NY

Välkommen till SVERD Online höstkonferens European year of skills 22 september 2023

Välkommen till SVERD Online Höstkonferens European year of skills den 22 sep kl 10.00-15.45 med Svenska Riksorganisationen för Öppen Flexibel Distansutbildning. Anmälan är fri och registreraing sker här:https://www.sverd.se/sverd-online-hostkonferens-22-sep-2023/...

AI ska hjälpa polisstudenter med fysiska prov

Med hjälp av AI och träningsklockor ska polisstudenter kunna lära sig mer om sin hälsa inför avgörande fysiska examinationer. De som leder projektet är Sandra Krugly och Alexander Jansson, adjunkter vid Institutionen för idrottsvetenskap och som undervisar i fysisk...

Vänersborgs nya it-pedagog ska minska digitalt utanförskap

Vänersborg har anställt en it-pedagog till kommunens bibliotek som ska minska det digitala utanförskapet. Pedagogen Adam Norberg ska hjälpa bland annat äldre invånare, nyanlända och hemlösa med alltifrån att ladda ned Bankid till att hålla kontakt med familjen....

Lärdomar av omställningen till distansundervisning under coronapandemin

Nu finns en ny rapport med fokus på att öka kunskapen om hur omställningen till distansundervisning under coronapandemin påverkade undervisning och examination vid universitet och högskolor. Studien som ligger bakom rapporten fokuserar på lärdomar som kan vara till...

Nästan varannan ungdom vill gå i skolan i metaverse

Närmare hälften av de unga i Norden tror att de skulle lära sig mer om de gick i skolan i metaverse, och endast 25 procent tror att de skulle lära sig mindre. Därtill kan 36 procent tänka sig att ha en AI som lärare, enligt den nya rapporten Solve For Tomorrow Report...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Speculative Futures on ChatGPT and Generative Artificial Intelligence (AI): A Collective Reflection from the Educational Landscape

Sedan november 2022 har det varit mycket tal om och spekulationer om CHAT GPT och nu senast i dagarna ockps om GPT4. GPT4 kan GPT-4:

can solve difficult problems with greater accuracy, thanks to its broader general knowledge and problem solving abilities.

Flera inlägg har även gjorts här på sverd.se on CHATGPT. NYligen publcderades en vetenskplig arrtikel on CHAT GPT

Speculative Futures on ChatGPT and Generative Artificial Intelligence (AI): A Collective Reflection from the Educational Landscape i Asian Journal of Distance Education. Drygt 30 forsakra från hela världen skrev om framtidsscenarier såväl positiva som negativa perspektiv för framtiden. Forsknig studien leddes av Professor Aras Bozkurt, Ebba Ossiannilsson och Stefan Hrastinsk deltog från Sverige. Även CHAT GPT tillfrågades coh skrev ett inlägg.
Abstract:

While ChatGPT has recently become very popular, AI has a long history and philosophy. This paper intends to explore the promises and pitfalls of the Generative Pre-trained Transformer (GPT) AI and potentially future technologies by adopting a speculative methodology. Speculative future narratives with a specific focus on educational contexts are provided in  an attempt to  identify emerging themes and discuss their implications for education in the 21st century. Affordances of (using) AI in Education (AIEd) and possible adverse effects are identified and discussed which emerge from the narratives. It is argued that now is the best of times to define human vs AI contribution to education because AI can accomplish more and more educational activities that used to be the prerogative of human educators. Therefore,  it  is  imperative  to  rethink  the  respective  roles  of  technology  and  human  educators  in education with a future-oriented mindset.

Keywords: artificial intelligence (AI), generative pre-trained transformer (GPT), natural language processing, artificial intelligence in education (AIEd), future educational perspectives, speculative methodology

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This