NY

Ny ordförande för Sveriges Lärare – Anna Olskog Umeå

Sveriges Lärare har fått en ny förbundsledning och kongressen har valt Anna Olskog till ny ordförande. Anna Olskog, som kommer från Sävar utanför Umeå, har arbetat som grundskollärare sedan 1994. Hon har tidigare varit lokalfackligt aktiv i Umeå och sedan 2018 arbetat...

SVERD med på Agile2Vet avslutning i Reggio Emilia Italien

SVERD representerades av Ulf Sandström och Mats Brenner på projektredovisning av ERASMUS+ projektet Abilitating Digital Learning to innovate VET sector                      Se länk till projektet här i Reggio Emhttp://www.agile2vet.euilia Italien den 20-21 maj....

Så bidrog skolan till att vända utvecklingen

Lagersbergsskolans arbete lyfts av polisen som en av faktor till att Lagersberg i Eskilstuna har kunnat tas bort från listan över utsatta områden. – Vi blev väldigt glada och firade det, säger skolans rektor Gabriella Rosell. Lagersberg har, sedan polisen började med...

Skolverket har lagt fram nytt förslag på professionsutveckling inom skolan

Skolverket har på uppdrag av regeringen arbetat fram förslag på ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna och att öka attraktionen till yrkena. Skolverket föreslår...

Hur påverkas studieförbunden av nedskärningarna?

Regeringens har beslut att minska anslagen till studieförbunden med 500 miljoner kronor fram till år 2026. Vad får det beslutet för konsekvenser? Andreas Fejas Professor Linköpings Universitet ger sina svar i en artikel på Skolporten. Det kommer att leda till en...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Skolverket ska redovisa hur myndighetens arbete kan stärkas

Skolverket och dess nya GD Joakim Malmström får i uppdrag att erbjuda skolväsendet ett ännu mer relevant och ändamålsenligt stöd, som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Kunskapsresultaten och läsförmågan i svensk skola sjunker, och för att utvecklingen ska vända behöver skolan gå tillbaka till grunderna. För att regeringen ska lyckas med den omläggning av skolpolitiken som krävs behövs välfungerande och kompetenta myndigheter, som erbjuder relevant stöd och vägledning för svensk skola. Regeringen har därför beslutat att ge Skolverket ett särskilt uppdrag som innebär en omläggning av myndighetens verksamhet.

– Utifrån det uppdrag som Skolverket har och den omställning av skolpolitiken som regeringen har påbörjat, behöver nu Skolverkets ledning, med den nya generaldirektören Joakim Malmström i spetsen, ta fasta på det som fungerar bra samtidigt som myndigheten tar itu med de brister som finns, säger skolminister Lotta Edholm.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/05/skolverket-ska-redovisa-hur-myndighetens-arbete-kan-starkas/

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This