (GPT), natural language processing, artificial intelligence in education (AIEd), future educational perspectives, speculative methodology

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This